ANNAS ROM GUIDE
Roberto de' Nobili, Kardinal
1541-1559

Roberto de' Nobili var søn af Vincenzo de' Nobili og Maddalena de' Conti di Montauto. Slægten var god, den talte adelsmænd, godsbesiddere og Kardinaler. Faderen Vincenzo var Greve af Civitella og officer og søn af en søster til Pave Julius III, Ludovica Ciocchi del Monte, som var blevet gift med adelsmanden Roberto de' Nobili fra Montepulciano. Ludovica var efter sin faders død blevet opdraget af sin onkel, den magtfulde og retskafne Kardinal Antonio Maria del Monte, der sørgede for at sætte sin familie godt i vej.

Roberto blev født den 5. september 1541 som den første af Vincenzo og Maddalena's børn. Senere fulgte sønnerne Aurelio, Pier Francesco og Guido samt datteren Caterina, som senere blev gift ind i Sforza-familien og huskes for at have indrettet 2 kirker og et kloster i nogle af de gamle ruiner fra Diocletian's TermerKirken Santa Caterina d'Alessandria og Kirken San Bernardo alle Terme med det tilhørende Kloster.

I 1550 nåede familien sit højdepunkt, da Ludovica's broder Giovanni Maria blev valgt til Pave Julius III, og de drog til Rom for at slå sig ned i magtens centrum.

Kort efter at være blevet valgt begyndte Julius III at uddele udnævnelser og goder til sin store familie. Han udnævnte sin ældste broders søn Giovanni Battista del Monte til General-Kaptajn for Kirkens Hær og søstersønnen Vincenzo de ' Nobili til dennes næstkommanderende og General for det Pavelige Kavalleri.

Familien boede nu mest i Rom bortset fra et kortere ophold i Ancona i 1552. Roberto var en opvakt og videnbegærlig ung mand og det fortælles, at han allerede som 10-årig mestrede græsk og latin. Desuden var han en from og religiøs dreng og Paven sørgede for at skaffe gode lærere, som kunne udvikle drengens talenter: Giulio Poggiano, Ottavio Pantagato, Girolamo Ponzio.

I efteråret 1553 udnævnte Julius III den 12-årige Roberto til Kardinal-Diakon. Det var den yngste Kardinal, som nogensinde var blevet udnævnt, men ingen havde indsigelser på grund af den unge mands intelligens og fromhed. Den var også af sådan grad, at han ikke ønskede at modtage mange og lukrative embeder, men modtog det lille Abbazia di Spinetta, som forsynede ham med det han skulle bruge til sin beskedne husholdning. Efter Roberto's død overgav Pave Paul IV Abbediet til Kardinalens yngre broder Aurelio.

I februar 1555 blev Roberto Kardinal-Diakon ved Kirken Santa Maria in Domnica.

Roberto fortsatte sine studier og sit fromme liv relativt upåvirket af familiens succes. Da Julius III døde i 1555, deltog han som den yngste i Konklavet, der valgte Marcellus II til pave. Denne roste i høje toner den unge mand i modsætning til hans fætter, den berygtede Kardinal Innocenzo del Monte, som den nye Pave formanede om at forbedre sig.

Marcellus II's efterfølger Pave Paul IV blev valgt i det næste Konklav, hvor Roberto var deltager, og den nye Pave så også potentialet i den dygtige og fromme dreng, som han, til trods for at han ellers ikke syntes om den store del Monte-famillie, udnævnte til Pavelig Bibliotekar som kun 14-årig .

Roberto brød sig ikke meget om livet som Kardinal og ønskede i stedet at indtræde i en munkeorden for at føre et mere indadvendt og afsondret liv, men andre talte ham fra disse planer og i stedet sled han sig op med det meget arbejde, han påtog sig, og det strenge, asketiske levned, han pålagde sig. Han døde derfor allerede som kun 17-årig den 18. januar 1559. Han blev begravet i familie-kapellet Cappella del Monte i Kirken San Pietro in Montorio i Rom.

Senere opsatte man en mindesten for Kardinal Roberto i Kirken San Bernardo alle Terme, som hans søster Caterina Nobili Sforza bekostede indrettet.

Kommende "kardinal-nevøer", som i den nye Modreformation's ånd gik til dette embede med en anderledes ydmyg ånd end Renæssancens unge døgenigte, beundrede Roberto de' Nobili for hans fromhed og evne til at forsage sin stillings fristelser. Carlo Borromeo priste ham i et brev til hans fader, Vincenzo de' Nobili, og Roberto Mellarmino havde et portræt af ham i sit studereværelse.

Senere fulgte hans nevø og navnefælle Roberto de' Nobili, søn af hans broder Pier Francesco, i hans fodspor som jesuiter-munk og blev en af de ledende missionærer i Indien i den første halvdel af det 17.århundrede.


Litteratur om Kardinal Roberto de' Nobili:
Burkle-Young, Francis A. and Michael Leopoldo Doerrer: The Life of Cardinal Innocenzo del Monte : A Scandal in Scarlet. Together with materials for a history of the House of Ciocchi del Monte San Savino. (Renaissance Studies, 2). The Edwin Mellen Press, 1997

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bøger og links om Rom
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d.4.1.2004