ANNAS ROM GUIDE
Massimiliano Pernstein

ca.1575- ca.1593

Massimiliano Pernstein stammede fra Prag, hvor hans fader var Kansleren Vojtech af Pernstejn og hans moder en spansk prinsesse ved navn Maria Manrique de Lara, der var blevet gift i 1556.

Deres søn Maximilian, der antagelig var født omkring 1575, gik i Kirkens tjeneste og blev Kannik og Kammerherre hos Pave Clemens VIII (1592-1605), samt Pavelig Ambassadør i Polen. Han døde dog kort herefter i 1593, knap 18 år gammel.

Massimiliano blev begravet i Kirken Santa Maria Maggiore og på sidevæggen ud for Altare Patrizi, først i Kirkens højre sideskib, satte man et gravmæle for ham. På gravmælet er der en buste af den unge mand under et gavlfelt med Pernstein-familiens våben og en mindesten, hvor indskriften lyder: "D O M - Maximiliano Pernestanio - baroni boemo nobilissimo - Clementis PP VIII ab intimo - cubicolo a quo ad Sigismundum Regem Polon et Svec est missus - in summa spe erepto - Maria Manriquia f Dulciss p.. - didacus de campo amico op.... - vix an XVII men IX obiit ... - MDXCIII".

Det var Massimiliano's moder, som til Prag medbragte den berømte Jesus-Barn-dukke/statue, som stadig tilbedes der i Maria Sejr-kirken (kostel Panny Marie Vítezne). Ifølge en af de legender, der knytter sig til statuen, tilhørte den Santa Teresa d'Avila, som forærede den til en veninde, hvis datter skulle rejse langt væk fra Spanien, til Prag. Da Maria Manrique i 1556 skulle forlade sit hjemland, forærede hendes moder hende statuen som bryllupsgave. Og senere forærede Maria Manrique den til sin datter Polyxena, da hun skulle giftes. Da Polyxena Lobkowicz blev enke, gav hun i 1628 statuen til nonnerne Le Carmelitane Scalze, der også den gang boede ved Maria Sejr-kirken. ("The Grace-Giving Infant Jesus of Prague")

Litteratur om Massimiliano Pernstein:
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
Rione I : Monti, del 3. side 94.
Pustka, Josef: Basilica di Santa Maria Maggiore. D.EDI.T., 1997.
- side 120.
Roma Sacra : guida alle chiese della città eterna. 20. itinerario - . Elio de Rosa editore, 2000.
- side 39.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 26.11.2010