ANNAS ROM GUIDE

Fons Apollinaris

- nu forsvunden kilde -

Se nr. 146 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

 

Foran det gamle Apollon-Tempel, hvoraf der stadig står 3 søjlerester bag Marcellus-Teatret, fandtes kilden "Fons Apollinaris" : "Kilden ved Apollinaret (Apollon-alteret)", også kaldet "Fons Apollinis" : "Apollons Kilde", af hvilken hele områdets Apollon-kult udsprang.

Det hellige kildevæld var beskyttet af et stenbassin, som brugtes ved de rituelle vandrenselser, sådan som det berettes om Lucius Sergius Catilina, der efter drabet på Marcus Marius Gratidianus i år 82 før Kristus præsenterede sig for en senatsforsamling med den dræbtes afhuggede hovede - for derefter at rense sig rituelt i Apollon-Kildens vand i bassinet, som kaldtes "Perirrantherion".

Kildevældet i sin oprindelige skikkelse var iflg. Carandini (se litt.note forneden) kendt og benyttet allerede i "den anden kongetid", dvs. perioden 616-509 før Kristus, hvor området sikkert allerede var viet til Apollon og forsynet med et alter for Guden, det såkaldte Apollinar.

I kildens hellige vand rensede sandsynligvis også de hjemvendte, sejrrige generaler sig med deres hære, når de ad den vej, der senere blev til Porticus Triumphi, marcherede ud mod Porta Carmentalis for at stige op på Capitol og takke Jupiter Capitolinus for sejren.

 

 

Litteratur om Fons Apollinaris:
Carandini, Andrea: Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
- 1 : Testi e immagini. ----- Side 498, 504.
- 2 : Tavole e indici. ---- Kort nr. 19 - Tavola, 207, 208 B, 209, 214 F.
Coarelli, Filippo: Note sui ludi Saeculares. ---- i: Spectacles sportifs et scéniques dans le monde étrusco-italique. Actes de la table ronde de Rome (3-4 mai 1991). Rome : École Francaise de Rome, 1993. - pp. 211-245. (Publications de l'École francaise de Rome, 172). - Internetudgave.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21, 28 - NB:før de nyeste fund --- derfor er f.eks. Circus Flaminius og Crypta Balbi byttet om !!!!! .
Lexicon topographicum Urbis Romae / a cura di Eva Margareta Steinby. Roma, Edizioni Quasar, 1996-1999.
- Volume Quarto : P-S. 1999. --- side 79-80, 451 (fig.30).
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 13, 153.
RomArcheologica : guida alle antichità della città eterna. 1. itinerario - . Elio de Rosa editore, 1999- .
7. Itinerario: L'ansa sinistra del Tevere e l'isola Tiberina, Trastevere, il Vaticano. ---- side 19.
Vitti, Massimo: Note di topografia sull'area del Teatro di Marcello. --- i: Mélanges de l'École francaise de Rome - Antiquité. p.549-584. - Internetudgave.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.2.2015 og sidst opdateret d. 8.11.2017