ANNAS ROM GUIDE

Perirrhanterion

- nu forsvunden fontæne / vandbassin -

Se nr. 146 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

 

Foran det gamle Apollon-Tempel, hvoraf der stadig står 3 søjlerester bag Marcellus-Teatret, fandtes kilden "Fons Apollinaris" : "Kilden ved Apollinaret (Apollon-alteret)", også kaldet "Fons Apollinis" : "Apollons Kilde", af hvilken hele områdets Apollon-kult udsprang.

Det hellige kildevæld var beskyttet af et stenbassin, som brugtes ved de rituelle vandrenselser, sådan som det berettes om Lucius Sergius Catilina, der efter drabet på Marius Gratidianus i år 82 før Kristus præsenterede sig for en senatsforsamling med den dræbtes afhuggede hovede - for derefter at rense sig rituelt i Apollon-Kildens vand i bassinet, som kaldtes "Perirrantherion". Ordet er græsk og betyder "et fad, hvoraf man stænker, et vievandskar".

Man har foran Tempelruinerne i 1997 udgravet rester af denne bygning, som har haft form af en lille cirkelrund søjlerække på ca. 5 meter i diameter. De fundne rester er nogle søjlebaser og dele af de korinthiske kapitæler, samt store stykker af overliggerne og gesimserne. Alt dateres til den første Kejsertid, 1. og midten af 2.århundrede efter Kristus, hvor Apollon-Tempel-komplekset blev genopbygget. Et stykke af en mindeindskrift herom med teksten "Imp. Caesar Vesp(asianus)" er også blandt fundene. Ved hjælp af disse har man kunnet gendanne omtrent halvdelen af den cirkelrunde gesims, som er dekoreret med relieffer af oksekranier og laubrærranker på ydersiden og af spiraler med akanthusblomster på indersiden. Samt altså en indskrift, der nævner arbejdet under Kejser Vespasian. Denne opsætning kan idag ses i Centrale Montemartini, der hører under Capitol-museerne.

Selve bassinets base bestod af en cirkel i cement, hvorpå der på indersiden stod travertinstykker og ydersiden bestod af tuf-blokke. Man har endnu ikke undersøgt, om der under dette fundament ligger rester af et endnu ældre.

I kildens hellige vand rensede sandsynligvis også de hjemvendte, sejrrige generaler sig med deres hære, når de ad den vej, der senere blev til Porticus Triumphi, marcherede ud mod Porta Carmentalis for at stige op på Capitol og takke Jupiter Capitolinus for sejren.

Dette Perirrantherion blev tilsyndeladende revet ned i Senantikken, da man brolagde området mellem Apollon-Templet og Marcellus-Teatret.

Ifølge Vitti (se litt.note nedenfor) har man ikke fundet nogen vandtilførsel til det fundne fundament, så måske er det oprindelige kildevæld med tiden tørret ud og komplekset har derved efterhånden kun haft en traditionsbundet rituel betydning. Man har dog lidt længere mod nordøst i 1995-1996 fundet et stykke vandrør, som kan have haft forbindelse til Perirrhanterion. --- En tredje mulighed er, at denne runde søjlebygning simpelthen har været en form for alter, da man kun fra litteraturen kender til historien om et Perirrhanterion ved Circus Flaminius. Dog tilslutter de fleste forskere sig idag tolkningen af de fundne rester som tilhørende det omtalte Perirrhanterion.

 

Litteratur om Perirrhanterion:
Carandini, Andrea: Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
- 1 : Testi e immagini. ----- Side 515 + fig.195.
- 2 : Tavole e indici. ---- Kort nr. 19 - Tavola 209
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21, 28 - NB:før de nyeste fund --- derfor er f.eks. Circus Flaminius og Crypta Balbi byttet om !!!!! .
Lexicon topographicum Urbis Romae / a cura di Eva Margareta Steinby. Roma, Edizioni Quasar, 1996-1999.
- Volume Quarto : P-S. 1999. --- side 79-80, 451 (fig.30).
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 13, 153.
RomArcheologica : guida alle antichità della città eterna. 1. itinerario - . Elio de Rosa editore, 1999- .
7. Itinerario: L'ansa sinistra del Tevere e l'isola Tiberina, Trastevere, il Vaticano. ---- side 19.
Vitti, Massimo: Note di topografia sull'area del Teatro di Marcello. --- i: Mélanges de l'École francaise de Rome - Antiquité. p.549-584. - Internetudgave.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.2.2015 og sidst opdateret d. 8.11.2017