ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Montoro

--- Via di Montoro nr. 8 --

Se nr. 66 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

I Via di Montoro, i kvarteret Rione Regola, ses den 19-fag lange facade på Palazzo Montoro, som har givet gaden navn. Palæet, hvis nuværende udseende stammer fra første halvdel af 1700-tallet, har i tidens løb tilhørt flere familier og kaldes derfor også Palazzo Chigi Montoro Patrizi eller Palazzo Patrizi Naro Montoro. Idag ejes det af familien Lepri di Rota. Facaden består af ikke mindre end 19 vinduer og i stueetagen en lang række store portaler og portåbninger i brede modulerede og udsmykkede travertinkarme, som dækker gadenumrene 3-12. I midten findes en portbue i ramme af kraftige stenkvadre. Her i nr. 8 er der indkørsel til palæets indre gårdsplads.

Bygningens oprindelse går tilbage til 1500-tallet, hvor den adelige Montoro-familie fra Umbrien lod det første hus bygge. Familiens mandlige linie uddøde og i stedet blev den sidste kvindelige arving gift ind i Gatteschi-familien, hvorefter en Plautilla Gatteschi, som havde titel af Grevinde af Montoro, giftede sig med Francesco Chigi.

Det var Familien Chigi-Montoro, som lod ejendommen ombygge i dens nuværende form i første halvdel af 1700-tallet. I 1736 blev Grev Giovanni Chigi-Montoro gift med Maria Virginia Patrizi, der var sidste slægtled i den fornemme Patrizi-familie. Ægteparret føjede derfor Patrizi-navnet til deres efternavn, der nu blev Chigi-Montoro-Patrizi.

Endelig giftede Porzia Chigi-Montoro-Patrizi sig ind i Naro-familien og hendes ægtemand Grev Tommaso Naro's navn føjedes til den i forvejen lange række af efternavne. Og Palæet kom nu til at hedde Palazzo Patrizi Naro Montone. Idag er det dog ikke den gamle familie, der ejer Palæet, men derimod familien Lepri.

Palazzo Montoro er en stor og smuk bygning, hvor den gamle portal fra 1500-tallet er bevaret i indgangen i nr. 8, mens de 2 sideindgange i nr. 4 og 10 stammer fra 1700-tallets ombygning. Karmene er udsmykket med stjerner og andre ornamenter, ligesom de andre døre er dekoreret med vifter, påfuglehaler, små bjerge og stjerner.

Også de 19 vinduer på de 3 etager er udsmykket på forskellig vis. På førstesalen med de 6 små bjerge, der var Montoro-familiens våben, på andensalen med stjerner og på tredieslaen med Patrizi-familiens egetræskroner.

 

Der findes i Rom endnu et Palazzo Montoro, som dog idag kendes som Palazzo Naro. Det ligger på Piazza in Campo Marzio nr.3.

 

Litteratur om Palazzo Montoro:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 349.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 487-488.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola / a cura di Carlo Pietrangeli. - Parte I: 3. edizione, 1980. ------- side 40, 42.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005..
- side 243-244.
Info.roma.it: Palazzo Montoro.
Romasegreta.it: Palazzo Montoro.

www.borgato.be: Via di Montoro.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 29.11.2020 og sidst opdateret d. 1.12.2020