ANNAS ROM GUIDE

Via di Montoro

Se mellem nr. 63 og nr. 66 på Bykort til den vestlige del af Campo de' Fiori-turen 

Den lille gade Via di Montoro løber i kvarteret Rione Regola mellem Via di Monserrato i sydvest og i nordøst. Navnet har den efter det store Palazzo Montoro, som fra første halvdel af 1700-tallet står midt på gadens vestside, ejet af Marchese Chigi Montoro.

For en tid kaldtes gaden også Via Chigi, og endnu tidligere Vicolo di Corte Savella, fordi rets- og fængselsbygningen Corte Savella lå i dette område, på gadens østside.

EN TUR GENNEM GADEN - fra Via Monserrato til Via dei Cappellari:

På gadens højre side, mod sydøst, står hjørneejendommen Palazzo del Collegio Inglese med sin lange, lystpudsede facade i 5 etager og med 13 fag vinduer, hvoraf nogle er tilmurede, mod Via di Montoro. I stueetagen er der skiftevis gamle, delvist tilmurede, brede portåbninger og smallere indgangsdøre i numrene 27 og 29A. De sidste fag ved nr. 27 er en tilbygning med kun 4 etager og 2 tilmurede ovale stukrammer under førstesalens vinduer. Facaden er enkel med både vinduer og døre i helt enkle, lyse travertinrammer. Til højre for porten i nr. 30 hænger en mindetavle på muren under førstesalens tilmurede vindue. Indskriften beretter om englænderinden Mary Ward, som var i Rom i 1622-1625, hvor hun med sine mednonner grundlagde en skole for fattige børn i Via di Monserrato nr.40. Tavlen blev opsat af Roms Kommune i 2012. ("La Venerabile Mary Ward, 1585-1645, - fondatrice della Congregazione di Gesù - e dell'Istituto della Beata Vergine Maria. - A Roma negli anni 1622-1625 - con le sue consorelle inglesi - fondò una scuola per i bambini poveri del Rione - in Via Monserrato 40. - S.P.Q.R. 2012").

På facaden på hjørnehuset overfor ses en anden indskriftssten med teksten "Per ordine di Monsignore - Presidente delle strade si proibi - sce di fare il mondezzaro in questo - luogo sotto pena di scudi quindici - et altre pene in conformità del edit - to emanato li 22 maggio 1761" ("Efter ordre af Monsignore, Direktør for gadevæsenet, forbydes det at smide affald på dette sted, under bødestraf på 15 scudi, samt andre bøder ifølge edikt udstedt den 22 Maj 1761"). Denne 5-etagers ejendom har 6 fag ud til sidegaden og 3 fag ud mod Via di Monserrato, hvor hovedindgangen findes i nr. 39. Facaden er pudset op i en lidt mørk okker farve med hvidkalkede lister på kryds og tværs som dekoration. Mod Via di Montoro har stueetagen flere indgange (nr. 1 og 2), samt tilmurede vinduer og portåbninger.

Nabohuset på denne nordside er Palazzo Montoro, som har givet gaden navn. Det stammer fra første halvdel af 1700-tallet, har i tidens løb tilhørt flere familier og kaldes derfor også Palazzo Chigi Montoro Patrizi eller Palazzo Patrizi Naro Montoro, Idag ejes det af familien Lepri di Rota. Facaden består af ikke mindre end 19 vinduer og i stueetagen en lang række store portaler og portåbninger i brede modulerede og udsmykkede travertinkarme, som dækker gadenumrene 3-12. I midten findes en portbue i ramme af kraftige stenkvadre. Her i nr. 8 er der indkørsel til palæets indre gårdsplads.

Overfor står her på gadens sydside en charmerende 6-fags ejendom i 4 etager med okkerfarvet facade, brudt af hvide etageadskillelsesbånd og med et smukt Madonna-billede i oval stukramme mellem førstesalens vinduer. Gadenumrene går fra 20 til 24, fordelt på et tilgitret vindue i hver side, flankeret af en bred portåbning og i midten 2 indgangsdøre i høje buer. Mellem disse sidder en tavle med indskriften "Proprietà libera - di Varese Felice - Anno 1833": "Ejendom fritaget for skat - tilhørende Felice Varese (i) år 1833". Felice Varesi var en kendt baryton-sanger, der især excellerede i Verdi-partier.

Foto af Madonna Addolorata i Via di Montone nr 22-23. cop. Leif Larsson
Cop. Leif Larsson

Madonna-billedet på facaden er en såkaldt Madonna Addolorata, den sørgende Maria. Under maleriet, der er dekoreret med en krone, flere sølvhjerter og en rosenkrans, sidder et skilt med teksten "Mater Dolorosa".

Ved siden af står et kompleks af gamle, 1500-tals, sammenbyggede huse i forskellige bredder og højder, men idag forsynet med samme lystpudsede facade og vindues-fordeling og -indramning. Første del er en 3-etagers bygning med 2 fag vinduer på hver side af et bredt, vinduesløst midterstykke, hvori der sidder en indskriftstavle med teksten "Casa - di Giuseppe De Angelis - An(no) MDCCCV" ("Hus tilhørende Giusppe De Angelis. År 1805"). Vinduerne er høje og indrammet af hvide stukrammer. Øverst sidder et kraftigt fremspringende, mørkt tagudhæng. I stueetagen er der flere, asymmetrisk anbragte, tilgitrede vinduer.

Den næste del af komplekset har 3 fag vinduer på førstesalen og i stueetagen 2 små vinduer samt i midten, i nr.15, en stor portalbue indrammet af kraftige kvadersten. I højre side har bygningen kun 2 etager og en stor tagterrasse, mens der i venstre side er 3 etager. Den sidste del af ejendommen er i 3 etager med 2 fag vinduer på etagerne og kun ét enkelt lille vindue i stueetagens mur. Komplekset danner her hjørnehus mod Via dei Cappellari, hvorudtil komplekset også har 4 fag i sammenbyggede huse.

Overfor er hjørnehuset på Via di Montoros nordside en 4-5-etagers ejendom i 3 fag mod sidegaden og 2 brede fag mod Via dei Capellari. Det er en nydelig istandsat bygning med lys, pudset facade, hvori der er indridset stenmønster i den nederste del omkring stueetagen og førstestalen. Hjørnerne er desuden her forstærket af "søjler" af kraftige stenkvadre. Husets gamle oprindelse ses i stueetagens brede portbuer og buen, hvori gadedøren er indsat i nr. 14. Samt i de meget kraftigt fremspringende tagudhæng. Over det første og tredie fag er der en ekstra 5. etage i en slags trekantet gavl. Dette træk går igen over de 2 fag mod hovedgaden.

Via di Montoro munder her ud i Via dei Cappellari overfor den lille gyde Vicolo del Bollo, som fører op til Via del Pellegrino.

GADENS HISTORIE:

Der er ikke gjort mange antikke fund i Via di Montoro, og det er begrænset, hvad vi ved om gadens tidligste historie og om der overhovedet på dette sted har været nogen særlig passage, der har forbundet 2 af de antikke gader, som vi til gengæld kender til. En nordlig gade, der nogenlunde har fulgt Via dei Cappellari's forløb og muligvis har været en "via tecta", en overdækket gade, måske en søjlegang. Og en sydligere gade, der nogenlunde har fulgt Via di Monserrato's forløb. Dog har den haft et mere retlinet forløb fra Piazza Farnese og op til Piazza de' Ricci. Dette forløb har derfor gennemskåret nutidens Via di Montoro i dennes vestlige del.

Senere blev området bebygget. Man har dog ikke mange rester fra Middelalderen, hvilket skyldes, at der fra 1500-tallet og frem langs de lange, lige gader blev opført mængder af bedre boliger, små og større palæer, kirker og klostre. Fra før 1430 havde den magtfulde Savelli-familie ejendomme og jordbesiddelser på østsiden af nutidens gade, mens Montoro-familien boede i området mod nordvest fra i hvert fald 1500-tallet. I første halvdel af 1700-tallet lod de her opføre deres store Palazzo Montoro. På grundene overfor sammenbyggede Savelli-familien i 1430 deres huse til at rumme fængsels- og retskomplekset Corte Savella.

Et kompleks af småhuse stod i 1500-tallet på gadens sydøstside ved hjørnet af Via dei Cappellari. Bygningerne fik på et senere tidspunkt en fælles facade.

I 1587 lod Pave Sixtus V gaden, der da kaldtes "il vicolo da Corte Savella alli Cappellari" ("gyden der går fra Corte Savella til Via dei Cappellari"), brolægge.

1654 solgtes Corte Savella til den engelske menighed i Rom, som holdt til ved Kirken San Tommaso di Canterbury og på de gamle mure rejste og ombyggede en ny institution, det engelske kollegium i Rom, Collegio Inglese.

I første halvdel af 1700-tallet rejste sig som nævnt det Palazzo Montoro, som vi møder idag.

I 1761 udstedte Direktøren for gadevæsenet i Rom et edikt, hvori det blev forbudt at henkaste affald i Via di Montoro. Samtidig opsattes en indkriftssten med forbudet på muren af det nordlige hjørnehus ved Via di Monserrato. Teksten lyder: "Per ordine di Monsignore - Presidente delle strade si proibi - sce di fare il mondezzaro in questo - luogo sotto pena di scudi quindici - et altre pene in conformità del edit - to emanato li 22 maggio 1761" ("Efter ordre af Monsignore, Direktør for gadevæsenet, forbydes det at smide affald på dette sted, under bødestraf på 15 scudi, samt andre bøder ifølge edikt udstedt den 22 Maj 1761").

De sammenbyggede småhuse på hjørnet af Via dei Cappellari fik på et tidspunkt en fælles facade, måske i 1805 under ejeren Giuseppe De Angelis, som lod sætte en indskrift herom på facaden.

Det lader til, at en ejendom på gadens sydøstside i 1833 beboedes af den kendte baryton-sanger Felice Varesi, som fik sit hus fritaget for skattebetaling, hvilket kundgjordes med en indskriftssten på facaden: "Proprietà libera - di Varese Felice - Anno 1833": "Ejendom fritaget for skat - tilhørende Felice Varese (i) år 1833". Felice Varesi excellerede især i Verdi-partier. Det smukke Madonna-maleri på facaden stammer også fra 1800-tallet.

Litteratur om Via di Montoro:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 611.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte II / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1984. ----- side 40, 42.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Claudio Rendina e Donatella Paradisi. - Roma : Newton Compton editori, 2004.
- Vol 2 : E-O. --- side 867.
Simoncini, Giorgio: Roma : le trasformazioni urbane nel Cinquecento. Vol. I : Topografia e urbanistica da Giulio II a Clemente VIII. Leo S. Olschki Editore, 2008. (L'ambiente storico : Studi di storia urbana e del territorio, XII).
- side 373.
Le strade di Roma / Claudio Rendina, Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004.
--- Voume Secondo : E-O. ----- side 867.

Info.roma.it: Via di Montoro.

www.borgato.be: Via di Montoro.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.11.2020 og sidst opdateret d. 8.8.2021