ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Podocatari

--- Via di Monserrato nr. 16-21  ---

Se nr. 71 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

 

I kvarteret Rione Regola står i Via di Monserrato nr. 16-21 et ældre hus, som kaldes Palazzo Podocatari.

Bygningen blev i slutningen af 1400-tallet opført af Monsignore Ludovico Podocatari, der gav Palæet sit navn. Senere overtoges det af Orsini-familien og idag ejes det af familien Corsetti. Palæet kan derfor også findes omtalt som Palazzo Podocatari-Orsini, Palazzo Orsini eller Palazzo Corsetti. Det kan også ses omtalt som La Casa del Vescovo del Cipro, fordi Ludovico Podocatari var Biskop i Nicosia på Cypern (på italiensk: Cipro).

Palæet er en stor ejendom, der har 4 etager og ikke mindre end 8 brede fag vinduer på etagerne samt et vindue og 5 indgange - af varierende højde, bredde og udseende - i stueetagen. Gadenumrene strækker sig fra nr.16, til venstre, som er en gammel portbue i profileret karm, til nr. 21, til højre, der er en bred gammel portbue i profileret karm og idag indrettet til forretningsbrug.

Nr. 17 er en indgangsdør indrammet af en høj bue i kraftige kvadersten. Til højre for denne sidder et lille tilgitret vindue. Numrene 18 og 19 rummer 2 brede portbuer indrammet af profilerede karme, mens nr. 20 er den gamle hovedindgang fra 1400-tallet i en høj, profileret portal, der går helt op til den fremspringende frise, som løber under førstesalens vinduer.

Til højre for portbuen i nr. 18 sidder - over buernes højde, men under den vandrette frise - et lille Madonna-med Barnet-relief i en trekantet ramme.

Bygningens facade er i smalle teglsten, men en del af den er pudset op i en okker farve. Alle vinduer på alle etager er indsat i smalle, profilerede 1600-tals rammer af travertin. Over de 2 førstesalsvinduer over porten i nr. 18 findes 2 tilmurede, firkantede åbninger, som har været toppet af svagt buede teglstenskanter.

Tagudhænget er kraftigt fremspringende og inderst mod facaden opbygget af flere friser, der er udskårne med forskellige mønstre.

Ludovico Podocatari var - udover at være Biskop på Cypern - også livlæge for Pave Innocens VIII, rektor ved Universitetet i Padova, sekretær for Pave Alexander VI, samt Kardinal fra år 1500. Han samlede på antikke fragmenter, indskrifter og statuer, som han lod opstille i de smukke og i samtiden berømmede gårdhaver bag sit Palæ. Han døde i 1508 og blev begravet i Kirken Santa Maria del Popolo, hvor hans store og smukt udskårne gravmæle kan ses i den højre tværarm.

Nevøen Livio Podocatari blev også Biskop i Nicosia og arvede sin onkels hus og gårdhaverne med de mange statuer og antikke fragmenter, en samling som han også selv forøgede med tiden. Som hjælp til samlingen tilkaldte han sin ven Perin del Vaga og således blev murene omkring haven udstyret med relieffer af baccanter, satyrer og faune og andre antikke statuer og relieffer. De lod også bygge en lille loggia med små statuer og stukrelieffer af grottesker med bemaling. Samlingen var meget berømmet i samtiden.

I 1565 solgte en arving, Pietro Podocatari, hele Palæet til Costanzo, Ardicino og Francesco Delle Porta. Senere blev det som nævnt Orsini-familiens ejendom og de var ejere til i hvert fald midten af 1700-tallet, hvor Palazzo Orsini optræder på Giovanni Battista Nollis' Romkort fra 1748.

Har man mulighed for at kigge indenfor i Palæets 2 indre gårde, kan man her se dels nogle af de gamle antikke fragmenter, dels den ovennævnte lille loggia og en elegant fontæne (se foto af Alvaro de Alvariis). I den første gård er der også en lille trappe, som måske oprindeligt ikke var indbygget. Herinde har døre og vinduer rammer af marmor og for enden af gården er der en lille portico med blot 2 buer båret af søjler i granit med kapitæler udskåret som blade.

Gennem denne portico kommer man ind i den næste gårdsplads, som på 2 sider har haft en åben søjlegang, der desværre nu er tilmuret. Søjler og kapitæler er her af samme type som i den første gård. I et hjørne ses den lille loggia i 2 etager, med buer og nicher til statuer.

 

Litteratur om Palazzo Podocatari:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 416-417.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori. --- Rione VII Regola, Parte II / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1984.
- side 20, 22.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 112.
Tomei, Piero: L'Architettura a Roma nel Quattrocento. - Roma : Multigrafica Editrice, 1977.
- side 274-275 + fig. 204.
Alvaro de Alvariis photostream på Flickr: Palazzo Corsetti Podocatari.
www.borgato.be: Via di Monserrato.
info.roma.it: Palazzo Podocatari-Orsini.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 3.5.2021 og sidst opdateret d. 4.5.2021