ANNAS ROM GUIDE
Curia Athletarum

På latin findes udtrykket Curia Athletarum, der svarer til den græske form "Xystiki Synodos", som kender vi fra flere dedikationsindskrifter fundet på Colle Oppio i området mellem kirkerne San Pietro in Vincoli og San Martino ai Monti.

Det dækker over det samlingssted, som sammenslutningen af de romerske atleter havde fået tildelt af Kejser Antoninus Pius i år 143 efter Kristus.

Præcist hvor dette samlingssted lå, vides ikke, men ud fra det område, hvori indskrifterne er fundet, antages det, at Curia Athletarum lå i nærheden af Trajan's Termer. Der har været forskere der mente, at resterne af en basilica-formet hal nord for Termerne måske kunne identificeres som Curia Athletarum. Ifølge Rodolfo Lanciani blev denne hal udgravet i 1569 og igen i 1660-1661 samt i 1713-1716. Det drejede sig om en stor sal på ca. 30 meters længde og 10 meters bredde med en apsis i den ene ende samt om nogle mindre rum i tilknytning til denne. Under udgravningerne i 1569 fortæller Pirro Ligorio, at der blev fundet "et symbolsk marmorbillede, som Antonio antiquario derpå solgte til Giovan Antonio di Parione". En række fundne indskrifter er siden katalogiseret af Georg Kaibel med numrene 1054, 1055, 1058 og 1102. De 2 første og den sidste, som var indhugget på statuebaser, blev senere købt af Kardinal Farnese og findes idag i Napoli, mens den sidstes videre skæbne ikke kendes.

Idag mener man, som nævnt ovenfor, ikke at kende placeringen af Curia Athletarum.

På de græske indskrifter nævnes flere sportsgrene, som udøvedes af sammenslutningens medlemmer, blandt andre boksning og kampøvelsen "pancratium", en blanding af brydning og nævekamp. For disse sportsgrene afholdtes der opvisninger i Colosseum og Circus Maximus, så sammenslutningens medlemmer var altså professionelle sportsfolk, der i Rom kaldtes "Herculanei". Sammenslutningen var aktiv til efter det 4.århundrede.

Der kendes også en enkelt indskrift på latin, hvor sammenslutningen er nævnt. Den kaldes dog her Acletarum Curia, men indskriftens yderligere udformning lader formode, at den skyldtes en person med dårligt kendskab til latin.

Litteratur om Curia Athletarum:
Borsari, Luigi: Topografia di Roma antica. Ristampa anastatica. Milano, Hoepli, 1897.
- side 134f.
Lanciani, Rodolfo: The Ruins and Excavations of Ancient Romeæ Houghton Mifflin, 1897,
- side 387.
Lanciani, Rodolfo: Storia degli Scavi di Roma e notizie intorno le collezione romane di antichità.. Roma, Quasar, 1990.
- vol.II: side 51, 255.
Platner, Samuel Ball: A topographical dictionary of ancient Rome. Completed and revised by Thomas Ashby. Oxford University Press,
- side 142.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 102.
Smith, William: Dictionary of Greek and Roman Antiquities. 1870.
- side 166ff.


Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 12.4.2008