ANNAS ROM GUIDE
Praefectura Urbis

Kontorerne for det antikke Roms Bypræfekt lå i det område, hvor nu Kirken San Pietro in Vincoli ligger, ved vejene Via della Polveriera og Via Eudossiana i det respektable Carinae-kvarterColle Oppio, ved den antikke gade Porticus Tellurensis.

Det latinske ord "praefectura" betyder "forvaltningskreds, distrikt", "urbs" er byen Rom og lederen af disse romerske adminstrationskontorer var udnævnt af kejseren og hed Praefectus Urbi(s). Han fungerede som Roms politimester og overdommer og han havde ligeledes kommandoen over politikorpset, de 3 "Cohortes Urbanae", som hver bestod af 1000 specialtrænede soldater.

Komplekset bestod af: Secretarium Tellurense (bypræfektens kontor), Scrinia (arkivet), og Tribunalia (rådssal og forhandlingsværelser). I begyndelsen af det 4.århundrede bekostede bypræfekten Junius Valerius Bellicius en restaurering af bygningen.

Forskerne har dog også et andet bud på den bygning, der skal have huset Praefecura Urbis. I tilknytning til Tempelbygningen på Vespasian's Fredsforum, Forum Pacis, lå der nogle sidebygninger, hvoraf den eller de på højre side menes at have indeholdt Bypræfekturets kontorer. På den ene af bygningens vægge sidder nemlig rester af huller efter ophænget af det store marmorkort, Forma Urbis, som var en plan over hele Rom med alle dens gader, stræder, beboelseshuse, templer og anlæg. Disse bygninger er imidlertid først opført i årene 71-75 efter Kristus og genopbygget efter en brand i år 192, hvor det sidst kendte marmorkort blev ophængt. Måske har Bypræfekturet haft kontorer flere steder, eller det er blevet flyttet herhen fra de tidligere bygninger.


Litteratur om Praefectura Urbis:
Ankerfeldt, Carl: Vandringer i det antikke Rom. Schultz, 1976.
- side 62, 209.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 251.
Gatto, Ludovico: Storia di Roma nel Medioevo. Newton Compton Editori, 2000 (2.ed.).
- side 48, 112, 153.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- . Rione I, Monti.
- del 2, side 90.
Rom - en antik storby. Forlaget Sfinx, 1991.
- side 40, 43.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 78, 106.

Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.9.2.2003 og sidst opdateret d. 28.8.2006