ANNAS ROM GUIDE
Porta Fontinalis

var en byport i Servius-muren, den lå ved begyndelsen af Antikkens Via Flaminia, nutidens Via del Corso, på eller ved den bakkekam, som engang forbandt Quirinal og Magnanapoli med Campidoglio, den kam som Kejser Trajan lod grave væk for at anlægge sine store Forum- og Markedsanlæg.

Porten kaldtes også Porta Ratumena.

Foran Capitolhøjen kan man til venstre for Monumento a Vittorio Emanuele ved Museo del Risorgimento se det, der er tilbage af Porta Fontinalis, rester af en portstolpe, som er opsat i nutidens brolægning.

Servius-muren kom her fra øst fra den forrige port Porta Sanqualis, der lå ved Largo Magnanapoli. Den løb mod vest på den den lave bakkekam, der nu er forsvundet og midtvejs lå her Porta Fontinalis, hvorfra den store nordlige forbindelsesvej Via Flaminia også kaldet Via Lata udgik. Herefter fortsatte muren mod syd til den næste port: Porta Carmentalis.

Porta Fontinalis erstattedes senere af Porta Flaminia, også kaldet Porta del Popolo, i Den Aurelianske Mur.


Litteratur om Porta Fontinalis:
La Grande Guida dei rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 290, 642.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 29, 210,245.

Kort over Serviusmuren
Fotos fra området
Kort over området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d.22.2.2003