ANNAS ROM GUIDE
Grundplan over kirken Santa Maria del Priorato

Grundplan over kirken Santa Maria del Priorato1 = Facaden af Piranesi har kannellerede søjler og 2 kandelabrer flankerer indgangsdøren

2 = Gravmæle for Ordens-admiral S. Seripando, død 1465

3= Gravmæle for Kardinal G.F. Portocarrero (1760)

4 = Et middelalder-alter, restaureret i 1765. Heri var et reliquie-gemme fra det 12. århundrede

5= Gravmæle for Ordenens Stormester Riccardo Caracciolo, død 1395

6 = "Tronstol" for "Gran Maestro dell'Ordine di Malta"

7 = I væggen i apsis er indmuret 3 gravsten fra det 15. århundrede

8 = I Sakristiet findes flere gravsten, bl.a. en fra 1222

9 = Gravmæle for Bartolomeo Carafa, død 1495, af Paolo Salvati

10 = Gravmæle for Stormesteren G. di Thun und Hohenstein, død 1931

11 = Gravmæle for Piranesi, død 1778

12 = Gravmæle for Baldassere Spinelli (16 årh.) på en romersk sarkofag fra det 3. århundrede


Retur til kirke-beskrivelsen
Retur til turen
Andre ture
Steder på denne tur
Seværdigheder på denne tur
Personer på denne tur
Fotos til denne tur
Bøger/links om denne tur
Ordliste
Hovedside