ANNAS ROM GUIDE
Via delle Marmorelle

Denne gade eksisterer ikke mere, men i det 16. til 19.århundrede lå den i Forumdalen i den nu helt forsvundne bydel Quartiere Alessandrino, som blev jævnet med jorden, da man i 1930'erne anlagde den nye fascistiske paradegade Via dell'Impero (nutidens Via dei Fori Imperiali).

Ifølge Sergio Delli erstattede navnet Via delle Marmorelle i 1873 gadenavnet Via del Ghettarello, mens det ifølge Rodolfo Lanciano's kort drejer sig om 2 forskellige gadestykker.

I det tilfælde fortsatte Via delle Marmorelle Via del Ghettarello's løb næsten parallelt med Via Bonella tværs over Forumdalen, startende i vest ved det gadekryds, hvor gaderne Via Cremona og Via della Salara Vecchia fra henholdsvis nord og syd mødtes med Via del Ghettarello.

Via delle Marmorelle var en ganske kort lille gade, som mod øst mundede ud i Via del Priorato ud for det sted, hvor San-Basilio-Klosteret's urtehave, Orto Grande di San Basilio, lå.

Det første stykke af Via delle Marmorelle's forløb var på det område, der i Antikken dækkedes af Cæsar's Forum, mens det sidste stykke gik over det område, hvor Augustus' Forum lå. Gadelinien var her omtrent den samme som Forum's nu forsvundne nordmur.

For at forestille sig nogenlunde, hvor Via delle Marmorelle lå, kan man stille sig ved anlægget foran indgangen til Forum Romanum, omtrent midt imellem de to gadestykker Via del Tulliano og Via della Curia. Den forsvundne gades vestlige del lå her, hvor anlægget nu er, mens den østlige del lå der, hvor Via dei Fori Imperiali løber.

Navnet Via delle Marmorelle fik gaden efter de marmorstykker, rester af buer og søjler, der fandtes i området omkring både Cæsar's Forum og Augustus' Forum.

I gaden lå tidligere Ospizio di San Filippo per i Fanciulli Abbandonati (Institut San Filippo for forældreløse drenge), som senere flyttede hen vi Vicolo Orbitelli.


Litteratur om Via delle Marmorelle:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 435.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione II, Trevi, del 8: side 103.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.

Kort over området
Kort over områdets antikke ruiner
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.2.2007