ANNAS ROM GUIDE
Foro di Augusto

blev bygget i årene 23-2 før Kristus for Kejser Augustus for at huse det Tempel for Mars Ultor, den hævnende Mars, som Augustus havde lovet at bygge, hvis han vandt slaget ved Filippi i år 42 før Kristus, det slag hvori Caesar's mordere Brutus og Cassius faldt. Foro di Augusto, der blev indviet i år 2 før Kristus, blev hermed det andet af de mange kejserfora, som blev anlagt i løbet af en periode på ca. 100 år.

For at få plads til sit store forum måtte Augustus - ligesom Caesar tidligere havde gjort ved anlæggelsen af sit forum - opkøbe eller ekspropriere en stor del af det populære og folkelige Suburakvarter, som strakte sig oppe fra Quirinalhøjens og Viminalhøjens skråninger og helt ned til Forum Romanum. Den eneste bygning som blev sparet ved denne lejlighed var en senrepublikansk boligejendom, som senere ombyggedes til det ved siden af Forum liggende Casa dei Cavalieri di Rodi. Til disse opkøb og til selve anlægget og byggeriet benyttede Augustus det bytte, som var hjembragt fra krigen.

Augustus' Forum (Forum Augustum) er en aflang plads på 125 x 118 meter, der mod vest støder op til Caesar's Forum (Forum Iulium) og mod øst til Monte Magnanapoli og Viminalhøjens udløbere med det beskårne Suburakvarter. Op mod disse høje lod Augustus rejse en ca. 33 meter høj og kraftig støttemur, som også skulle beskytte mod de mange brande, som hærgede det tætbebyggede Subura.

Augustus Forum
Nord for pladsen ligger idag Trajan's Forum, men tidligere lå her en bakkekam, som forbandt Capitolhøjen med Quirinalhøjen. Syd for pladsen ligger idag Domitian's og Nerva's Forum, det såkaldte Forum Transitorium, som først blev anlagt hundrede år efter Augustus' Forum, der ved sin start som nabo blot havde vejen Argiletum, der gik fra Palatin og op over skråningen til Suburakvarteret.

Idag er det meste af det store anlæg begravet under den brede paradegade Via dei Fori Imperiali med dens kørebane, fortove og haveanlæg, men den nordøstlige del med rester af Mars Ultor Templet kan dog beskues herfra og det er også muligt at komme ned på selve Forum via en indgang på Piazza del Grillo, der ligger ovenfor ved Via di Tor de' Conti og Casa dei Cavalieri di Rodi. Fra Forumpladsen er der derpå adgang til Nerva's Forum.

Formålet med Augustus' Forum var dels at forherlige Kejserens militære sejre og dels at give bedre muligheder for afvikling af retssager og undervisning. Man har fundet nogle vokstavler, som beskriver hvilke dele af søjlegangene og ved hvilke statuer, de forskellige juridiske rådgivere og kontorer var opslået. I forbindelse med Mars-Templet afholdt Senatet også møder her, når der skulle træffes beslutninger om krige og triumftog.

- Augustus' Forum: op igennem tiden -

Litteratur om Foro di Augusto:
Guida Archeologica di Roma. A cura di Adriano La Regina. Electa, 2004.
- side 134ff.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 4: side 12ff.
Harder, Thomas og Hans Scheving: Rom. Gyldendals Bogklubber, 1990. - Ny udgave, Samleren, 2000.
- side 133f.
Hintzen-Bohlen, Brigitte: Kunst & Arkitektur Rom. Könemann, 2001.
- side 131.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Politikens kulturguide - Rom. Politikens Forlag, 2000.
- side 164.
RomArcheologica : guida alle antichità della città eterna. 3. itinerario - . Elio de Rosa editore, 1999.
- side 17f.

Fotos fra Foro di Augusto
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 15.4.2006 og sidst opdateret d. 30.4.2006