ANNAS ROM GUIDE
Den store oversvømmelse i 1870

Den sidste store oversvømmelse i Rom, inden Tiberen blev inddæmmet bag sine høje mure, indtraf den 28. December 1870.

Her nåede vandstanden en højde på 17,22 meter. Der havde i dagene forud været uafbrudt voldsom regn og Tiberen steg og steg. Allerede om aftenen den 27. December begyndte vandet at vise sig og natten mellem den 27. og den 28. brød floden ind i byen og løb gennem gaderne, så beboerne vågnede om morgenen den 28. December til en kraftig oversvømmelse med en vandstand, de ikke havde oplevet før, da den sidste lige så høje måling lå 200 år tilbage. Romerne var altså ikke særligt godt forberedte på denne katastrofe og hjælpeorganisationer måtte sende både ud i gaderne med brød til de isolerede i meget store områder af byen.

Begge sider af floden var ramt, men mest østsiden fra Ponte Sant'Angelo over Banchi Nuovi, Via del Corso og Piazza Colonna, Piazza Madama og hele området heromkring, Piazza Navona, Piazza della Rotonda - ja på Pantheon nåede vandet halvt op på søjlerne og den ene af Kirkens sidedøre var helt skjult under vandet. Fødevareforsyningen var stærkt truet, da vandet trængte ind i lagre og butikker og mange bageriers ovne stod under vand.

Hele Ghetto'en var også hårdt ramt, som vi danskere kender det fra beskrivelsen i Vilhelm Bergsøes bog Fra Piazza del Popolo, hvor Bergsøe skriver:

"Fra Via della Purificazione, hvor jeg dengang boede, kom vi hurtigt ud i Via Sistina, som vi iilsomt tilbagelagde for over den Spanske Trappe at komme ned til Condotti; men allerede her saae vi de mægtige Virkninger af de nedstrømmende Vandmasser. Spanske Trappe var bleven en Cascade, hvor Vandet brusede og skummede fra trin til Trin, boblende og rislende stærkere end Fontana Trevi. Hele Vandmassen fra Monte Pincio og Via Sistina søgte denne Vei og bredte sig i skummende Fald ud over Piazza di Spagna, hvor det, i Forening med Fontanens søgte Floden gjennem Condotti. Vi vendte om, vadede paany gjennem Via Sistina, indtil vi igjennem Capo di Casa naaede Due Macelli; men allerede paa dette korte Stykke var min Hat forvandlet til en drivende Uting, og jeg selv næsten gjennemblødt af Regnen. Over Fontana Trevi, hvis mægtige Bassin var gaaet høit over sine Bredder, naaede vi endelig Begyndelsen af Ghetto; men jo mere vi nærmede os Floden, desto høiere stod Vandet i Gaderne, og desto unyttigere blev det at vende om eller anvende nogensomhelst Forsigtighed; thi vi vare nu aldeles gjennemblødte af Regnen."

"Jeg har været i Ghetto mangfoldige Gange; jeg har gjennemvandret disse snevre og fugtige Gader baade ved Midnattens Maanelys og i Middagens Solskin, men aldrig har jeg seet dens Nød og Elendighed, dens dybe Fattigdom og grændseløse Uhumskhed i et grellere Lys end den Gang. De snevre, mørke Gyder vare forvandlede til lige saa mange mudrede og stinkende Kanaler, hvor Kaalstokke og Orangeskaller, Korktolle og Sengehalm flød i en broderlig Forening med lurvede Klude og meer end luvslidte Hattepulle."

Fra vinduerne betragtede beboerne ængsteligt vandstrømmene og "fulgte uroligt den lunefulde Flods Stigen og Falden, og naar den mægtige Flodbølge skred igjennem Gaden, taarnede sig høiere og høiere, eftersom den pressedes mere og mere sammen i de snevre Bugtninger, lød et Angstskrig fra Kvinder og Børn, og de blege Ansigter forsvandt fra Vinduerne. Hist havde man lagt Brædder ud tvers over den smalle Gade, for at Beboerne af de ved Flodbredden liggende Huse kunde redde sig hos Gjenboerne, hvis Gruden skulde undermineres af Vandet; her fiskede man med lange Stænger og krogbesatte Tange efter gamle Stole og andet undergaaet Bohave; af og til saae man to Politisoldater i en fladbundet Baad lastet med Viin, Frugter og Brød, som uddeeltes med mathematisk Nøiagtighed af den ene, medens den anden lige saa nøiagtigt noterede de pavelige Gaver og med et langt Rør styrede Kurven, naar den gik tilveirs til Elendighedens og Hungerens Bolig. "

Bergsøe giver her nok ikke en øjenvidneberetning, men maler med den brede pensel. Dog har han på et tidspunkt oplevet en oversvømmelse i Rom, hvorom han skriver i et brev til sin søster i 1863 og netop beretter om Ghettoens frygtelige forhold: "Her var Tilstanden ynkelig. Vandet stod op over første Etage og dets Overflade var dækket, dels med al Slags Affald af Levnetsmidler, dels med alle de Laser, Pjalter og Klude, hvorpaa det sørgelige Ghetto er saa rigt". (H.P.Rohde: Digt og sandhed om en berømt roman "Piazza del Popolo" i dokumentarisk belysning. i: Fund og Forskning Bind 19 (1972), side 131).

Bergsøe var i 1862-1863 på sin første rejse til Rom, hvortil han ankom den 4. December 1862. I løbet af vinternånederne har der altså også været en mindre oversvømmelse i byen, dog ikke med en vandstand så høj, at den krævede at blive noteret på vandmåleren ved Ripetta. Den fandt sted den 20. Januar 1863 og nåede kun op på 14,92 meter.

Efter denne sidste, store oversvømmelse opsattes naturligvis en række mindetavler, man har talt op til 46 af disse, men der har muligvis været flere. De kan blandt andet ses her:

Kirken San Giorgio in Velabro: i porticoen: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870"):

S.Giorgio in Velabro - cop. Leif Larsson
S.Giorgio in Velabro - cop. Leif Larsson

S.Giorgio in Velabro - cop. Leif Larsson
S.Giorgio in Velabro - cop. Leif Larsson

Kirken Sant'Ivo alla Sapienza: i gården: 2 sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

Kirken Santa Maria sopra Minerva: facaden til højre: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

Piazza dei Caprettari nr.65, Palazzo della Società dei XII Apostoli: en sten på 35 x 12 cm med teksten "Il 28 Decembre 1870 qui arrivò il Tevere" ("Den 28. December 1870 nåede Tiberen hertil"). --- ses ikke umiddelbart, er måske fjernet.

Piazza Navona, på hjørnet af Via di Pasquino: en sten på 68 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

Piazza Navona, under vinduet til højre for nr.52: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

Piazza Navona nr. 98 (på muren til Ristorante Tucci): en sten på 63 x 14 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

Piazza della Pigna nr.54: på muren til Ristorante La Pigna: en sten på 37 x 14 cm med teksten "Alluvione - del 28. Decem. 1870 - Giuseppe Bellini pose" ("Oversvømmelse den 28. December 1870 - sat af Giuseppe Bellini").

Piazza della Rotonda nr.6: på muren til højre for døren: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

Piazza di Sant'Apollinare nr. 48: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870"). --- ses ikke umiddelbart, er måske fjernet.

Piazza di Sant'Eustachio: på muren ind til Palazzo della Sapienza: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

Piazza di San Lorenzo in Lucina: i Kirkens portico og bag højalteret: 2 sten på henholdsvis 69 x 9 cm og 34 x 6 cm med teksterne: "Alluvione del 28. Xbre 1870" ("Oversvømmelse den 28. December 1870") og "Alluvione 28 Dec 1870" ("Oversvømmelse den 28. December 1870"):

S.Lorenzo in Lucina - cop. Leif Larsson
S.Lorenzo in Lucina - cop. Leif Larsson

S.Lorenzo in Lucina - cop. Leif Larsson
S.Lorenzo in Lucina: lille indskrift til højre - cop. Leif Larsson

Piazza di San Pantaleo nr.13: til højre for butiksdøren: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

Piazza Vidoni: på muren til Kirken Sant'Andrea della Valle: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

Tiberøen: på venstre sidemur til Kirken San Bartolomeo all'Isola: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

Tiberøen: Ospedale Fatebenefratelli: i den indre gård: en sten på 63 x 17 cm med teksten "Alluvione - del 28 Decem. 1870" ("Oversvømmelse den 28. December 1870").

Via Borgognona nr.33: nederst på muren til venstre for døren: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

Via delle Botteghe Oscure: i Palazzo Caetani: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

Via del Corso nr. 525: i indgangen: en sten på 35 x 20 cm med teksten "28 Decembre 1870 - qui arrivò il Tevere" ("Den 28. December 1870 nåede Tiberen hertil").

Via Frattina nr.69: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870"). --- ses ikke umiddelbart, er måske fjernet.

Via del Gesù nr.62: i Palazzo Guglielmi: en sten på 48 x 32 cm med teksten "Qui giunse il Tevere - il di 28 Decembre - 1870" ("Hertil nåede Tiberen den 28. December 1870"). --- ses ikke umiddelbart, er måske fjernet.

Via dei Giubbonari nr. 27: lavt på muren mellem nr.27 og nr.28: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

Via Leccosa: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870"). --- opbevares idag i Palazzo Braschi's magasiner.

Via Leccosa nr.74: en sten på 30 x 20 cm med teksten "Alluvione - del Decembre 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").--- ses ikke umiddelbart, er måske fjernet.

Via della Lungara: i indgangen til Palazzo Corsini: en sten på 46 x 14 cm med teksten "Alluvione del Decm. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

Via della Mercede nr.62: en sten på 35 x 17 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870") --- ses ikke umiddelbart, er måske fjernet.

Via di Monserrato nr.20: en smal sten på 36 x 8 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870"). --- ses ikke umiddelbart, er måske fjernet.

Via del Monte della Farina nr.57: på husmuren mellem nr. 57 og 58 : en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

Via del Monterone (til højre for nr.20 - helt ude mod hushjørnet og langt nede på muren), på hjørnet af Via di Torre Argentina (overfor nr. 14 i denne gade) : en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

Via del Moro, på hjørnet af Vicolo del Cinque: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

Via degli Orfani nr.86: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870"). --- ses ikke umiddelbart, er måske fjernet.

Via delle Paste, på hjørnet af Via dei Pastini: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

Via di Pietra nr.90: under det buede vindue i nr.89: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

Via della Pigna nr. 12: til højre for den store portal og ret langt nede på muren: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

Via dei Redentoristi nr.18: på muren til højre for en lille dør: en sten på 41 x 11 cm med teksten "Alluvione - del 28 Decem 1870" ("Oversvømmelse den 28. December 1870"). --- ses ikke umiddelbart, er måske fjernet.

Via della Rosetta nr.5/6, på hjørnet af Via del Pozzo delle Cornacchie: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

Via della Rotonda nr. 41B; en sten på 24 x 18 cm med teksten "Alluvione - del 28 Decem. - 1870" ("Oversvømmelse den 28. December 1870"). --- er næsten forsvundet idag.

Via del Seminario nr.113, i Palazzo Serlupi-Crescenzi: en sten på 60 x 13 cm med teksten "Alluvione del 28 Decembre 1870" ("Oversvømmelse den 28. December 1870").

Via dello Sdrucciolo, på hjørnet af Via del Corso: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870"). --- gaden lader til at være blevet spærret idag.

Via del Teatro Valle nr.53B: en sten på 25 x 11 cm med teksten "Alluvione - del 29 Dec. 1870" ("Oversvømmelse den 29. December 1870"). --- ses ikke umiddelbart, er måske fjernet.

Via di Tor di Nona nr.27, på hjørnet af Via dell'Arco di Parma: en sten på 50 x 15 cm med teksten "Alluvione del Decem. 1870" ("Oversvømmelse i December 1870").

 

Forskellige gamle kilder og omtaler af oversvømmelserne:
Ludovico Gomez: De prodigiosis Tyberis innundationibus : ab urbe condita ad annum MDXXXI. (udgivet i Rom 1530/31).
Andrea Bacci: Del Tevere. (udgivet i 1558 og 1599).
Jacopo Castiglione: Trattato dell'Inondatione del Tevere. (udgviet i 1599).
Filippo Maria Bonini: Del Tevere incaatenato (udgivet i 1660).
Michele Carcani: Il Tevere e le sue inondazioni dakke origine di Roma fino ai giorni nostri. (udgivet i 1870).

 

Litteratur om Den store oversvømmelse i 1870:
Agerskov, Ellen og Flemming Larsen: Rom : i Vilhelm Bergsøes fodspor fra Piazza del Popolo. Frederiksberg : Frydenlund, 2013.
Bergsøe, Vilhelm: Fra Piazza del Popolo : Livsbilleder, samlede i Rom. - Kjøbenhavn : Philipsens Forlag, 1867.
- side 186-196.
Di Martino, V. e M. Belati: Qui arrivò il Tevere : Le inondazioni del Tevere nelle testimonianze e nei ricordi storici. - Roma: Multigrafica Editrice, 1980.
Le piene del Tevere a Roma: dal V. secolo a.C. all'anno 2000 / Pio Bersani, Mauro Bencivenga. - Presidenza del Consiglio dei Ministri : Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali : Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, 2001. (på internet).
Rendina, Claudio: Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità del Tevere, il fiume di Roma. Newton & Compton Editori, 2003.
- side 154-160.
Rendina, Claudio: Roma, giorno per giorno : la cronologia della Città Eterna dalla fondazione, 753 a.C., ad oggi attraverso eventi politici, fenomeni religiosi e sociali, personaggi e manifestazioni, feste e curiosità. 1.ed. Roma, Newton Compton editori, 2008. (Quest'Italia. Collana di storia, arte e folclore, 354).
- side 429.
Rohde, H.P.: Digt og sandhed om en berømt roman "Piazza del Popolo" i dokumentarisk belysning. i: Fund og Forskning Bind 19 (1972), side 131.
Curiosità romane: Le inondazioni del Tevere.
Wikipedia (italiensk tekst) : Piene del Tevere a Roma.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas om Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 5.3.2019 og sidst opdateret d. 6.3.2019