ANNAS ROM GUIDE
Candelora-Processionen

 

Den 2. Februar fejrer den Katolske Kirke flere forskellige ting. Det er "Festa della Presentazione del Signore", fest for den dag, hvorpå det lille Jesus-Barn blev frembåret i Templet. En fest, som går helt tilbage til det 4.århundrede og som i det 8.århundrede udvidedes med festen "Purificatio Sanctae Mariae", "Jomfru Maria's renselse". Den fejredes med en procession fra Kirken Sant'Adriano på Foro Romano til Kirken Santa Maria Maggiore og denne foregik om natten, hvor hele vejstykket oplystes af mængder af vokslys. Festen kaldtes derfor også "Festa della Madonna della Candelora" ("candela" betyder et vokslys, idag oversættes "Candelora" med det danske "Kyndelmisse").

Denne festdag startede i Kirken Santa Martina, hvor vokslysene blev klargjorte og velsignet af den seneste udnævnte Kardinal-Præst. Paven blev imedens iklædt dagens klædning og gik derefter ud af Kirken og satte sig på en trone, som var opstillet på pladsen foran. Herfra uddelte han vokslysene til de folk, som havde samlet sig omkring ham. Efter denne ceremoni gik Paven og hans følge over til Kirken Sant'Adriano al Foro (den antikke Curia-bygning), hvor han gentog ceremonien med at uddele vokslys, men modtagerne var denne gang også Kardinalerne og andre gejstlige. Endelig gik Paven så barfodet, men iklædt en rød kappe og med mitra'en på hovedet, i procession fra Sant'Adriano til Santa Maria Maggiore. Efter Paven kom et følge med deltagere fra Roms 18 Diakonier, der bar Det Hellige Madonna-Billede. Præcist hvilket billede, det drejer sig om, nævnes ikke, men det var muligvis det ikon, som nu opbevares i Kirken Santa Francesca Romana, men som tidligere opbevaredes i Kirken Santa Maria Antiqua.

Candelora-festen fejres stadigvæk i Rom. - Læs her: om hvorledes romerne idag fejrer denne fest.

 

 

Litteratur om Candelora-Processionen:
Cattabiani, Alfredo: Calendario: le feste, i miti, le leggende e i riti dell'anno. Rusconi, 5. edizone, 1989.
- side 136ff.
Paravicini Bagliani, Agostino: La vita quotidiana alla corte dei papi nel Duecento. Roma-Bari, Editori Laterza, 1996.
- side 231-232.
Zeppegno, Luciano: Le chiese di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 257.
Catholic Enciclopedia: Candlemas.
Enrosadira: Presentazione di Gesù al Tempio.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 26.3.2011 og sidst opdateret d. 10.4.2011