ANNAS ROM GUIDE
Presentazione di Gesù al Tempio

Den 2. Februar fejrer romerne "Presentazione di Gesù al Tempio".

Denne fest for den dag, hvorpå det lille Jesus-Barn blev frembåret i Templet, går helt tilbage til det 4.århundrede og udvidedes i det 8.århundrede med festen "Purificatio Sanctae Mariae", "Jomfru Maria's renselse". Den fejredes med en procession fra Kirken Sant'Adriano på Foro Romano til Santa Maria Maggiore og denne foregik om natten, hvor hele vejstykket oplystes af mængder af vokslys, festen kaldtes derfor også "Festa della Madonna della Candelora" ("candela" betyder et vokslys, idag oversættes "Candelora" med det danske "Kyndelmisse"). (Læs mere om den gamle procession)

I vore dage fejres dagen med messer i alle kirker, især i Santa Maria Maggiore, processioner, og uddeling af velsignede lys. Repræsentanter for alle sogn og kirkelige embeder forærer Paven et særligt indviet lys ved en messe og ceremoni i Sala del Trono i Vatikanet.

"Presentazione di Gesù al Tempio"-Festen startede med at blive fejret i den østlige del af Kirken i det 4.århundrede og i Rom kaldtes den i begyndelsen "Festa di San Simeone", fordi Lukas-Evangeliet 2,22-35 fortæller om hvorledes Simeon tog Jesus-Barnet på armen i Templet i Jerusalem, da Jomfru Maria og Josef efter hebraisk lov fremstillede deres førstefødte i Templet. Dette skulle - ligesom den nybagte moders renselsesritual - ske på den 40. dag efter fødslen og da den Kristne Kirke havde lagt sig fast på, at Jesus blev født om natten den 24. December, måtte denne præsentations- og renselsesfest finde sted den 2. Februar.

På denne måde kom Jomfru Maria's Renselses-fest til at ligge i den samme måned, hvori man i det hedenske Rom fejrede renselse med forskellige ritualer og fester. Ordet "februare" betyder netop "at rense eller sone" og allerede Kong Numa havde viet denne måned til Guden Februus. Det var i denne måned, at Lupercal-festen holdtes og også den hedenske Himmelmoder, Gudinden Juno, optrådte her under navnet Iuno Februata ("Den rensede Juno").

Måske var det for at bortmane den hedenske fest, at Vestkirken i mange år lagde mere vægt på Maria's Renselse end på Jesu fremstillelse i Templet.


Links og litteratur om Presentazione di Gesù al Tempio:
Cattabiani, Alfredo: Calendario: le feste, i miti, le leggende e i riti dell'anno. Rusconi, 5. edizone, 1989.
- side 136ff.
Zeppegno, Luciano: Le chiese di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 257.
Catholic Enciclopedia: Candlemas.
Enrosadira: Presentazione di Gesù al Tempio.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas om Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 31.12.2005 og sidst opdateret d. 10.4.2011