ANNAS ROM GUIDE
Zitelle di San Filippo

"Le Zitelle di San Filippo" kaldte folk de unge, fattige, forældreløse piger, som blev optaget i kostskolen og børnehjemmet Collegio delle FilippineEsquilin, hvor de fik kost og logi samt blev uddannet efter San Filippo Neri's principper af de præster, som fulgte i hans fodspor, de såkaldte "filippini" eller "oratoriani".

Det italienske ord "zitella" betyder betyder en ung pige, en ugift pige, men derudover kan der også betyde en gammeljomfru eller en pebermø. På San Filippo Neri's tid (1515-1595) - som også senere - var der i Rom en stor mængde unge, uformuende piger, som havde neget få chancer for at overleve eller blive gift. Mulighederne for at finde en eller form for anstændigt arbejde var meget, meget små for kvinder, unge som gamle. Hvis ikke de havde familie, der kunne forsørge dem, eller de havde mulighed for at gå i kloster (hvilket ofte også kostede en vis sum penge), kunne de kun håbe på at blive gift (men uden bare en beskeden medgift var det svært) eller de måtte ty til prostistution for at kunne få en smule mad. De mange unge piger, som således slet ingen fremtidsmuligheder havde, var skræmmende at se for de personer, som tænkte derover, og det var der heldigvis mange, der gjorde.

Mange "organisationer", sammenslutninger og "broderskaber" oprettedes med humanitære formål for øje og et af disse var så "Gli Oratoriani" eller "I Padri Filippini", som ønskede at udbrede Evangeliet og derved hjælpe mennesker i nød. I tilfældet "Le Zitelle di San Filippo" gjaldt det om at give de unge piger mulighed for at vokse op uden at skulle sælge deres krop for at overleve. Desuden kunne man undervise dem i religion for at højne deres moral og i andre fag, der kunne gøre dem attraktive som husmødre eller give dem mulighed for at finde et anstændigt arbejde.

Endelig kunne man forsyne de unge piger med et pengebeløb, en "medgift", der også gjorde dem attraktive for en ung mand, der skulle søge en ægtemage og stifte familie. Denne sidste praksis fortsattes til langt op i 1800-tallet.Litteratur om Le Zitelle di San Filippo:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 796.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.23.
La Grande Guida dei rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 75, 91.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti. del 2: side 52ff.
Quercioli, Mauro: Le torri di Roma. Newton Compton editori, 1985.
- side 71.
Zaccagnini, Carlo: Le ville di Roma. Newton Compton editori, 1976.
- side 247f.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 5.5..2005