ANNAS ROM GUIDE
Gli Oratoriani eller Filippini

"Gli Oratoriani" eller "I Filippini" er de præster, der følger San Filippo Neri's eksempel med at udbrede Evangeliet og hjælpe og trøste de syge, de svage og de nødstedte i samfundet.

Præsterne er samlet i en overordnet, international sammenslutning, der idag hedder "Confederazione dell'Oratorio di San Filippo Neri". Denne dækker en række lokale sammenslutninger, der kaldes Congregationer, af hvilke den første startedes i Rom omkring 1551 af San Filippo Neri selv.

I denne romerske Congregazione dell'Oratorio, som i 1575 fik Kirkens godkendelse af Pave Gregor XIII, samledes en række præster for sammen med San Filippo Neri at hjælpe de nødstedte i Rom, her især børnene og de unge, de forladte og forældreløse, til at få undervisning, oplysning om religion og moral og derved få mulighed for at få et bedre liv.

Disse præster samledes spontant og arbejdede sammen uden egentlige regler eller bånd. Tilknytning til en munkeorden ville havde begrænset deres muligheder for at bevæge sig rundt i samfundet, hvor deres mission lå, men at have et samlingssted, hvor de kunne leve et beskedent liv og også mødes i fælles andagt, opnåede de, da Filippo Neri blev udnævnt til sognepræst ved Kirken San Giovanni dei Fiorentini, hvor de fik tildelt nogle rum, og senere da sammenslutningen i 1575 fik overladt den gamle kirke Santa Maria in Vallicella.

Navnet "Oratorio" tog sammenslutningen efter det rum, som bruges til bøn, et oratorium, og senere blev "oratoriet" også et sted, hvor man afholdt messer og religiøse sammenkomster med sang og kirkemusik. Musikudtrykket "oratorium", der dækker en religiøs tekst sunget af solostemmer og kor, stammer fra de gudstjenester, der blev holdt her.

Samme år "blåstemplede" Pave Gregor XIII sammenslutningen med navnet "Congregatio Presbyterorum Saecularium de Oratorio Nuncupanda" i sin bulle "Copiosus in misericordia Deus".

Med tiden udbredes Oratorio-tanken til andre dele af Italien og til andre lande og i århundredernes løb har man været oppe på 300 sammenslutninger, der hver især har været helt selvstændige og kun som bindeled har haft det fælles budskab, som Pave Paul V godkendte i 1612. I nyere tid er congregationerne dog blevet knyttet tættere sammen i den internationale sammenslutning "Confederazione dell'Oratorio di San Filippo Neri". Denne består idag af 77 mindre samfund, der hver især kaldes "Congregazione dell'Oratorio" fordelt på 17 lande i Europa, Amerika og Afrika. "Medlemmerne" er som oprindeligt præster, som har valgt et fælles liv, men uden de strenge regler og begrænsninger, som en munkevielse ville betyde.

I Rom findes Confederazione dell'Oratorio i Via San Girolamo della Carità 63 og i Via di Parione 33.

Den romerske afdeling Congrazione dell'Oratorio har til huse i Palazzo dei Filippini, der ligger bagved Kirken Santa Maria in Vallicella/Chiesa Nuova ved Corso Vittorio Emanuele II. I det tilknyttede Oratorio dei Filippini på Piazza della Chiesa Nuova afholdes der stadig koncerter.

En kostskole for unge pige hjulpet efter San Filippo Neri's forskrifter ("Collegio delle Filippine") var indrettet i nogle bygninger i tilknytning til ejendommen Villa Sforza mellem Via Sforza og Via dei Quattro CantoniEsquilin. Ved siden af lå den lille kirke San Filippo Neri all'Esquilino.

En anden kirke viet til San Filippo ligger i Via Giulia.


Litteratur om Gli Oratoriani eller Filippini:
Cerinotti, Angela: Atlante della Storia della Chiesa: Santi e Beati di ieri e di oggi. Demetra, 1999.
- side 144f.
Confederazione dell'Oratorio di San Filippo Neri

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 5.5.2005 og sidst opdateret d. 26.11.2019