ANNAS ROM GUIDE
La Festa delle Zitelle

I mere end 300 år afholdt man i Rom en særlig højtidelighed på dagen for Mariæ Bebudelsesdag den 25. marts, nemlig festen for de ugifte piger, La Festa delle Zitelle.

På denne dag, samt på en dag i september måned, modtog en række udvalgte unge, ugifte og uformuende piger en medgift, så de herved var mere attraktive for de unge mænd, som søgte en hustru for at stifte familie.

Denne praksis var opstået på grund af det meget store antal unge, fattige, og ofte også forældreløse piger, der ikke havde nogen mulighed for at kunne forsørge sig selv eller uden medgift at blive gift, således at deres eneste fremtidsudsigt var et liv i prostitution eller livslangt tiggeri eller kriminalitet.

Gode mennesker samlede sig i broderskaber og foreninger for at råde bod herpå, for eksempel "Gli Oratoriani" eller "I Filippini", som oprettede et børnehjem og en kostskole for unge piger (Collegio delle Filippine) i bygninger tilhørende den gamle Villa SforzaEsquilin, eller Arciconfraternita dell'Annunziata på Piazza Santa Chiara.

Efterhånden opstod så den skik, at de unge, udvalgte piger iført hvide gevandter og et hvidt klæde, der dækkede munden, samt et hvid slør samlet på hovedet af en slags krone, gik i procession gennem Roms gader fra Kirken Santa Chiara til Kirken Santa Maria Sopra Minerva, hvor Paven selv overværede messen. Over et af altrene i denne Kirke kan man stadig se et maleri, der forestiller denne ceremoni, hvor Jomfru Maria og Ærkeenglen Gabriel overrækker medgiften til tre knælende piger.

Antallet af unge piger, der på denne måde blev hjulpet, var højt. I år 1600 drejede det sig om 200 og i år 1700 om 400!

Af organisationer, der i tidens løb tog sig af de unge piger, samt andre ordninger kan nævnes: Le Zitelle Mendicanti ved Kirken Santissimo Sacramenti delle Zitelle Mendicanti, Le Zitelle di San Filippo, Congregazione delle Zitelle dette del Bambin Gesù, Conservatorio delle Zitelle "Sperse", Conservatorio delle Viperesche, Conservatorio delle Zitelle i Via dei Penitenzieri ved Ospedale Santo Spirito, Le Proiette di Santo Spririto, Le Ammantate, Le Orfane di San Giovanni in Laterano, Le Zitelle dell'Annunziata, Arciconfraternita dell'Annunziata.Litteratur om La Festa delle Zitelle:
Roma, ieri, oggi, domani. Newton Compton editori. Anno IX, n.86, Febbraio 1996, side 36ff.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas om Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 5.5..2005 og sidst opdateret d. 12.10.2011