ANNAS ROM GUIDE
Ginnasi-familien

Ginnasi-slægten kom fra Brescia i Norditalien. Det var en meget gammel slægt, med rødder i 1100-tallet og med navnet Zanasio eller Zanasi, men da en gren af slægten flyttede til Imola og Castel Bolognese ændrede de deres navn til Ginnasi eller Ginnasio. Denne gren blev indgiftet i slægten Poggiolini og en linie, der nedstammer herfra, tog derpå navnet Ginnasi Poggiolini.

En anden linie slog sig imidlertid ned i Rom i løbet af 1500-tallet, opkøbte nogle ejendomme ved nutidens Largo di Torre Argentina og Via delle Botteghe Oscure og byggede deres familieresidens her.

Det var lægen Francesco Ginnasi, som flyttede sin praksis og familie til Rom, hvor hans svoger Alessandro Pallantieri var blevet byens pavelige Guvernør og derfor kunne hjælpe familien til rette. Dette skete måske allerede under Pave Pius IV, i perioden 1559-1561, hvor den magtfulde svoger udvirkede, at Paven omkring 1560 udnævnte Franncesco Ginnasi til professor i medicin ved Università La Sapienza, samtidig med at han udnævnte ham til sin livlæge.

På dette tidspunkt havde Francesco Ginnasi allerede flere børn, som var født i Castel Bolognese: Giovanni født omkring 1545, Zenobia født omkring 1546, Alessandro født i 1547, Lucrezia født omkring 1548, Domenico født i 1550 eller 1551, Achille født i 1553 og Dionisio født i 1559.

Nogle af de ældste børn var allerede rejst hjemmefra, da familien flyttede; således var Zenobia måske allerede blevet gift med Francesco Mainardi og har derfor aldrig forladt Castel Bolognese, ligesom Domenico var blevet sendt i skole i Bologna. Alle brødrene fik deres uddannelse her og studerede derpå ved Universitetet i Bologna, hvorefter de rejste hjem til familien i Rom.

I Augsut 1587 døde Francesco og blev begravet i Rom i Kirken Santa Maria sopra Minerva, hvor hans gravsten stadig kan ses på den sidste søjle i det højre sideskib.

Familiens bopæl lå ved Via delle Botteghe Oscure, men da denne blev udvidet i 1935, blev Palazzo Ginnasi revet ned for senere at blive genopbygget i afkortet og mindre form. Også den til palæet knyttede kirke Santa Lucia dei Ginnasi blev revet ned, men den blev ikke genopbygget, i stedet flyttedes familiens gravmæler ind i et nyopført kapel i det nybyggede palæ.

Ginnasi-familiens våben har en øvre og en nedre del, adskilte af et rødt bånd. Foroven er der 3 gyldne liljer på blå bund, forneden er bunden gylden og fra højre side ses en arm i et rødt ærme med en hånd holdende en passer vendt med spidserne opad.

--- Giovanni Ginnasi, født omkring 1545 i Castel Bolognese som søn af Francesco Ginnasi og Caterina Pallantieri. Han studerede jura ved Universitetet i Bologna og fik senere i Rom forskellige hverv under Pave Gregor XIII. Han døde ugift som 42-årig, omkring 1587.

--- Zenobia Ginnasi, født omkring 1546 i Castel Bolognese som datter af Francesco Ginnasi og Caterina Pallantieri. Hun fulgte måske aldrig med familien i Rom, men blev gift med Francesco Mainardi og forblev i Castel Bolognese, hvor hun døde i 1623.

--- Alessandro Ginnasi, født i 1547 i Castel Bolognese som søn af Francesco Ginnasi og Caterina Pallantieri. Han studerede medicin ved Universitetet i Bologna og kom derpå til Rom for at undervise ved Università La Sapienza og senere overtage faderens professor-post her. I Rom giftede han sig med Marta de' Ricci og blev far til sønnen Antonio. Alessandro døde i 1591.

--------- Antonio Ginnasi, født i Rom som søn af Alessandro Ginnasi og Marta de' Ricci. Han blev Apostolsk Protonotar og fra 1596-1605 Ærkepræst ved Kirken San Petronio i Castel Bolognese.

--- Lucrezia Ginnasi, født omkring 1548 i Castel Bolognese som datter af Francesco Ginnasi og Caterina Pallantieri. Hun fulgte måske heller aldrig med familien i Rom, men blev gift med Ugo Serughi i Forlì i 1571 og moder til sønnen Annibale, der senere tog navnet Serughi Ginnasi. Hun døde i 1693.

---------- Annibale Serughi Ginnasi, født i Forlì på et tidspunkt efter forældenes bryllup i 1571 som søn af Lucrezia Ginnasi og Ugo Serughi. Han blev præst og derpå Biskop i Manfredonia efter sin onkel Kardinal Domenico's afgåen i 1607.

--- Domenico Ginnasi, født i 1550 eller 1551 i Castel Bolognese som søn af Francesco Ginnasi og Caterina Pallantieri. Han studerede jura ved Universitetet i Bologna og kom derpå til Rom, hvor han fik forskellige hverv for den pavelige administration. I 1604 blev han udnævnt til Kardinal. Han døde den 12. Marts 1639 i sit hjem Palazzo Ginnasi i Via delle Botteghe Oscure, hvorefter han den 14. Marts blev begravet i sin egen lille Kirke Santa Lucia dei Ginnasi. Hans enearving, niecen Caterina, lod derefter udfærdige et stort gravmæle for ham i Kirkens højre kapel. ---- LÆS MERE OM DOMENICO GINNASI!

--- Achille Ginnasi, født i 1553 i Castel Bolognese som søn af Francesco Ginnasi og Caterina Pallantieri. Han studerede medicin og teologi som sine brødre ved Universitetet i Bologna og kom derpå til Rom, hvor hans fars forbindelser sikrede ham forskellige poster. Han blev præsteviet og i Maj 1593 af Pave Clemens VIII udnævnt til Guvernør i Contado Venassino, ikke så langt fra Avignon. Herfra kom han ikke tilbage til Rom, men døde pludseligt den 4. Marts 1594.

--- Dionisio Ginnasi, født i 1559 i Castel Bolognese som søn af Francesco Ginnasi og Caterina Pallantieri. Han studerede jura ved Universitetet i Bologna og kom derpå til Rom, hvor han blev tilknyttet Kardinal Colonna som advokat og rådgiver. I 1579 blev han gift med Faustina Gottardi fra Rom og med hende far til døtrene Caterina og Laura. Dionisio døde i 1597.

--------- Caterina Ginnasi, født i Rom i 1590 som datter af Dionisio Ginnasi og Faustina Gottardi. Caterina valgte at forblive ugift og i stedet hengive sig til at male og fordybe sig i religiøse studier. Efter faderens død i 1597 blev hun opdraget af sin onkel Kardinal Domenico Ginnasi, hvis enearving hun endte med at blive. ---- LÆS MERE OM CATERINA GINNASI!

--------- Laura Ginnasi, født i Rom i 1592 som datter af Dionisio Ginnasi og Faustina Gottardi. og død på ukendt tidspunkt men sikkert inden faderens død i 1597, da hun ikke omtales mere.


Litteratur og links om Ginnasi-familien:
Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Ristampa fotomeccanica, Arnaldo Forni Editore, 1979. Oprindelig udgivelse: Roma, Collegio Araldico. Bd.1-2 i ét bind.
- (Bd.1) side 440-441.
Grandi, Paolo: Il Cardinale Domenico Ginnasi. Faenza 1997. - på: www.castelbolognese.org
--- I Ginnasi.
--- Francesco Ginnasi.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1980.
- Rione IX Pigna, Parte Prima / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione. ----- side 28.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 358-359.
Wikipedia: Cardinal Domenico Ginnasi (engelsk tekst).
Wikipedia: Domenico Ginnasi (italiensk tekst).

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 5.10.2013 og sidst opdateret d. 6.10.2013