ANNAS ROM GUIDE
Palazzo Ginnasi

Se nr. 13 på Kort over Campo de' Fiori-Turen

Palazzo Ginnasi var Ginnasi-familiens bolig i Rom. Familien kom oprindelig fra Norditalien, men var i Rom fra 1500-tallet, hvor flere familiemedlemmer gjorde karriere indenfor den kirkelige administration, en blev pavelig hoflæge og en blev kardinal.

Egentlig er der ikke tale om ét palæ, men derimod om en samling af flere forskellige bygninger, opført på forskellige tidspunkter og til forskellige formål, bl.a. lod Kardinalen i 1630 indrette en kostskole for unge mænd fra hans hjemstavn og et kloster for unge kvinder af Teresianer-Ordenen. Hertil inkorporeredes i palæet den gamle kirke Santa Lucia de Calcarario. De forskellige bygninger byggedes enten sammen eller inkorporeredes i hinanden, eller der skabtes en stor brobue med flere etager, som kunne lette adgangen til komplekset afdelinger.

I 1932-1935 skete der en stor ændring i komplekset, da flere bygninger blev revet ned, fordi Via delle Botteghe Oscure skulle udvides. Nogle bygninger blev genopbygget i slutningen af årtiet, men i meget "afkortet" form, og andre forsvandt mere eller mindre. Dekorationselementer, såsom våbenskjold og portaler, blev dog i flere tilfælde genbrugt på de nye bygninger.

Komplekset består idag næsten af de samme dele som tidligere, blot i en noget anden form:
PALAZZO GINNASI - som ligger på højre side af Largo di Santa Lucia Filippini. Det er idag meget mindre end oprindeligt og benyttes af den religiøse orden Maestre Pie Filippini til pensionat for pilgrimme, kaldet Casa Norstra Signora del Sacro Cuore. Indgangen er fra Largo di Santa Lucia Filippini. Balkonen på hjørnet og portalen i Via delle Botteghe Oscure stammer fra den gamle bygning. --- Læs mere!
----- I den nu nedrevne del af bygningen lå den gamle Kirke, der efter 1630 havde navnet SANTA LUCIA DEI GINNASI. Ovennævnte portal var hovedingangen til Kirken. Denne foregik tidligere fra Pladsen. --- Læs mere!
PALAZZO GINNASI, som også kaldes PALAZZETTO GINNASI, - ligger på venstre side af Largo di Santa Lucia Filippini. Denne bygning måtte ligeledes "afkortes", da gaden skulle udvides. --- Læs mere!
MONASTERO DELLE GINNASIE, eller MONASTERO DEL CORPUS DOMINI, som Kardinal Domenico Ginnasi lod indrette for nonner af Teresianer-Ordenen, lå i det gamle Palazzo Ginnasi ved siden af Kirken.
COLLEGIO GINNASI, som Kardinalen lod indrette til kostskole for 8-12 unge fra sin hjemegn, lå i kompleksets nordøstlige del, et stykke oppe ad Via dell'Arco dei Ginnasi. I muren ses søjler, som er rester af en Middelalder-søjlegang,
ARCO DEI GINNASI er en brobue, som forbandt flere af kompleksets dele. Den ses stadig i Via dell'Arco dei Ginnasi. --- Læs mere!
CAPPELLA DI PALAZZO GINNASI - i det nye Palazzo Ginnasi på Pladsens venstre side er der indrettet et privat kapel, hvortil mange gravmæler og malerier fra Santa Lucia dei Ginnasi er blevet overflyttet.

 

PALAZZO GINNASI - højre del:

Den 4-etagers bygning i lyst puds med enkelte vandrette og lodrette friser, samt en stenrække på hvert hjørne er opført i slutningen af 1930erne i stedet for det nedrevne gamle Palazzo Ginnasi og den deri indeholdte kirke Santa Lucia dei Ginnasi og Klosteret Monastero delle Ginnasie.

Idag er facaden ud mod Via delle Botteghe Oscure på 11 fag med en stor portal i det midterste. Denne stammer fra den gamle Kirke og sad tidligere ud mod Largo di Santa Lucia Filippini som hovedindgang i en facade, der var 8 fag lang. Idag er denne kun 3 fag lang og der er ingen indgangsdør fra denne side.

Marmorportalen er smukt udskåret med søjler på hver side og et felt over døren med indskriften "Pont. Institutum Magistrarum Piarum - a S. Lucia Filippini V(irgine)". I hver side er der over søjlerne udskårne liljer, som henviser til Ginnasi-familiens våben. En vandret overligger bærer et brudt, buet galvfelt, der indeholder en niche med en statue af Madonna med Barnet. Den er udført af Pompeo Ferrucci.

Alle vinduer er høje og rektangulære med travertin- eller stukrammer, som er mere og mere enkelt udført, jo højere op man kommer. Der er en høj kælder og stueetagens vinduer hviler på små konsoller lige over kældervinduerne.

På hjørnet af Pladsen sidder i førstesals højde en smukt udskåret stenbalkon, som også sad på hjørnet af den gamle bygning. Facaden mod Pladsen er nu kun på 3 fag - mod de oprindelige 8 - men ellers opbygget som gadefacaden. Facaderne er - bortset fra forkortelsen - fuldstændig en gengivelse af de oprindelige.

Som forøvrigt videreføres - og -førtes - i den udbygning, som danner "bagtæppe" for Pladsen. Den er ikke ændret, her ses stadig den oprindelige portal med en lille altan ovenover. Idag er dette hovedindgangen til "Casa Nostra Signora del Sacro Cuore", det pilgrimspensionat som Ordenen Maestre Pie Filippini driver. Portalen stammer fra 1585 og er tegnet af Ottaviano Mascarino, som dengang ledede byggeriet af Palazzo Ginnasi for Monsignor Alessandro Ginnasi.

Det var denne del af palæet, som Kardinal Domenico Ginnasi i 1630 lod indrette til Kloster for Teresianer-nonner af Karmeliter-Ordenen, kaldet Monastero delle Ginnasie eller Monastero del Corpus Domini.

Ved nedrivningen af den gamle bygning forsvandt foruden Kirken også en lang række rum i familiepalæet, bl.a. en hal, hvor loftet var udsmykket med "la Pentecoste" ("Pinsemorgen") af maleren Giovanni Lanfranco som dennes sidste arbejde. Maleriet blev dog taget ned og findes idag i Kapellet i det nye Palazzo Ginnasi, som ses på venstre side af Pladsen.

Den bygning, der ligger for enden af Largo di Santa Lucia Filippini, fortsætter ned langs Via dell'Arco dei Ginnasi. Det er denne del af Palazzo Ginnasi, som Kardinal Domenico i 1630 lod restaurere og indrette til Collegio Ginnasi.

 

PALAZZO GINNASI - venstre del også kaldet PALAZZETTO GINNASI:

Palazzo Ginnasi er en ny bygning, som blev opført i slutningen af 1930erne som erstatning for den vestligste del af Ginnasi-familiens gamle palæ, som var blevet revet ned nogle år tidligere, da Via delle Botteghe Oscure skulle udvides.

Det nye palæ ligger i en lille, nærmest kvadratisk karré mellem gaderne Via delle Botteghe Oscure i syd, Piazza dei Calcarari og Via di San Nicola dei Cesarini ved udgravnngerne på Largo Argentina mod vest, Largo Ginnasi i nord og Via dell'Arco de' Ginnasi, samt Largo di Santa Lucia Filippini i øst. Hovedindgangen ligger ud mod den sidstnævnte plads med en høj portal.

Den gult-pudsede 5-etagers bygning har lyse kvadersten på hvert hjørne i 2-etagers højde, hvorefter stenene fortsætter i tilhugget udgave over endnu en meget høj etage, hvorpå de afsluttes af en tynd gesims. Samme mønster gentages på den 7-fags facade ud mod Via delle Botteghe Oscure efter det første fag i hver side. Alle vinduer er i enkle travertin- eller stukrammer, på førstesalen er de kvadratiske, på andensalen høje og rektangulære og bærer en flad overligger, på tredie- og fjerdesalen er de stadig rektangulære, men i enkle rammer og på femtesalen er vinduerne igen mere kvadratiske. I stueetagen er der i hver side en høj dør, mens de 5 vinduer her er indrettet til forretningsbrug og flankeret af 6 halvsøjler.

Facaden ud mod Largo di Santa Lucia Fillipini følger samme skema, blot er der kun almindelige vinduer i stueetagen, 2 på hver side af den brede portal, som er så høj, at den også dækker førstesalen. Øverst sidder en frise med familiens navn udhugget, og oven over denne bærer nogle små konsoller en lille smedejerns altan. Over andensalens dør ud til denne sidder 2 skjold med familiens våben: de tre liljer øverst og armen med kompasset nederst. Disse stammer fra det nedrevne palæ. En tilbygning med 3 fag, men uden vinduer i stueetagen, afslutter bygningen ud mod den lille "blinde" plads, Largo Ginnasi.

Herudtil har palæet 5 fag med samme kvader- og stendekoration som på de øvrige facader. Men vinduerne er noget forskellige, dels er flere på de forskellige etager blændet, dels er der i stedet for de første vinduer i stueetagen en mur og på førstesalen det halvcirkelformet, tilgitret vindue. Den vestligste del af huset, som er skråt afskåret mellem Pladsen og Piazza dei Calcarari, huser i stueetagen nogle forretninger.

Facaden ud mod Piazza dei Calcarari er i 3 fag med stenudsmykning på kanterne i samme stil som det øvrige palæ. Vinduesrammer og størrelser er også identisk, dog er der også her forretningsvinduer i stueetagen.

Øverst oppe krones bygningen af en række tagterrasser.

 

Litteratur om Palazzo Ginnasi:
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1980.
- Rione IX Pigna, Parte Prima / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione. ----- side 26-32.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 239-240.
Roma Sacra : guida alle chiese della città eterna. - Elio de Rosa editore, 1998.
- Itinerario 14: side 17-21.
RomeArtlover: S. Lucia alle Botteghe Oscure.
Wikipedia (italiensk tekst): Chiesa di Santa Lucia alle Botteghe Oscure.

Fotos:
Alvaro de Alvariis' foto på Flickr: Roma ieri, Roma oggi: Via delle Botteghe Oscure. - foto fra før nedrivning!
Alvaro de Alvariis' foto på Flickr: Roma ieri, Roma oggi: Via delle Botteghe Oscure.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 6 .10.2013 og sidst opdateret d. 23.10.2013