ANNAS ROM GUIDE
Specchi-familien

Familien Specchi, hvis medlemmer også omtales med efternavnet Speculo eller Speculus, var en gammel italiensk familie, tilsyneladende med 2 grene: en på Sicilien og en anden fra Lazio-egnen omkring Rom.

Denne gren var fra 1500-tallet virksom i Rom, hvor en Nicolò Specchi i 1530, 1540 og 1544 var valgt til embedet som Caporione.

I 1600-tallet var Specchi-familien meget synlig og virksom i Rom, hvor mange familiemedlemmer bestred hverv som Caporione, Priore dei Caporioni, og Conservatore.

Nogle af de seneste medlemmer af slægten, som man hører om, var arkitekterne Alessandro Specchi, som levede fra 1668 til 1729 og Michelangelo Specchi, der levede fra ca. 1684 til ca. 1750.

Familien havde ejendomme flere steder i Rom: fra 1500-tallet de såkaldte Casa Specchi, en samling småhuse ved Via di San Paolo alla Regola i området mellem kirkerne San Paolo alla Regola og Santissima Trinità dei Pellegrini. Og familiepalaæet Palazzo Specchi i Via degli Specchi, af hvilket der idag kun er portalen tilbage, inkorporeret i det nyere Palazzo Alibrandi-Cavalieri. I tiden omkring 1598-1604 ejede en Ioanna Sepcula (Giovanna Specchi) en vingård i nærheden af Kirken Santa Bibiana, i det område, der i Antikken var inkluderet i det store haveanlæg Horti Liciniani. Og i 1675 havde familien en vingård på Aventin "ved den vej, der fører til Kirken Santa Sabina". Den var nabo til en vingård tilhørende Giovanni Antonio Delfini, som i dette år fik tilladelse til at foretage udgravninger på sin jord efter antikke stenfragmenter, marmor, statuer og andre værdifulde og interessante sager.

Specchi-familiens våben var i blåt og sølv med 3 sølvkugler omgivet af gyldne linier.

 

Af Specchi-famiiens medlemmer kender vi:

Nicolò Specchi, en glimrende fysiker og læge fra Assisi, som blev pavelig livlæge for Eugen IV og Nikolaus V. Han døde i 1479 og blev begravet i San Francesco-Kirken i Assisi, hvor han fik et smukt gravmæle. Ifølge Henry Thode findes det tæt på gravmælet for Dronningen af Cypern og består af et trekantet gavlfelt med store katte, hvilende på snoede søjler over en række mindre søjler. ("Francesco d'Assisi e le origini dell'arte del Rinascimento in Italia", 1993. side 231).

Nicolò Specchi, som var virksom i Rom i 1500-tallet og sikkert ejer af det lille kompleks af 1500-tals huse i Via di San Paolo alla Regola. Nicolò var valgt til Caporione for sit kvarter, Rione Regola, i Oktober kvartal 1530, i April kvartal 1540 og fra 1. Maj 1544.

Giovanna Specchi (Ioanna Speculae, Joanna de Speculis), som den 28. Januar 1598 fik tilladelse til at foretage udgravninger på sin vingård, der lå ved Kirken Santa Bibiana, og til her at lede efter sten, fragmenter, marmorstykker, statuer, guld og andre værdifulde antikke sager, som sandsynligvis hidrørte til den antikke luksusvilla Horti Liciniani. En embedsmand ved navn Horatio Boario blev udnævnt til at have opsyn med at disse betingelser blev overholdt. Den 19. Februar 1604 ønskede Giovanna atter at udgrave i vingården og modtog tilladelse til at lede efter sten, marmor og statuer.

Rutilio Specchi, som var valgt til Caporione i April kvartal 1602 for Rione Pigna og i samme kvartal 1607 for Rione Campitelli.

----- Der er måske tale om flere personer med navnet Rutilio Specchi, eftersom den periode, hvori vi finder dette navn blandt embedshavere, rækker fra 1602 til 1654. Det er imidertid vanskeligt at vide præcist, hvor den ene ophører sit virke og en anden tager over:

--Rutilio Specchi, som benævnt "fra Pigna" i Oktober kvartal 1619 var udnævnt til Conservatore og i Juli kvartal 1623 valgt til Caporione for Rione Pigna, samme år som hans slægtning Marc'Antonio Specchi i Januar kvartal bestred embedet for Rione Sant'Angelo. I Oktober kvartal 1629 var Rutilio fra Rione Pigna atter udnævnt til Conservatore og samme hverv bestred han igen i Januar kvartal 1635 (her kaldet Rutilio Speculo og benævnt "fra Rione Colonna") og i Juli kvartal 1638, denne gang for Rione Campo Marzio.

-- Rutilio Specchi, som i April kvartal 1643 var valgt til Priore dei Caporione, angivet som værende fra Rione Pigna. I April kvartal 1645 var en Rutilio Specchi udnævnt til Conservatore. I April kvartal 1647 bestred Rutilio fra Rione Ripa hvervet som Priore dei Caporioni, mens en Rutilio fra Rione Pigna i Oktober kvartal 1654 var valgt til Caporione.

Marc'Antonio Specchi, som var Caporione i Juli kvartal 1604 for Rione Sant'Eustachio og i Januar kvartal 1613 for samme kvarter. I Oktober kvartal 1618 var han -- eller er der mon tale om 2 forskellige personer? -- Caporione for Rione Sant'Angelo og for dette kvarter bestred han samme hverv i Januar kvartal 1623, i April kvartal 1627, i April kvartal 1633 og i Juli kvartal 1636.

Orazio Specchi - og her er antagelig også tale om flere personer med samme navn, da den virksomme periode spænder fra 1611 til 1656.

-- Orazio Specchi, som i Juli kvartal 1611 var valgt til Priore dei Caporioni. Han angives her at være fra Rione Sant'Eustachio, mens han 10 år efter angives at være fra Rione Pigna, da han vælges til hvervet som Priore dei Caporioni for Januar kvartal 1621.

-- Orazio Specchi, der udnævntes til Conservatore 3 gange: i Januar kvartal 1632 for Rione Pigna, i April kvartal 1636 for Rione Sant'Eustachio, og i Juli kvartal 1643 for Rione Pigna.

-- Måske er der tale om samme Orazio Specchi, som i Oktober kvartal 1648 valgtes til Caporione for Rione Ripa, i Oktober kvartal 1651 bestred samme hverv for Rione Monti, i Oktober kvartal 1653 for Rione Trevi og i April kvartal 1656 for Rione Trastevere.

Tiberio Specchi, der i Oktober kvartal 1616 var valgt til Caporione for Rione Pigna.

Fabrizio Specchi, som var valgt til Caporione 2 gange: første gang i Oktober kvartal 1640 for Rione Pigna, anden gang i Oktober kvartal 1646 for Rione Sant'Eustachio.

Francesco Orazio Specchi, der i Juli kvartal 1664 valgtes til Priore dei Caporioni for Rione Monti. - Måske er han den samme som den Francesco Orazio, der beskrives nedenfor.

Francesco Orazio Specchi, som muligvis er den samme mand, som ovenfornævnte Francesco Orazio. Vi er dog her 16 år længere fremme, da han vælges til Caporione for Rione Sant'Eustachio i Januar kvartal 1680, udnævnes til Conservatore i Januar kvartal 1681 (her benævnes han Francesco Orazio Speculus fra Rione Trevi), vælges til Priore dei Caporioni for Rione Monti i Januar kvartal 1685 og til slut udnævnes til Conservatore igen i Januar kvartal 1687, også her omtalt som værende fra Rione Trevi.

Francesco Specchi, der i Juli kvartal 1677 er valgt til Caporione for Rione Campo Marzio.

Alessandro Specchi, som levede fra 1668 til 1729 og virkede som arkitekt i Rom. --- LÆS MERE OM ALESSANDRO SPECCHI.

Michelangelo Specchi, der levede fra ca. 1684 til ca. 1750 og virkede som arkitekt i Rom. --- LÆS MERE OM MICHELANGELO SPECCHI.

 

Litteratur om Specchi-familien:
Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Ristampa fotomeccanica, Arnaldo Forni Editore, 1979. Oprindelig udgivelse: Roma, Collegio Araldico. Bd.1-2 i ét bind.
- side 197 (i Del 2).
Dominicis, Claudio De: Membri del Senato della Roma Pontificia : Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori e Lista d'oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX).
- side 372 m.fl.
Lanciani. Rodolfo (Amedeo): Storia degli scavi di Roma, e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Roma, Edizioni Quasar.
Volume Terzo: 1550-1565. 1990. --- side 173.
Volume Quinto: 1605-1700. 1994. --- side 79, 261.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.12.2018 og sidst opdateret d. 6.12.2018