ANNAS ROM GUIDE

Casa Specchi

- kompleks af 1500-tals huse -

- Se til venstre for nr. 109 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

Lidt trukket tilbage fra Via di San Paolo alla Regola - bag et lille torv eller udvidelse af gaden på stykket mellem de 2 kirker San Paolo alla Regola og Santissima Trinità dei Pellegrini - står et upåagtet kompleks af småhuse fra 1500-tallet, som ikke påkalder sig nogen særlig opmærksomhed.

Det er imidlertid heller ikke så meget de bygninger, som vi ser idag, der er interessante, men derimod de mange rester af antikke mure, gader, gårdspladser og huse i op til 4 etagers højde, som gemmer sig i ejendommenes undergrund og bag den ydre struktur.

Igennem tiderne ombyggedes og ændredes de oprindelige antikke bygninger, som måske tilhørte det store magasinkompleks Horrea Vespasiani. Der blev revet ned og fyldt op med jord og bygningsrester efter brande og forfald. Gadeniveauet ændredes, forhøjedes og der byggedes nye huse ovenpå og udenpå de gamle mure. Smalle, lange huse, som på bedst mulig vis udnyttede det tilgængelige areal og lå klinet op af hverandre. Et lille, nu tilmuret, gotisk vindue på facaden til venstre er det synlige bevis på en facadeforhøjelse i 1300-tallet.

Således stod der i 1500-tallet her den samling småhuse, som kan ses idag, ejet af Specchi-familien, hvis kendteste medlem er arkitekten Alessandro Specchi (1668 til 1729). Fra 1500-tallet, hvor disse huse altså blev bygget/ombygget og tilhørte familien, kender vi til en Nicolò Specchi, som 3 gange valgtes til hvervet "Caporione" for dette kvarter, Rione Regola, henholdsvis i Oktober kvartal 1530, i April kvartal 1540 og fra Maj måned 1544.

Casa Specchi tilhører idag Roms Kommune og ser lidt forsømt ud, med en hovedbygning i 4 etager og 4 fag, hvoraf det venstre er delvist skjult bag den foranstående bygning. Til venstre er der tilbygget et lidt mindre hus på kun 3 etager og ét bredt fag. Og foran stueetagen er der en delvist fremtrukket hovedindgang (nr. 16) under en balkon og ellers store portåbninger (nr. 17 og 18?).

I ejendommen huses med indgang i nr. 15 et børnebibliotek, men det er i nr. 16, at det virkeligt interessante gemmer sig. Under restaureringer af Palæet i 1978-1982 udgravede man under huset 2 etager af en 4-etagers ejendom fra Antikken. Ovenpå disse 2 underste bygningsdele byggede man i Middelalderen nye bygninger, hvorved gadeniveauet hævedes. Den underste af de nedre etager ligger 8 meter nede og her er bevaret mange rum med tøndehvælvede lofter, som har åbnet sig ud mod en blindgyde parallelt med floden. Disse bygningsdele dateres til Kejser Domitians tid (81-96 efter Kristus) og de tilhørte muligvis det store magasinkompleks kaldet "Horrea Vespasiani", som lå i området mellem Tiberen og det sted, hvor det store Justitsplaæ står idag. Man kan få adgang til udgravningerne, men kun i ledsagede grupper og efter forudbestilling på telefon 060608.

 

Litteratur om Casa Specchi:
Della Portella, Ivana: Subterranean Rome. Könemann, 2000.
- side 228-231.
Pavia, Carlo: Guida di Roma sotterranea. Gangemi Editore, 1999 (2.ed.).
- side 22-25.
Pavia, Carlo: Roma sotterranea e segreta. Testo di Claudio Mocchegiani Carpano. Introduzione di Sabatino Moscati. 1. edizione. Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1985.
- side 65-66.
Richello, Maria: Santa Maria in Monticelli. - Roma e Napoli : Elio de Rosa editore, 2005. - (Le chiese del Fondo Edifici di Culto).
- side 132.
San Paolino alla Regola : Piano di recupero e restauro / a cura di Enrico Valeriani. Scritti di F. Giovanetti, I. Insolera, A. Montenero, L. Quilici, P. Spada. - Roma : Edixioni Kappa, 1987. - (Quaderni dell'Assessorato per gli interventi sul centro storico del Comune di Roma).
- side 114-134.
Medioevoroma.it: Palazzo Specchi (Via S. Paolo alla Regola 16).
Roma Segreta: Via di S. Paolo alla Regola.
Roma sotteranea: Case romane a S. Paolo alla Regola, sotto Palazzo Specchi.
Sovraintendenza Roma: Insula di San Paolo alla Regola.
Turismo Roma: Insula romana di San Paolo alla Regola (sotto Palazzo Specchi).

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.12.2018 og sidst opdateret d. 4.12.2018