ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Alibrandi-Cavalieri

- Se nr. 38 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

Palazzo Alibrandi eller Palazzetto Alibrandi-Cavalieri er en større bygning, som ligger på hjørnet af Via degli Specchi og Piazza del Monte di Pietà, samt fortsætter st stykke op ad Via dei Pompieri. Hovedindgangen findes på Pladsen i nr. 30.

Palæet har tidligere tilhørt Alibrandi-familien, en familie af romerske købmænd, som lod Palæet opføre i slutningen af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet. I begyndelsen af 1800-tallet overgik bygningen til Cavalieri-familien, der uddøde i slutningen af 1800-tallet. Senere ejere lod i 1930 ejendommen forsyne med en overbygget etage.

I Palæets sydøstlige hjørne mod Via degli Specchi har den nuværende bygning erstattet det gamle Palazzo Specchi, som stod her fra 1500-tallet. Den smukke gamle portal blev dog bevaret og kan ses i Via degli Specchi nr.17.

Den store ejendom er idag opdelt mellem flere ejere, hvilket tydeligt ses af vedligeholdelsen og forskellige farvevalg i facademalingen. I sin fulde udstrækning omfattede Palæet hele den vestlige del af karréen mellem Via dei Giubbonari i nord, Via dei Pompieri og Piazza del Monte di Pietà i vest, samt Via degli Specchi i syd. Mod øst var Palazzo Alibrandi sammenbygget med den vestligste del af det enorme Palazzo Santacroce, nemlig den del, der kaldtes Palazzo Santacroce "per la Famiglia".

Palazzo Alibrandi har idag 5 etager, hvoraf den øverste er en tilbygning fra 1930. Den høje indgangsportal i nr. 30 på Piazza del Monte di Pietà rækker over 2 etager: stueetagen med høje, rektangulære åbninger til butiksvinduer og indgange - og førstesalen, der har små kvadratiske vinduer under et vandret etageadskillelsesbånd i travertin Denne nederste del af facaden er pudset op med et indridset stenmønster. Resten af facaden er mod Pladsen og Via degli Specchi også pudset op i en lys farve. Både anden- , tredie-, og fjerdesalen har høje, rektangulære vinduer. På andensalen er disse forsynet med vandrette overliggere over et bredt mellemstykke. De andre etagers vinduer er blot i profilerede rammer. Under trediesalens er der en smal etageadskillelsesfrise og over vinduerne et fremspringende og udskåret tagudhæng, som er bevaret, da overbygningen blev foretaget.

Denne del af ejendommen, som er istandsat for nylig med lyst puds, har 7 fag ud mod Pladsen og Via dei Pompieri. 3 fag på hver side af et midterfag, hvori portalen er indsat. Det er en gammel, profileret travertinkarm med smalle, kannellerede søjler i hver side. Disse slutter i udskårne konsoller, som bærer en stenbalkon med smedejernsgitter ud for andensalens midtervindue. Gadenumrene på denne del af Palæet er 28 til 31.

En smuk indre gårdsplads har svalegange med smukke balustrader.

Ejendommens sydside, der vender ud mod Via degli Specchi, har på hjørnet en lodret række af stenkvadre, grovere forneden og finere tilhugget foroven. Til denne gade er der 6 fag, i den nederste del af facaden dog kun 5. Gadenumrene er her blandt andet nr. 16 og 17. Det første hjørnestykke har ingen indgange, mens der i nr. 15(?) er en mindre og nyere dobbeltdør, i nr. 16 en meget lav port, og i nr.17 den ovenfor omtalte smukke gamle renæssanceportal fra Palazzo Specchi. Indrammet af kannellerede, flade søjler med korinthiske kapitæler, som bærer en vandret, udskåret overligger i flere lag.

I stueetagen er der mod vest indsat et par små, kvadratiske vinduer, og førstesalen har her 4 små, aflange vinduer i profilerede travertinrammer. Mellem disse sidder - til venstre for nr.16 - en mindeplade for den unge antifascist Mario Salvi, der blev dræbt under et sammenstød med politiet den 7. April 1976.

Palæets nordvestlige del i Via dei Pompieri har facade i okkerfarvet puds, der bærer præg af et vist slid. Ejendommen har her 5 fag, men den næstyderste række mod nord er muret til. Vinduesfordeling, -facon og -udsmykning i profilerede travertinrammer med vandrette overliggere på andensalen er den samme som på den øvrige del af ejendommen.

Dette udseende gør sig også gældende på facaden mod nord, ud mod Via dei Giubbonari. Den er ligeledes i okkerfarvet puds og uden anden udsmykning end de nævnte vinduesrammer og etageadskillelsesbånd. Der er herudtil 6 fag med gadenumrene 23 (med en dobbelt trædør i en bred portbue i en profileret travertinramme), 24 (med en smallere og lavere dør i en lignende buet ramme), 25, 26 27 og 28 (med brede butiksvinduer og -indgange).

 

 

Litteratur om Palazzo Alibrandi-Cavalieri:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 28.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 806.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte I - 3. edizione / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1980. ------- side 18, 72.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 482.
info.roma.it: Palazzo Alibrandi Cavalieri.
romeartlover: Palazzetto Alibrandi.
Romasegreta.it: Via degli Specchi.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.12.2018 og sidst opdateret d. 28.4.2023