ANNAS ROM GUIDE
Vipereschi-familien

Vipereschi-familien var en gammel familie, der stammede fra byen Corneto i Norditalien. Den skal være kommet til Rom i 1536, hvor en vis Francesco Vipereschi bosatte sig her. Slægtsnavnet er i familie med ordet "vipera" = "hugorm".

I 1578 modtog flere medlemmer af Vipereschi-familien en betydelig arv fra Mario Cerrini fra Corneto, der døde uden mandlige arvinger. Det drejede sig om Mario Vipereschi's døtre, Mario Vipereschi søn af Viperesco Vipereschi, og Giovan Battista søn af Valerio Vipereschi, der alle modtog 500 scudi ifølge testamentet, fordi de var beslægtede med Cerrini.

På et tidspunkt ejede familien et palæ i Via Monterone nr.76. Det kendes idag under navnet Palazzo Vipereschi Capranica del Grillo. Det blev bygget i 1500-tallet, måske netop af Francesco Vipereschi og hans efterkommere. I 1633 blev ejendommen overtaget af det religiøse broderskab Arciconfraternita della Santissima Annunziata, til hvem det var blevet testamenteret af en vis Orazio Manili, så Vipereschi-familien må altså allerede tidligere have solgt huset, der dengang kun var i 2 etager.

En anden ejendom, kaldet "Casa Vipereschi" har måske været ejet af Viperesco Vipereschi. Det ligger i Vicolo Margana og har 4 store renæssancevinduer over en middeladerlig portico med genbrugte antikke søjler.

Af Vipereschi-familien's medlemmer kender vi blandt andre:

Francesco Vipereschi, der bragte familien til Rom i 1536.

Scipione Vipereschi, der i 1570 var "caporione" i Rione Campitelli.

Valerio Vipereschi, der var "caporione" i Rione Campitelli i 1572 og 1583, samt Conservatore ved Roms Kommune i 1587.

Valerio Vipereschi, der i 1580 var "caporione" i Rione Sant'Angelo - muligvis den samme som ovenfor?

Giovanni Battista Vipereschi, der levede omkring 1599. Måske var det ham, der i 1578 arvede 500 scudi fra hans slægtning Mario Cerrini fra Corneto.

Scipione Vipereschi, der i 1587 blev gift med Agnese Massimo dell'Aracoeli. Scipione var født omkring 1565 og Agnese omkring 1571. Hun døde i 1618. Scipione var "caporione" i Rione Campitelli i 1592, 1597, 1600 og 1602.

Viperesco Vipereschi, der var "caporione" i Rione Campitelli i 1587 og 1590, samt Conservatore ved Roms Kommune i 1595.

Mario Vipereschi, søn af Viperesco Vipereschi, arvede i 1578 500 scudi fra sin slægtning Mario Cerrini fra Corneto.

Nogle døtre af Mario Vipereschi. Måske var det dem, der i 1578 arvede 500 scudi fra deres slægtning Mario Cerrini fra Corneto.

Gabriella Vipereschi, gift med Giovanni Battista Maccarani og moder til datteren Innocenzia. Maccarani døde i 1599 og Gabriella og Innocenzia solgte d. 28. April 1606 deres hus på hjørnet af Via del Corso og Via dei Pontefici til billedhuggeren og opkøberen Tommaso della Porta for 3.995 scudi. Ejendommen bestod tilsyneladende af to huse, et ud til hver af gaderne, med en stor gård, som kunne anvendes "til billedhuggerbrug" beliggende mellem bygningerne og ud mod gadehjørnet.

Innocenzia Vipereschi Maccarani, datter af Gabriella Vipereschi og Giovanni Battista Maccarani, blev nonne i Klosteret ved Kirken Santa Maria in Campo Marzio.

Alessandro Vipereschi, der på et tidspunkt i 1500-tallet sammen med Lelio Biscia lod koret i Kirken San Francesco a Ripa udvide. - Det er muligt, at det egentlig drejer sig om nedenfornævnte Marco Antonio Vipereschi.

Marco Antonio Vipereschi, der var prælat ved Kirken Santa Maria Maggiore, donerede en sum, så munkene ved Kirken San Francesco a Ripa i 1602 kunne erhverve en urtehave, som lå ved siden af deres Kloster, men tilhørte klerkene ved Santa Maria Maggiore. Han gav også et beløb, så munkene kunne opføre et lille sygehus ved deres Kirke.

Muzio Vipereschi, der i 1609 var "caporione" i Rione Pigna.

Valerio Vipereschi, der i 1612 og 1617 var "caporione" i Rione Campitelli.

Livia Viepereschi grundlagde omkring 1668 et hjem for ugifte piger på Esquilinhøjen ved Kirken Santi Vito e Modesto: Conservatorio dela Santissima Concezione, som folk kaldte Conservatorio delle Viperesche efter grundlæggerens navn. I 1673 testamenterede Livia sin formue til hjemmet og de fattige piger, der her kunne få uddannelse og medgift. Livia Vipereschi's private arkiv, som opbevares i Conservatoriet, indeholder håndskrevne dokumenter fra årene 1659-1664, breve og dagbøger, hvori Livia hver dag noterede hvad der hændte i hendes liv og sine religiøse syner. Familiedokumenterne spænder fra 1522-1681. - Der findes også i et andet arkiv et brev fra Livia Vipereschi til Kardinal Marcello Santacroce, hvori hun beder om en anbefaling for en fattig og forældreløs pige ved navn Francesca Borgognona, så denne kan modtage støtte på 12 giulii om måneden og på denne måde have råd til at blive optaget på et pigehjem/kostskole. Dette brev er dateret 6. Juli 1674.

Familien Vipereschi uddøde i 1700-tallet.


Litteratur om Vipereschi-familien:
Guide Rionali di Roma. Rione XIII - Trastevere. A cura di Laura Gigli. Fratelli Palombi Editori. Parte IV. 1998.
- side 132, 134, 170.
Panofsky, Gerda: Tommaso della Porta's "Castles in the Air". i : Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol.56 (1993), pp.119-167.
- side 125, 147, 148.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 641.
Blasi, Bruno: Mario Cerrino : un personaggio dimenticato del Rinascimento cornetano.
Descrizione delle Pitture, Sculture e Architetture esposte in Roma / di Filippo Titi. stampato da Marco Pagliarini a Roma, MDCCLXIII


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 15.9.2011 og sidst opdateret d. 5.6.2016