ANNAS ROM GUIDE

Altoviti-Familien

1500-tallet - 1800-tallet

En gren af Familien Altoviti, der stammede fra Firenze, hvor de virkede som bankierer, slog sig fra begyndelsen af 1500-tallet ned i Rom, efter at den florentinske Pave Leo X var blevet valgt i 1513. Her blev de en del af den store mængde florentinske tilflyttere, der havde både midler og magt. Altoviti-familien kaldes også fra slutningen af 1600-tallet Altoviti Avila-familien. En anden gren af familien fik navnet Altoviti-Sangaletti.

En af de første medlemmer af den romerske gren var Bindo Altoviti, der var en stor finansmand og levede fra 1491 til 1557. En søn, Antonio Altoviti, blev udnævnt til Ærkebiskop i Firenze, mens andre efterkommere fortsatte bankiervirksomheden i Rom. I 1567 blev familien medlemmer af Ordine di Malta og i 1633 ophøjede Kejser Ferdinand II dem til grever.

Ejendomme i Rom: Familien opkøbte fra starten grunde og ejendomme i området lige vest for Ponte Sant'Angelo og her lod Bindo Altoviti i 1514 opføre familiepalæet Palazzo Altoviti, hvoraf det meste blev revet ned i 1888. Også et landsted på den anden side af floden, på højde med nutidens Ponte Cavour, ejedes af Altoviti-familien indtil henimod 1870. Både Palazzo Altoviti og Villa Altoviti blev kostbart indrettet og udsmykket af tidens førende florentinske kunstnere med malerier af Giorgio Vasari, en buste af guldsmeden Benvenuto Cellini og diverse antikke sager, såsom statuer, buster, sarkofager og fragmenter. Man taler ligefrem om en form for kunstsamling, kaldet Collezione Altoviti. (3)

Familiens våben viser en ulv i sølv på en sort baggrund.

Af Altoviti-familiens medlemmer kender vi blandt andre:

Bindo Altoviti, der var født i 1491 og blev en stor finansmand. Bindo Altoviti var modstander af Firenzes førende familie og lederen Cosimo I de' Medici. Af denne grund blev han forvist fra byen og slog sig derefter ned i Rom. I 1514 lod han på en grund mod Tiberen opføre familiepalæet Palazzo Altoviti. Bindo blev fader til mindst 2 sønner: Antonio, født i 1521, og Giovanni Battista. Bindo Altoviti døde i 1557. Bindo skal have været en ven af Rafael og denne malede omkring 1515 et portræt af Bindo, som idag kan ses i National Gallery of Art i Washington (se foto). (1). I Januar kvartal 1545 blev Bindo valgt som Caporione for sit bopælskvarter Rione Ponte. (2)

--- Antonio Altoviti, der var født i 1521 som søn af Bindo Altoviti og Fiammetta Soderini og bror til Giovanni Battista Altoviti. Antonio kom til verden i sine forældres fødeby Firenze og blev siden, i 1548, udnævnt til Ærkebiskop i denne by, hvor han også døde den 28. December 1573. her ligger han også begravet i Kirken Santi Apostoli. (1)

--- Giovanni Battista Altoviti, der var søn af Bindo Altoviti og Fiammetta Soderini og bror til Antonio Altoviti. Han fortsatte familiens bankiervirksomhed og døde i 1590. (1). Giovanni Battista Altoviti bestred flere gange hvervet som Caporione for sit bopælskvarter Rione Ponte: i Oktober kvartal 1555, i Januar kvartal 1559, i Oktober kvartal 1562 og i April kvartal 1568. Det var sandsynligvis også ham - men det kan muligvis også have været en søn - der i Juli kvartal 1583 blev udnævnt til hvervet som Conservatore. (2)

Francesca Altoviti, der omkring 1580 blev gift med Giovanni Battista Sacchetti (1540-1620), en fra Firenze stammende finansmand med hvem hun fik en større børneflok, hvoraf sønnerne kom til at bestride høje kirkelige embeder, ja sønnen Giulio blev endog Kardinal, mens døtrene indgik favorable ægteskaber. Sønnen Matteo videreførte slægten med titel af Marchese af Castel Rigatti. Francesca var antagelig datter af ovennævnte Bindo Altoviti, da hendes næstældste, men tidligt afdøde, søn blev døbt Bindo. Francesca's ældste datter Clarice, som fødtes i 1583, blev senere gift med Francesca's slægtning (måske en nevø?) Luigi Altoviti.

Ippolito Altoviti, der den 9. Juni 1587 nævnes som ejer af en "køkkenhave" i nærheden af Kirken Sant'Andrea delle Fratte. Dokumentet blev oprettet for at bekræfte, at nonnerne ved Kirken San Silvestro havde fået tilladelse til at bygge en akvædukt for at forsyne deres Kloster med vand. Linieføringen skulle foregå fra Sant'Andrea delle Fratte og langs med hækken ind til "il magnifico Ippolito Altoviti" og Kirken San Giovannino. (4)

Perozzo Altoviti, der i Juli kvartal 1598 var valgt til Caporione for Rione Ponte. Samme hverv udførte han i April kvartal 1608, mens han i April 1601 var udnævnt til Conservatore. (2)

Luigi Altoviti, som - antagelig omkring år 1600 - blev gift med Clarice Sacchetti, datter af Giovanni Battista Sacchetti og Luigi's slægtning Francesca Altoviti. Clarice var født i 1583.

Eugenio Altoviti, som i Oktober kvartal 1617 blev valgt som formand for kvarterslederne, Priore dei Caporioni. Det anføres her, at han var fra eller valgt af kvarteret Rione Campitelli. Samme sted boede han tilsyneladende, da han i Oktober kvartal 1627 blev udnævvnt til Conservatore. (2)

Giovanni Francesco Altoviti, som i April kvartal 1648 var valgt til Caporione for kvarteret Rione Parione. (2)

Antonio Altoviti, der i April kvartal 1649 var valgt som Caporione for kvarteret Rione Ponte, det område hvor familiepalæet Palazzo Altoviti stod. (2)

Giovanni Battista Altoviti, der 3 gange udnævntes til hvervet som Conservatore, nemlig i April kvartal 1702, i April kvartal 1705 og i Januar kvartal 1709. Kun i indførslen for 1705 står hans bopæl nævnt. Det var i kvarteret Rione Campo Marzio. (2)

Vittoria Altoviti Avila, som var var en kendt meteorolog, der grundlagde Osservatorio Meteorologico. Hun døde i 1896. (1)

Clarice Altoviti Avila, moder til sønnen Anton Corbizzo, der i 1938 fik tilladelse til at tage efternavnet Corbizzo Altoviti Avila. (1)

Litteratur om Altoviti-Familien:
Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Ristampa fotomeccanica, Arnaldo Forni Editore, 1979. Oprindelig udgivelse: Roma, Collegio Araldico. Bd.1-2 i ét bind.
- side 101-102.
(2) De Dominicis, Claudio: Membri del Senato nella Roma Pontificia. Roma, 2009.
- side 277 m.fl.
(3) Lanciani. Rodolfo (Amedeo): Storia degli scavi di Roma, e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Roma, Edizioni Quasar.
Volume Primo: 1000-1530. 1989. --- side 216.
Volume Secondo: 1531-1549. 1990. --- side 28.
Volume Terzo: 1550-1565. 1990. --- side 26, 49, 113, 162, 165, 182, 183, 201, 202, 210.
(4) Volume Quarto: 1566-1605. 1992. --- side 27, 113, 133 (4).
(1) Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 54, 55.
Treccani: Antonio Altoviti.
Wikipedia (engelsk tekst): Antonio Altoviti.
Wikipedia (italiensk tekst): Altoviti.
Wikipedia (italiensk tekst): Antonio Altoviti.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.5.2022 og sidst opdateret d. 25.9.2022