ANNAS ROM GUIDE
del Gallo di Roccagiovine-familien

Familien del Gallo stammede fra egnen Ligurien og fra 1721 blev de optaget blandt adelsfamilierne i Bisignano. I 1824 fik de titel af Grever af Roccagiovine. I 1847 kom familien til Rom, da Alessandro del Gallo blev gift med Giulia Carlotta Bonaparte.

I Rom besad familien 2 ejendomme: Palazzo del Gallo (di Roccagiovine) i Via del Foro Traiano nr. 1A i Rione Monti, hvor de i 1866 lod rejse et palæ ovenpå ruinerne af den østlige exedra i Basilica Ulpia ved trappegaden Via di Magnanapoli.

Og Palazzo del GalloPiazza Farnese i Rione Regola, et ældre palæ der var bygget i årene 1520-1527 og som del Gallo-familien købte omkring midten af 1800-tallet.

Udenfor byen ved vejene Via Aurelia og Via Boccea i nærheden af Fiumicino ejede familien fra begyndelsen af 1900-tallet borgen Tragliata og i Mandela: Castello del Gallo di Roccagiovine.

Familiens våbenskjold har blå baggrund, hvorpå en flot hane med rød hanekam og -skæg med det ene ben står på en slange, som snor sig op for at angribe hanens andet løftede ben. 7 gyldne stjerner i formation som stjernebilledet Karlsvognen er anbragt over hanen, der tilsyneladende galer i triumf over at have nedlagt sin fjende.

Af familiens medlemmer kan nævnes:

Antonio del Gallo, adelsmand fra Bisignano i 1700-tallet.

Nicolò del Gallo, adelsmand fra Bisignano i 1700-tallet.

Alessandro del Gallo, født 1826, blev i 1847 gift med Giulia Carlotta Bonaparte (1830-1900). I de følgende år købte de ejendommen Via del Foro Traiano nr. 1A i Rione Monti, hvor de i 1866 lod rejse et palæ ovenpå ruinerne af den østlige exedra i Basilica Ulpia ved trappegaden Via di Magnanapoli. Alessandro del Gallo døde i 1892.

Giulia del Gallo di Roccagiovine, som i 1872 overtog det store Palazzo Fusconi PighiniPiazza Farnese. Palæet er stadig i familiens eje. Idag kaldes det derfor også Palazzo Del Gallo di Roccagiovine.

Alessandro del Gallo, født 1893 og døde 1969. Han blev fader til sønnen Francesco del Gallo.

Francesco del Gallo, søn af Alessandro del Gallo og fader til børnene Alberto, Laetitia og Gregorio del Gallo.

Alberto del Gallo, søn af Francesco del Gallo, født 18.2.1953.

Laetitia del Gallo, datter af Francesco del Gallo, født 10.12.1954.

Gregorio del Gallo, søn af Francesco del Gallo, født 7.6.1957.

Litteratur om del Gallo di Roccagiovine-familien:
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 248.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 350f.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 604.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 16.12.2006 og sidst opdateret d. 21.10.2023