ANNAS ROM GUIDE
Foschi di Berta-familien

Foschi'erne er en romersk familie, der på et eller andet tidspunkt har udvidet deres slægtsnavn med betegnelsen "di Berta", "de Berta" eller "della Berta", måske fordi en kvinde af dette navn havde vundet særlig hæder, rigdom eller magt, eller på anden måde var af særlig betydning for familien. Eller måske efter et len eller en ejendom med dette navn.

Slægtens navn gengives på latin "Fuscis" eller "de Fuscis" og nogle gange er tilnavnet angivet som "de Bera".

Den første af familien, vi kender til, er en Bobo dei Foschi di Berta, som nævnes i et dokument i arkivet ved Kirken Santa Prassede.

Herefter møder man gentagne gange familien i det 13. til det 16.århundrede, de er jordbesiddere, ejer huse i området ved Trajansøjlen, de såkaldte "Case dei Foschi di Berta", de bliver dommere, ejer vingårde, bliver præster og Kardinaler og er også formuende folk, der giver navn til det omliggende kvarter, kaldet Contrada dei Foschi di Berta eller Contrata Fuscorum de Berta.

Af Foschi di Berta-familiens medlemmer kender vi:

Bobo dei Foschi di Berta, som nævnes i et dokument i arkivet ved Kirken Santa Prassede.

Jacopo dei Foschi di Berta nævnes i 1200 i et notardokument vedrørende et jordstykke. Dokumentet findes i arkivet i Kirken Santa Maria in Via Lata.

Bartolomeo dei Foschi di Berta, der var dommer i 1202.

Alessandro dei Foschi di Berta, der i 1233 nævnes som ejer af en vingård.

Thomas (Tommaso) de Fuscis var omkring 1273 medlem af Ordo Praedicatorum.

En Laurence (Laurentius) de Fuscis de Bera omtales i engelske oversigter over kanniker, der i 1297 har indtægter fra kirkeligt gods (præbender), som modtager af ydelser i Oxgate og i Brownswood.

Giovanni Foschi de Berta, der var Conservatore ved Roms Kommune i 1390 og 1395.

I Juli 1408 optræder en A. de Fuscis som forfatter af en kirkelig skrivelse.

Gasparo Salviano dei Foschi (di Berta) blev ophøjet til adelig under Pave Martin V (1417-1431).

Costanza Foschi di Berta, der i 1452 blev gift med Giordano Cenci af Cenci-slægtsgrenen "Ramo di Francesco", som havde bopæl på vestsiden af Monte dei Cenci. Parret fik børnene Francesco, Giacomo, Rocco, Sigismonda, Luisa og Perna. Giordano Cenci døde før 1505. (K)

Angelotto dei Foschi (di Berta) (eller Angelotto Fosco) var tvillingebroder til Girolamo Foschi de Berta og broder til Francesco dei Foschi (di Berta) og blev hofpræst for Pave Martin V (1417-1431). Han blev udnævnt til Biskop i Anagni og Abbed for Monastero di Santa Maria della Gloria i Firenze. I 1431 udnævnte Pave Eugen IV Angelotto til Kardinal ved Kirken San Marco og i 1437 blev han Ærkepræst ved San Giovanni in Laterano og Camerlengo for Kardinal-kollegiet. Han døde den 12. September 1444, myrdet af en ung mand i hans tjeneste. Angelotto blev muligvis først begravet i Kirken Santa Maria sopra Minerva. Senere - i 1676 - blev hans rester måske flyttet til Santa Maria Maggiore, hvor hans tvillingebroder lå begravet. Nogle kilder angiver, at han i stedet blev begravet i San Giovanni in Laterano.

Girolamo Foschi de Berta (Ieronimus de Fuscis) var tvillingebroder til den senere Kardinal Angelotto og broder til Francesco dei Foschi (di Berta) . Girolamo blev selv Kannik ved Kirken Santa Maria Maggiore i Rom og Dekan for de pavelige scriptorer og abbreviatorer (det pavelige kancelli). Han døde den 4. Oktober 1433 og blev begravet i Santa Maria Maggiore, hvor der på et idag ukendt sted blev lagt en gravsten for ham. Den bestod af et relief af den afdøde, der vistes liggende med hovedet let bøjet mod venstre side på en pude og hænderne krydset over brystet. Et skriftbånd og et våbenskjold fandtes også på gravstenen, der nu kun kendes fra tidligere træsnit. Indskriften skulle have lydt således: "Venerabilis vir dominus Ieronimus - de Fuscis reverendissimi in Christo Patris et Domini Domini A Cardinalis Tituli Sancti Marci germanus frater - Basilicae Sanctae Mariae Maioris - Canonicus et Decanus Apostolicarum Scriptorum et Abbreviatorum qui obiit Anno Domini M IIII XXXIII mensis Octobris die III in pace qviescat".

I 1440 lod Angelotto og Girolamo's broder, præsten Francesco dei Foschi (di Berta) indrette en kirke i sin ejendom ved Trajansøjlen. Francesco døde i 1448 og blev begravet i sin nyindrettede kirke San Bernardo alla Colonna Traiana. Måske grundlagde ham ogå lægbroderskabet Confraternita di San Bernardo, der skulle tage sig af den nye kirke, som det kan udledes af indskriften på hans gravsten: "Franciscus de Fuscis huius ecclesiae et societatis fundator hic iacet anno MCCCCXLVIII" ("Francesco de' Foschi, grundlægger af denne kirke og broderskab, ligger (begravet) her i året 1448").

Francesco dei Foschi (di Berta) beklædte embedet som conservatore i 1482.

Mattia de Fuscis var på et tidspunkt i 1400-tallet Ærkebiskop i Manfredonia.

Tommaso dei Foschi (di Berta), der præst i begyndelsen af 1600-tallet, hvorefter familien uddøde.

Litteratur om Foschi di Berta-familien :
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 411.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 4: side 34f.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione II, Trevii, del 8: side 107, 113, 115, 118.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 115.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 341.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.11.2006 og sidst opdateret d. 22.2.2018