ANNAS ROM GUIDE

Monte dei Cenci

Se omkring numrene nr. 118, 119 og 120 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Se også: DETAILKORT over Monte dei Cenci

Monte dei Cenci, Cenci-familiens "bjerg", er en kunstig høj, som ligger i det ellers flade område af Marsmarken, som strækker sig ned mod flodbredden. Højen er kraftigt bebygget med mange beboelseshuse og gamle palæer, en kirke, gamle staldbygninger og tårne, samt gennemløbet af smågader, der snor sig, stiger og falder, snævres ind og vider sig ud til de mindre pladser Piazzetta di Monte dei Cenci og Piazza dei Cenci. Det er derfor begrænset, hvor meget man har kunnet grave i undergrunden for at undersøge, hvad der i sin tid har skabt denne høj. Er der tale om aflejring af sand, mudder og affald, som Tiberen har ført med sig og efterladt ved flodbredden? Eller er der tale om en høj dannet af affald - af for eksempel potteskår, som det kendes fra Monte Testaccio? Eller er højen opstået ved at man har bygget oven på ruinerne af antikke bygninger?

Det kunne meget vel være ovenpå et byggeri i den vestligste ende af det antikke væddeløbsanlæg Circus Flaminius, der var omkranset af talrige templer, altre og helligdomme, samt søjlegange i mindre og større anlæg. Der har også i området ned mod floden i Antikken stået mange store magasinbygninger og man har fundet rester af en sådan under Kirken San Tommaso dei Cenci, som ligger i den sydøstlige udkant af Monte dei Cenci.

Desuden fortælles det, at undergrunden under Piazzetta di Monte dei Cenci nogle steder er ganske "hul" af de store kældre tilhørende Cenci-familien. De får lys gennem lyskasser i gadeplanet, hvor der er tilgitrede lyskasser nogle steder i gadebelægningen, og man kan se ned til meget dybe kældre i flere etager.

Piazzetta di Monte dei Cenci med fra venstre: Palazzo Cenci al Monte, Casa-Torre, Casa Cavallo, San Tommaso dei Cenci og endnu et Casa dei Cenci
Piazzetta di Monte dei Cenci. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Monte dei Cenci rejser sig i et kvadrat dannet af 4 gader: Via Arenula mod vest, Via di Santa Maria dei Calderari i nord, Piazza delle Cinque Scole i øst, hvor Pladsens sydligste stykke ned mod Tiberen tidligere hed Via del Progresso, samt Via di San Bartolomeo dei Vaccinari i syd.

Plan over Monte dei Cenci
Monte dei Cenci

Højen gennemløbes i retningen syd-nord af den lille gade Via Beatrice Cenci, som på midten vides ud i den større plads Piazza dei Cenci, for derefter at fortsætte under en bue mellem 2 palæer, den såkaldte Arco dei Cenci, og ende ud i Via dell'Arco dei Cenci, som udmunder i Via di Santa Maria dei Calderari.

I retningen øst-vest er der flere gadeforløb, som snor sig og ikke har et direkte forløb mellem Piazza delle Cinque Scole og Via Arenula. Fra denne sidste gade løber der et kort gadestykke mod øst, som blot opfattes som en lille del af pladsen Piazza dei Cenci. Gadestykket munder ud overfor indgangsbuen med den høje trappe, som forbinder Piazza dei Cenci med den bag palæet liggende og højere placerede Piazzetta di Monte dei Cenci. På hver side af trappen findes Cenci-familiens palæer, til venstre den ældre del, også kaldet Casa Vecchia di Jacopo Cenci, som indkapsler et gammelt tårn og derfor også kaldes Casa-Torre. Til højre den nyere del af Palazzo Cenci, hvis hovedindgang findes på Piazzetta'en.

I starten af Piazza dei Cenci løber mod nord og parallelt med Via Arenula en lille gade kaldet Vicolo dei Cenci. På dennes østside står mellem Piazza Cenci, Vicolo dei Cenci og Via dell'Arco dei Cenci et nyere Cenci-palæ: Palazzetto dei Cenci, eller Casa Nova di Jacopo Cenci. Vicolo dei Cenci drejer rundt om bygningens bagside og omkranser således denne både mod vest og mod nord.

I den sydøstlige del af Højen løber en lille snoet gyde, Via di Monte dei Cenci, nede fra starten af Via Beatrice Cenci og op over den højereliggende Piazzetta di Monte dei Cenci, hvor der til venstre er hovedindgang til Palazzo Cenci og til højre til Kirken San Tommaso dei Cenci. Fra Piazzetta'en løber gyden atter nedad mellem Kirken til højre og den gamle staldbygning Casa Cavallo til venstre, til den når ud til Piazza delle Cinque Scole.

Monte dei Cenci's nordøstlige hjørne optages af endnu en udbygning til Palazzo Cenci, her bygget af familiegrenen Cenci-Bolognetti, som det ses af den idag udviskede indskrift over portalen i nr. 23 på Piazza delle Cinque Scole.

EN LILLE TUR RUNDT OM MONTE DEI CENCI:

De 2 huse, som ligger på højens vestside, ud mod den brede og trafikerede Via Arenula, et på hver side af den lille gade ved Piazza dei Cenci, er nyere byggeri, opført i slutningen af 1800-tallet, da man lavede de store, nye gadeudvidelser i området. Den nordligste karré starter oppe ved Via di Santa Maria dei Calderari, som oprindeligt var meget længere, idet den fortsatte mod vest til den nu forsvundne Piazza Branca, der lå i den sydlige del af nutidens Piazza Cairoli, på den anden side af Via Arenula.

Hjørneejendommen har 6 etager og blot 2 fag mod Via di Santa Maria dei Calderari, mens den har 13 fag og hovedportal mod Via Arenula. Den fylder med sin imposante facade og tunge bygning hele stykket ned til den lille sidegade, der fører ind til Piazza dei Cenci. Til denne gade har huset 3 fag, mens dens bagside, som vender ud mod den smalle Vicolo dei Cenci og det nyere Palazzetto Cenci, har 8 fag i en ganske enkel mur uden særlig udsmykning.

En lignende imposant bygning med endnu mere tung dekoration af både sidemure og facade står på den anden side af Piazza dei Cenci og strækker sig med 11 brede fag i 6 etager herfra og helt ned til hjørnet af Via di San Bartolomeo dei Vaccinari. Ud mod sidegaden Piazza dei Cenci har denne ejendom 8 fag og fylder således det meste af Pladsen overfor det mindre og elegantere Palazzetto Cenci, som ligger på Pladsens nordside mellem Vicolo dei Cenci og den lille gade under buen, der kaldet Via dell'Arco dei Cenci forbinder Cenci-familiens ejendomme.

Østsiden af Piazza dei Cenci optages en af lang facaderække sammensat af Cenci-familiens palæer, som i ét sammenbygget hele strækker sig fra Via di Santa Maria dei Calderari i nord til Via di Monte dei Cenci i syd. Herunder ses, hvorledes det ældste palæ, Casa Vecchia di Jacopo Cenci (til venstre), og det lidt nyere Palazzo Cenci (til højre) samles af en lille mellembygning i 1 fag med en smuk bue over en trappe, som går op gennem bygningen til dennes forside, som vender ud mod den højereliggende Piazzetta di Monte dei Cenci:

Piazza dei Cenci med Palazzo Cenci i baggrunden - set fra Via Arenula:
Piazza dei Cenci med Palazzo Cenci set fra Via Arenula. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Palazzo CenciPiazza dei Cenci. Til venstre den gamle del af palæet (Casa Vecchia di Jacopo Cenci)
til højre den nyere del af palæet (selve Palazzo Cenci)
Palazzo Cenci på Piazza dei Cenci. cop. Leif Larsson... Palazzo Cenci på Piazza dei Cenci. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Trappen op til Palazzo Cenci fra Piazza dei Cenci, samt den elegante lille balkon ovenover. Bemærk den slyngede stukramme om det øverste vindue.
Palazzo Cenci på Piazza dei Cenci. cop. Leif Larsson.....Palazzo Cenci på Piazza dei Cenci. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Facadefrisen med våbensmærkerne for Cencifamilien (halvmåner) og Caetani-familien (kronede ørne)
Facadefrisen med våbensmærkerne for Cencifamilien (halvmåner) og Lantefamilien (kronede ørne). cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Til venstre ses, at den nordlige og ældste del af Palazzo Cenci er opbygget i flere tempi. Nederst ses 6 fag i 3 etager med en fremspringende gesims, hvorover der er tilbygget yderligere 2 etager over de 2 fag mod trappehuset (til højre) og 1 etage over de 4 fag, som fortsætter i den lille mellembygning med buen over Via dell'Arco dei Cenci (til venstre). Buen forbinder denne del af familiepalæet med det nyere opførte Palazzetto, som står frit midt på Pladsen. En smuk portal i det gamle palæ har gadenummer 7 og en lille tavle, som fortæller, at denne del af bygningen fra 1500-tallet også kaldes Palazzo Cenci Taviani eller Casa all'Arco Cenci Taviani.

Den lille mellembygning, som forbinder det ældste palæ (til venstre) med det lidt nyere og mere sydligt beliggende (til højre), er i 3 høje etager med et meget bredt og smukt udskåret tagudhæng, hvorover der er tilbygget en fjerde etage. Selve Palazzo Cenci til højre for trappehuset har 5 etager og 6 fag med en pudset facade, der er opridset i murstensmønster. Denne sidste del af huset vender ud mod gaden Via Beatrice Cenci og til den lille sidegyde Via di Monte dei Cenci, der snor sig op til den ovenforliggende Piazzetta di Monte dei Cenci. Herudtil har ejendommen først en smal sydlig sidemur i kun 1 fags bredde og uden dekorationer.

Via Beatrice Cenci med Palazzo Cenci til venstre ved siden af gyden Via di Monte dei Cenci. Til højre en anden gammel ejendom bygget af Cenci-familien:
Via Beatrice Cenci med Palazzo Cenci til venstre. cop. Leif Larsson...Via Beatrice Cenci med Palazzo Cenci til venstre. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Foto nedenfor til venstre: Gyden Via di Monte dei Cenci ses fra Via Beatrice Cenci sno sig opad højen -
- og på foto til højre ses gyden fra en af sine snoninger og ned mod gaden:
Gyden Via di Monte dei Cenci ses fra Via Beatrice Cenci sno sig opad højen. cop. Leif Larsson...Gyden Via di Monte dei Cenci set mod Via Beatrice Cenci. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Bagsiden af Palazzo Cenci al Monte ud mod gyden Via di Monte dei Cenci er gammelt byggeri - her ses muren med de karakteristiske små gamle vinduer:
Bagsiden af det nyere Palazzo Cenci ud mod gyden Via Monte dei Cenci. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Efter flere snoninger på vejen op mod højtoppen munder Via di Monte dei Cenci ud i den lille, stemningsfulde plads, Piazzetta di Monte dei Cenci. Her står vi med Palazzo Cenci på venstre side og et andet gamle Cenci-hus, som tidligere blandt andet har huset familiens stalde, til højre. Overfor lyser den gammelrosa facade på Kirken San Tommaso dei Cenci op med sine kønne portaler og runde vinduer. Det var Cenci-familiens kirke, som de indrettede og udsmykkede, renoverede og satte i stand. Og her blev mange familiemedlemmer begravet. Den ulykkelige Beatrice Cenci, som begik fadermord i 1598, blev også døbt her, efter sigende i den døbefont, som findes under højalterbordet.

Piazzetta di Monte dei Cenci med det gamle Casa Cavallo til venstre, Kirken San Tommaso dei Cenci i midten, og et hjørne af et andet Casa dei Cenci til højre.
Piazzetta Monte dei Cenci. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Tagudhæng over facaden på Kirken San Tommaso dei Cenci
Tagudhæng over facaden på Kirken San Tommaso dei Cenci. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

På sydsiden af Piazzetta'en ses et hjørne af en anden gammel staldbygning, som senere er udbygget til en beboelsesejendom
Piazzetta di Monte dei Cenci. cop. Leif Larsson....Kirken San Tommaso dei Cenci på Piazzetta di Monte dei Cenci. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Fragment af antik gravstele på Piazzetta di Monte dei Cenci:
Fragment af antik gravstele på Piazzetta di Monte dei Cenci. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Det gamle Casa Cavallo, en del af Palazzo Cenci, ligger her ud til Piazzetta'en og til gyden Via di Monte dei Cenci:
Casa Cavallo. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Piazzettaens nordside står længst mod øst som hjørneejendom mod Piazza delle Cinque Scole det gamle Casa Cavallo, der i sin tid husede Cenci-familiens stalde. De er senere ombygget til 2 bygninger med henholdsvis 4 og 3 etager til beboelse. Til venstre herfor ses den ældste del af byggeriet, der også kaldtes Casa-Torre, Tårnhuset. Det skulle stamme fra 1200-tallet. Det støder mod vest op til den ældste del af palæet, kaldet Casa Vecchia di Jacopo Cenci: Jacopo Cenci's gamle hus. Det er i modsætning til "Casa Nova di Jacopo Cenci", som er det Palazzetto Cenci, som ligger nord for Piazza dei Cenci.

På vestsiden af Piazzetta di Monte dei Cenci knejser selve hovedfacaden af det gamle Palazzo Cenci al Monte med ikke mindre end 2 smukke, kvaderstensindrammede portaler. Ejendommen er her i 5 etager med høj kælder og den oppudsede facade har indridset mønster af stenkvadre.

Piazzetta di Monte dei Cenci med hovedindgangen til Palazzo Cenci al Monte (tv), Casa-Torre (i midten) og Casa Cavallo (th) - Foto til højre: Casa-Torre
Piazzetta di Monte dei Cenci med Palazzo Cenci (tv), Casa Torre og Casa Cavallo (th). cop. Leif Larsson....Casa-Torre. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Palazzo Cenci's hovedfacade mod Piazzetta di Monte dei Cenci. I baggrunden det gamle Casa-Torre.
Palazzo Cenci's hovedfacade mod Piazzetta di Monte dei Cenci. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Palazzo Cenci's hovedfacade og hovedportal ud mod Piazetta di Monte dei Cenci
Palazzo Cenci's hovedfacade mod Piazzetta di Monte dei Cenci. cop. Leif Larsson...Palazzo Cenci's hovedfacade mod Piazzetta di Monte dei Cenci. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Undergrunden under Piazzetta di Monte de' Cenci er nogle steder "tom". Her ligger bl.a. de store - og meget dybe - kældre tilhørende Cenci-familien. De får lys gennem lyskasser i gadeplanet. Der er tilgitrede lyskasser nogle steder i gadebelægningen, hvor man kan se ned til meget dybe kældre i flere etager.

Fra Piazzetta di Monte dei Cenci fortsætter gyden Via di Monte dei Cenci nedad mod Piazza delle Cinque Scole. På sin venstre (og nordlige) side har den det ovenforomtalte Casa Cavallo, på den højre (og sydlige side) sidemuren til Kirken San Tommaso ai Cenci. Heri findes også en sidedør med indgang til Kirken:

Kirken San Tommaso dei Cenci, portal mod Piazza delle Cinque Scole. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Ud til Piazza delle Cinque Scole står Casa Cavallo's østmur i 3 fag og 5 etager. Samt bygningens nordmur, der danner den sydlige afslutning af den udvidede del af Pladsen. Herudtil er der 4 fag og foran det andet fra venstre er der bygget en indgangsbygning med en høj portal (gadenr. 23) beklædt med marmorfliser. Det er på denne portal, at navnet Cenci-Bolognetti er indridset. Inskriptionen er idag noget udvisket/overmalet. Denne mur danner vinkel med det nyere Palazzo Cenci Bolognetti, også kaldet "Domus Magna" eller "Palazzo Cenci al Pianto", som er ombygget i 1800-tallet.

Pladsen står Giacomo della Porta's smukke fontæne, som tidligere stod på Piazza Giudea. Nu pynter den foran Palæets lange hovedfacade med de 11 fag vinduer i travertinrammer under vandrette overliggere i den 4 etagers bygning med beskyttelseskant af stenkvadre på hjørnet mod Via di Santa Maria dei Calderari og det brede, udskårne tagudhæng, hvorover der over de sydligste fag ses en ekstra, tilbagetrukket etage.

Piazza delle Cinque Scole. cop. Bo Lundin
cop. Bo Lundin

Ud til Via di Santa Maria, som udgør den nordlige grænse for Monte dei Cenci, har bygningen ialt 8 fag, fordelt på 3 sammenbyggede huse: det 4-etagers hjørnehus med 4 fag, et lille mellemhus i 2 etager med 2 smalle fag og en port, der har ført ind til en indre gårdsplads, som tidligere var en lille gyde, samt et gammel 4-etagers hus i 2 fag, som er hjørnehuset mod Via dell'Arco dei Cenci. Og dermed en del af det gamle Casa all'Arco Cenci Taviani, som vi mødte på den anden side af buen, Arco dei Cenci.

Mellem Via dell'Arco dei Cenci og hjørneejendommen mod Via Arenula står med 9 fag mod sydsiden af Via di Santa Maria dei Calderari en lang ejendom i 5 etager med en pudset facade, hvori der er ridset et murstensmønster over alle etagerne. Den nye hjørnebygning mod vest har erstattet det gamle Franciskaner-Kloster Monastero di Santa Caterina "de arcu cenciorum", som lå her neden for Monte dei Cenci.

Ad Via dell'Arco dei Cenci kan man komme ind til den lille gade, der løber på højre side mellem de moderne huse og det lille Palazzetto Cenci: Vicolo dei Cenci. På venstre hånd har man derimod muren til det gamle Casa all'Arco Cenci Taviani og ligefor buen Arco dei Cenci, som udgør en del af Palazzetto Cenci med muren pudset op i samme lyse farve med indridset stenmønster. Palazzetto'et fortsætter med 4 fag til højre, mens der over Buen er 2 fag i ejendommens 3 etager.

Det er muligt at gå igennem den mørke bue med det tunge, lave træloft af kraftige bjælker, men der er dårligt oplyst og ikke så indbydende. Man kan dog i muren til venstre, altså den gamle mur, se rester af tilmurede buer og gammelt murværk.

Drejer man derimod til højre ad Vicolo dei Cenci, har man som nævnt Palazzetto Cenci's lystpudsede mur med 4 fag i 3 etager på venstre hånd. Bemærk det smukt udskårne tagudhæng. På højre side ses bagsiderne af husrækken ved Via di Santa Maria dei Calderari. De er i 5-6 etager med lavere tilbygninger i flere lag, som snævrer den i forvejen smalle gade ind, så man dårligt kan runde hjørnet af Palazzetto Cenci, hvor gyden drejer til venstre og fortsætter frem til Piazza dei Cenci. Palazzetto'et har ud til den sidste del af Vicolo'en 5 fag i 4 etager. I stueetagen sidder også en sideindgang under en gammel gadelygte i en smukt svungen støbejernsarm. Bygningerne på højre side er her bagsiden af ejendommene ud mod Via Arenula. En 6-etagers bagmur med 8 fag uden særlig udsmykning. Dog er her i det syvende fag en høj port med halvcirkelformet bue øverst. Og det otttende fag udgøres af en kolonne af smalle franske altaner med døre, som ender i en halcirkelformet bue.

Dermed er vi tilbage til rundturens udgangspunkt Piazza dei Cenci, hvor den lyse hovedfacade til det lille fritstående Palazzetto Cenci står med sine 7 fag i 4 etager og i midten en høj indgangsdør i meget enkel udførelse.

 

Se også: DETAILKORT over Monte dei Cenci

 

Litteratur om Monte dei Cenci:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18.
Bevilacqua, Mario: Il Monte dei Cenci : una famiglia romana e il suo insediamento urbano tra medioevo ed età barocca. Roma, Gangemi Editore, 1988. (Roma, storia, cultura, immagine, 3).
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1980. ------- side 5, 8, 56, 64, 77.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 28 (før de nyeste fund).
Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 256-257.
Roma Sacra : guida alle chiese della città eterna. 14. itinerario - . Elio de Rosa editore, 1998.
- side 43-48.
Tucci, Pier Luigi: L'entrata di un magazzino romano sotto la chiesa di San Tommaso ai Cenci. --- i: Mélanges de l'École Francaise de Rome / Année 1996 - 108-2 - pp.747-770. Findes på Internettet: http://www.persee.fr/doc/mefr_0223-5102_1996_num_108_2_1959
Alvaro de Alvariis' photostream på Flickr: San Tommaso in Capite.
Info.roma: Arco dei Cenci.
Info.roma: Palazzetto Cenci.
Info.roma: Palazzo Cenci .
Info.roma: Palazzo Cenci Bolognetti.
Info.roma: Palazzo Cenci Taviani.
Info.roma: Palazzo Cenci Taviani all'Arco.
Info.roma: Piazza dei Cenci.
Info.roma: Torre di Palazzo Cenci.
Info.roma: Via dè Monte dei Cenci, Roma.
La Repubblica.it : Archivio: Nelle dimore dei Cenci guidati da Stendhal sulle orme di Beatrice.
Romasegreta.it: Palazzo Cenci.
Romasegreta.it: Via Monte de' Cenci.
Romeartlover.it: Monte dei Cenci.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 3.2.2018 og sidst opdateret d. 26.3.2018