ANNAS ROM GUIDE
Massimo-Familien

Mere om Familien Massimo:


(233 før Kristus (?)-13.århundrede) - (14. + 15.århundrede) - (16. + 17.århundrede) - (Massimo delle Colonne-familien) - (Massimo dell'Aracoeli-familien)


FAMILIEN I DET 16. OG 17. ÅRHUNDREDE:

side 1 - 2. - 3 - 4

Domenico Massimo (1-7-3-1) var født i 1531 som søn af Antonio Massimo (1-7-3), der døde i 1561, og Pentesilea Cesarini, der døde allerede i 1534, da Domenico var 3 år gammel og hans broder Orazio Massimo (1-7-3-2) muligvis var yngre endnu. Domenico voksede op og kom som de øvrige familiemedlemmer til at beklæde en række høje embeder. Han blev Maresciallo del Popolo Romano i 1547, Priore dei Caporioni i 1550 og 1560, samme år som han giftede sig med Vittoria Naro, General i den pavelige hestegarde i 1563 og Guvernør over Ancona i 1565. Han opkøbte en række områder: Ciciliano, Pisciano, San Vito og Capranica i 1566 og fik samme år titel af Greve af Ciciliano. Han var tilsyneladende med i den hær, som senere skulle høste sejr i Slaget ved Lepanto (1571). Den 5.12.1570 døde Domenico i Lecce, mens hans hustru Vittoria året efter giftede sig med hans grandonkel Fabio Massimo (1-9-3), med hvem hun fik adskillige børn. Hun døde den 9.1.1605 eller 1609.

Orazio Massimo (1-7-3-2) var muligvis født mellem 1531 og 1534 som søn af Antonio Massimo (1-7-3), der døde i 1561, og Pentesilea Cesarini, der døde allerede i 1534, da Orazio's broder Domenico Massimo (1-7-3-1) var blot 3 år gammel og Orazio muligvis var yngre endnu. Orazio beklædte ligesom sin broder en række høje embeder: han var Caporione di Parione i 1553, 1557 og 1563, Priore dei Caporioni i 1562 og 1566, Conservatore i Rom i 1569, 1577 og 1581. Han arvede tilsyneladende sin broder Domenico's ejendomme Ciciliano, Pisciano og San Vito, som han derpå solgte i 1582. Han blev i 1552 gift med Faustina Frangipane, som døde den 10.9.1597, 13 år efter Orazio som døde den 6.3.1584. Sammen fik de børnene: Pietro (1-7-3-2-1), Curzio (1-7-3-2-2), Pentesilea (1-7-3-2-3), Giulia (1-7-3-2-4), Laura (1-7-3-2-5), Ortensia (1-7-3-2-6), Antonio (1-7-3-2-7), Lucrezia (1-7-3-2-8), Settimia (1-7-3-2-9) og Massimo Massimo (1-7-3-2-10).

Luca Massimo (1-9-1-1) var søn af Lelio Massimo (1-9-1), død ca. 1600, og Girolama Savelli, død 1571, og broder til Vittoria (1-9-1-2), Alessandro (1-9-1-3), Pompeo (1-9-1-4), Girolamo (1-9-1-5), Marcantonio (1-9-1-6), Ottavio (1-9-1-7) og Virginia (1-9-1-8), samt halvbroder til Giovanna (1-9-1-9). Luca blev født i 1560 og havde tilsyneladende en turbulent tilværelse. Da han blev gjort arveløs, reagerede han ved at besætte ejendommen Roccasecca den 22.5.1599, hvilket fik hans broder Marcantonio til at lade ham forgive i juni måned 1599. Han ligger begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso i Rom. Luca nåede ikke at gifte sig, men fik 2 uægteskabelige børn: datteren Orinzia (1-9-1-1-1) og sønnen Ferdinando Massimo (1-9-1-1-2).

Vittoria Massimo (1-9-1-2) var datter af Lelio Massimo (1-9-1), død ca. 1600, og Girolama Savelli, død 1571, og søster til Luca (1-9-1-1), Alessandro (1-9-1-3), Pompeo (1-9-1-4), Girolamo (1-9-1-5), Marcantonio (1-9-1-6), Ottavio (1-9-1-7) og Virginia (1-9-1-8), samt til halvsøsteren Giovanna (1-9-1-9). Vittoria blev gift i 1576 med Francesco Gaetani.

Alessandro Massimo (1-9-1-3) var søn af Lelio Massimo (1-9-1), død ca. 1600, og Girolama Savelli, død 1571, og broder til Luca (1-9-1-1), Vittoria (1-9-1-2), Pompeo (1-9-1-4), Girolamo (1-9-1-5), Marcantonio (1-9-1-6), Ottavio (1-9-1-7) og Virginia (1-9-1-8), samt halvbroder til Giovanna (1-9-1-9). Alessandro blev i 1583 herre over ejendommen Roccasecca, men allerede i 1589 faldt han i et slag ved Paris.

Pompeo Massimo (1-9-1-4) var søn af Lelio Massimo (1-9-1), død ca. 1600, og Girolama Savelli, død 1571, og broder til Luca (1-9-1-1), Vittoria (1-9-1-2), Alessandro (1-9-1-3), Girolamo (1-9-1-5), Marcantonio (1-9-1-6), Ottavio (1-9-1-7) og Virginia (1-9-1-8), samt halvbroder til Giovanna (1-9-1-9). Pompeo erhvervede en del ejendomme og blev Greve af Prossedi, Pratica og Pisterzo. I 1593 giftede han sig med Brigida de' Magistris, men hun døde den 8.6.1597 efter at have født døtrene Eleonora (1-9-1-4-1), der døde som spæd, Eleonora (1-9-1-4-2) og Ottavia (1-9-1-4-3). Derpå giftede Pompeo sig i 1599 med Clelia Bebiba Salomoni, der blev moder til børnene Cecilia Massimo Salomoni (1-9-1-4-4), Antonfrancesco Massimo Salomoni (1-9-1-4-5), Bernardo Massimo Salomoni (1-9-1-4-6) og Giandomenico Massimo Salomoni (1-9-1-4-7). Clelia døde den 3.4.1635 og blev ligesom Pompeo's første hustru Brigida begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso i Rom. Pompeo, der også havde en datter uden for ægteskabet, Dianora (1-9-1-4-8), døde den 25.9.1610.

Girolamo Massimo (1-9-1-5) var søn af Lelio Massimo (1-9-1), død ca. 1600, og Girolama Savelli, død 1571, og broder til Luca (1-9-1-1), Vittoria (1-9-1-2), Alessandro (1-9-1-3), Pompeo (1-9-1-4), Marcantonio (1-9-1-6), Ottavio (1-9-1-7) og Virginia (1-9-1-8), samt halvbroder til Giovanna (1-9-1-9). Girolamo blev som ung medlem af Ordine dei Cavalieri di Malta, men giftede sig senere med Laudomia Cavalli. Girolamo døde på et ukendt tidspunkt som offer for et drab. Laudomia døde ligeledes på et ukendt tidspunkt, dog efter sin mand.

Marcantonio Massimo (1-9-1-6) var søn af Lelio Massimo (1-9-1), død ca. 1600, og Girolama Savelli, død 1571, og broder til Luca (1-9-1-1), Vittoria (1-9-1-2), Alessandro (1-9-1-3), Pompeo (1-9-1-4), Girolamo (1-9-1-5), Ottavio (1-9-1-7) og Virginia (1-9-1-8), samt halvbroder til Giovanna (1-9-1-9). Marcantonio blev i 1579 ligesom sin broder Girolamo medlem af Ordine dei Cavalieri di Malta. Men som sin ældste broder Luca havde han et turbulent liv, idet han myrdede denne med gift i juni 1599 efter at Luca, der var blevet gjort arveløs, havde belejret og indtaget familieejendommen Roccasecca i maj samme år. For denne udåd blev Marcantonio halshugget i Rom den 16.6.1599.

Ottavio Massimo (1-9-1-7) var søn af Lelio Massimo (1-9-1), død ca. 1600, og Girolama Savelli, død 1571, og broder til Luca (1-9-1-1), Vittoria (1-9-1-2), Alessandro (1-9-1-3), Pompeo (1-9-1-4), Girolamo (1-9-1-5), Marcantonio (1-9-1-6) og Virginia (1-9-1-8), samt halvbroder til Giovanna (1-9-1-9). Også Ottavio blev som sine ældre brødre medlem af Ordine dei Cavalieri di Malta i 1579. Senere blev han gift med en vis Marzia med hvem han i 1597 fik sønnen Girolamo, der døde som barn. Ottavio faldt i et søslag på et ukendt tidspunkt.

Virginia Massimo (1-9-1-8) var datter af Lelio Massimo (1-9-1), død ca. 1600, og Girolama Savelli, død 1571, og søster til Luca (1-9-1-1), Vittoria (1-9-1-2), Alessandro (1-9-1-3), Pompeo (1-9-1-4), Girolamo (1-9-1-5), Marcantonio (1-9-1-6) og Ottavio (1-9-1-7), samt halvsøster til Giovanna (1-9-1-9). Virginia blev født i 1570 og indtrådte i 1590 som Dominikaner-nonne under navnet Suor Alessandra i Klosteret ved Kirken Santa Caterina da Siena di Montemagnanapoli i Rom, hvor hun virkede som "Camerlenga", skatmester, i 1618 og 1620. Hun døde den 15.1.1627 og ligger begravet i Kirken Santa Maria sopra Minerva i Rom. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Giovanna Massimo (1-9-1-9) var uægteskabelig datter af Lelio Massimo (1-9-1). Ifølge nogle kilder var hun født efter faderens død omkring år 1600, ifølge andre blev hun døbt den 17.12.1583. Hun var halvøster til og Girolama Savelli, død 1571 Luca (1-9-1-1), Vittoria (1-9-1-2), Alessandro (1-9-1-3), Pompeo (1-9-1-4), Girolamo (1-9-1-5), Marcantonio (1-9-1-6), Ottavio (1-9-1-7) og Virginia Massimo (1-9-1-8) og døde muligvis på et tidspunkt efter 1593.

Giambattista Massimo (1-9-3-1) blev født den 31.1.1574 som søn af Fabio Massimo (1-9-3), død ca. 1600, og Vittoria Naro, død 1605/9, og broder til Sulpizia (1-9-3-2), Lavinia (1-9-3-3), Francesco (1-9-3-4), Antonio (1-9-3-5), Faustina (1-9-3-6), Giulio Cesare (1-9-3-7), Porzia (1-9-3-8), Stefano (1-9-3-9), Claudia (1-9-3-10) og Lelio (1-9-3-11). Han blev gift med en vis Olimpia, med hvem han i 1598 fik datteren Dorotea (1-9-3-1-1). Gambattista døde den 1.5.1607 og blev begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso i Rom.

Sulpizia Massimo (1-9-3-2) blev født den 15.1.1575 som datter af Fabio Massimo (1-9-3), død ca. 1600, og Vittoria Naro, død 1605/9, og søster til Giambattista (1-9-3-1), Lavinia (1-9-3-3), Francesco (1-9-3-4), Antonio (1-9-3-5), Faustina (1-9-3-6), Giulio Cesare (1-9-3-7), Porzia (1-9-3-8), Stefano (1-9-3-9), Claudia (1-9-3-10) og Lelio (1-9-3-11). Hun blev gift med Aldobrandino Orsini di Pitigliano. De døde begge den 19.4.1604 og ligger begravet i Kirken Santissima Trinità dei Monti i Rom.

Lavinia Massimo (1-9-3-3) blev født den 1.2.1576 som datter af Fabio Massimo (1-9-3), død ca. 1600, og Vittoria Naro, død 1605/9, og søster til Giambattista (1-9-3-1), Sulpizia (1-9-3-2), Francesco (1-9-3-4), Antonio (1-9-3-5), Faustina (1-9-3-6), Giulio Cesare (1-9-3-7), Porzia (1-9-3-8), Stefano (1-9-3-9), Claudia (1-9-3-10) og Lelio (1-9-3-11). Lavinia blev gift i 1606 med adelsmanden Giambattista Valignani fra Chieti. Hendes dødsår kendes ikke.

Francesco Massimo (1-9-3-4) blev født den 15.1.1577 som søn af Fabio Massimo (1-9-3), død ca. 1600, og Vittoria Naro, død 1605/9, og broder til Giambattista (1-9-3-1), Sulpizia (1-9-3-2), Lavinia (1-9-3-3), Antonio (1-9-3-5), Faustina (1-9-3-6), Giulio Cesare (1-9-3-7), Porzia (1-9-3-8), Stefano (1-9-3-9), Claudia (1-9-3-10) og Lelio (1-9-3-11). Han var ikke gift, men havde et forhold til Cleria Rapona og blev fader til den uægteskablige datter Vittoria, som senere - den 26.9.1631 - blev legitimiseret af Paven. Francesco døde den 17.2.1632 og ligger begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso i Rom.

Antonio Massimo (1-9-3-5) blev født den 3.2.1578 som søn af Fabio Massimo (1-9-3), død ca. 1600, og Vittoria Naro, død 1605/9, og broder til Giambattista (1-9-3-1), Sulpizia (1-9-3-2), Lavinia (1-9-3-3), Francesco (1-9-3-4), Faustina (1-9-3-6), Giulio Cesare (1-9-3-7), Porzia (1-9-3-8), Stefano (1-9-3-9), Claudia (1-9-3-10) og Lelio (1-9-3-11). Antonio døde kort efter fødslen.

Faustina Massimo (1-9-3-6) blev født den 27.11.1578 som datter af Fabio Massimo (1-9-3), død ca. 1600, og Vittoria Naro, død 1605/9, og søster til Giambattista (1-9-3-1), Sulpizia (1-9-3-2), Lavinia (1-9-3-3), Francesco (1-9-3-4), Antonio (1-9-3-5), Giulio Cesare (1-9-3-7), Porzia (1-9-3-8), Stefano (1-9-3-9), Claudia (1-9-3-10) og Lelio (1-9-3-11). Også Faustina døde kort efter fødslen og blev begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso i Rom.

Giulio Cesare Massimo (1-9-3-7) blev født den 31.1.1580 som søn af Fabio Massimo (1-9-3), død ca. 1600, og Vittoria Naro, død 1605/9, og broder til Giambattista (1-9-3-1), Sulpizia (1-9-3-2), Lavinia (1-9-3-3), Francesco (1-9-3-4), Antonio (1-9-3-5), Faustina (1-9-3-6), Porzia (1-9-3-8), Stefano (1-9-3-9), Claudia (1-9-3-10) og Lelio (1-9-3-11). Han døde den 26.7.1622 og ligger begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso i Rom.

Porzia Massimo (1-9-3-8) blev født i 1581 som datter af Fabio Massimo (1-9-3), død ca. 1600, og Vittoria Naro, død 1605/9, og søster til Giambattista (1-9-3-1), Sulpizia (1-9-3-2), Lavinia (1-9-3-3), Francesco (1-9-3-4), Antonio (1-9-3-5), Faustina (1-9-3-6), Giulio Cesare (1-9-3-7), Stefano (1-9-3-9), Claudia (1-9-3-10) og Lelio (1-9-3-11). Hun blev gift i 1599 med Alessandro Mantica og døde på et ukendt tidspunkt.

Stefano Massimo (1-9-3-9) blev født den 20.1.1582 som søn af Fabio Massimo (1-9-3), død ca. 1600, og Vittoria Naro, død 1605/9, og broder til Giambattista (1-9-3-1), Sulpizia (1-9-3-2), Lavinia (1-9-3-3), Francesco (1-9-3-4), Antonio (1-9-3-5), Faustina (1-9-3-6), Giulio Cesare (1-9-3-7), Porzia (1-9-3-8), Claudia (1-9-3-10) og Lelio (1-9-3-11). Han døde i 1612 og ligger begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso i Rom.

Claudia Massimo (1-9-3-10) blev født den 20.2.1583 som datter af Fabio Massimo (1-9-3), død ca. 1600, og Vittoria Naro, død 1605/9, og søster til Giambattista (1-9-3-1), Sulpizia (1-9-3-2), Lavinia (1-9-3-3), Francesco (1-9-3-4), Antonio (1-9-3-5), Faustina (1-9-3-6), Giulio Cesare (1-9-3-7), Porzia (1-9-3-8), Stefano (1-9-3-9) og Lelio (1-9-3-11). Claudia blev i 1604 lægsøster i Congregazione di Santa Francesca Romana a Tor de' Specchi , hvor hun bestred posten som Camerlenga, skatmester, i 1654. Hun døde den 5.4.1655 og blev begravet i Kirken Santa Maria Nova i Rom. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Lelio Massimo (1-9-3-11) blev født den 7.1.1586 som søn af Fabio Massimo (1-9-3), død ca. 1600, og Vittoria Naro, død 1605/9, og broder til Giambattista (1-9-3-1), Sulpizia (1-9-3-2), Lavinia (1-9-3-3), Francesco (1-9-3-4), Antonio (1-9-3-5), Faustina (1-9-3-6), Giulio Cesare (1-9-3-7), Porzia (1-9-3-8), Stefano (1-9-3-9) og Claudia (1-9-3-10). Han døde den 28.7.1605 og ligger begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso i Rom.

Camillo Massimo (1-9-5-1) blev født den 23.3.1577 som søn af Ascanio Massimo (1-9-5), død 1613, og Virginia Giustiniani Negri, død 1595, og broder til Valerio (1-9-5-2), Giuseppe (1-9-5-3) og Clelia Massimo (1-9-5-4). Camillo var blind, han blev Herre på Roccasecca i 1613 og døde den 14..7.1640.

Valerio Massimo (1-9-5-2) blev født den 12.9.1578 som søn af Ascanio Massimo (1-9-5), død 1613, og Virginia Giustiniani Negri, død 1595, og broder til Camillo (1-9-5-1), Giuseppe (1-9-5-3) og Clelia Massimo (1-9-5-4). Han var Abbreviatore Apostolico i 1617 og blev i 1599 fader til den uægteskabelige datter Virginia (1-9-5-2-1). Valerio døde den 12.1.1626 og blev begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso i Rom.

Giuseppe Massimo (1-9-5-3) fødtes i 1579 som søn af Ascanio Massimo (1-9-5), død 1613, og Virginia Giustiniani Negri, død 1595, og broder til Camillo (1-9-5-1), Valerio (1-9-5-2) og Clelia Massimo (1-9-5-4). Han døde kort efter fødslen.

Clelia Massimo (1-9-5-4) blev født den 11.12.1580 som datter af Ascanio Massimo (1-9-5), død 1613, og Virginia Giustiniani Negri, død 1595, og søster til Camillo (1-9-5-1), Valerio (1-9-5-2) og Giuseppe Massimo (1-9-5-3). Clelia døde som barn.

Anna Massimo (1-9-6-1) blev født den 30.7.1575 som datter af Carlo Massimo (1-9-6), død 1613, og Clarice Giustiniani Banca, død 1633, og søster til Tuzia (1-9-6-2), Girolama (1-9-6-3), Vincenzo (1-9-6-4), Giuliantonio (1-9-6-5), Giuliano (1-9-6-6), Isabella (1-9-6-7), Costanza (1-9-6-8), Giacomo Luigi (1-9-6-9), Stefano Angelo (1-9-6-10), Caterina (1-9-6-11), Virginia (1-9-6-12), Lorenzo (1-9-6-13), Maria (1-9-6-14) og Virginia Massimo (1-9-6-15). Anna blev Franciskaner-nonne under navnet Suor Gregoria i Monastero di San Cosimato in Trastevere, hvor hun blev Vice-Abbedisse i 1616. Hun døde den 19.9.1619. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Tuzia Massimo (1-9-6-2) blev født den 14.11.1576 som datter af Carlo Massimo (1-9-6), død 1613, og Clarice Giustiniani Banca, død 1633, og søster til Anna (1-9-6-1), Girolama (1-9-6-3), Vincenzo (1-9-6-4), Giuliantonio (1-9-6-5), Giuliano (1-9-6-6), Isabella (1-9-6-7), Costanza (1-9-6-8), Giacomo Luigi (1-9-6-9), Stefano Angelo (1-9-6-10), Caterina (1-9-6-11), Virginia (1-9-6-12), Lorenzo (1-9-6-13), Maria (1-9-6-14), Virginia (1-9-6-15). Tuzia blev i 1597 gift med Grev Pietro Massimo d'Arsoli. Hun døde den 2.4.1644 og blev begravet i Kirken Santissima Trinità dei Monti i Rom.

Girolama Massimo (1-9-6-3) blev født den 28.9.1577 som datter af Carlo Massimo (1-9-6), død 1613, og Clarice Giustiniani Banca, død 1633, og søster til Anna (1-9-6-1), Tuzia (1-9-6-2), Vincenzo (1-9-6-4), Giuliantonio (1-9-6-5), Giuliano (1-9-6-6), Isabella (1-9-6-7), Costanza (1-9-6-8), Giacomo Luigi (1-9-6-9), Stefano Angelo (1-9-6-10), Caterina (1-9-6-11), Virginia (1-9-6-12), Lorenzo (1-9-6-13), Maria (1-9-6-14), Virginia (1-9-6-15). Girolama døde som barn.

Vincenzo Massimo (1-9-6-4) blev født den 18.10.1578 som søn af Carlo Massimo (1-9-6), død 1613, og Clarice Giustiniani Banca, død 1633, og broder til Anna (1-9-6-1), Tuzia (1-9-6-2), Girolama (1-9-6-3), Giuliantonio (1-9-6-5), Giuliano (1-9-6-6), Isabella (1-9-6-7), Costanza (1-9-6-8), Giacomo Luigi (1-9-6-9), Stefano Angelo (1-9-6-10), Caterina (1-9-6-11), Virginia (1-9-6-12), Lorenzo (1-9-6-13), Maria (1-9-6-14), Virginia (1-9-6-15). Vincenzo døde på et ukendt tidspunkt.

Giuliantonio Massimo (1-9-6-5) blev født den 31.12.1579 som søn af Carlo Massimo (1-9-6), død 1613, og Clarice Giustiniani Banca, død 1633, og broder til Anna (1-9-6-1), Tuzia (1-9-6-2), Girolama (1-9-6-3), Vincenzo (1-9-6-4), Giuliano (1-9-6-6), Isabella (1-9-6-7), Costanza (1-9-6-8), Giacomo Luigi (1-9-6-9), Stefano Angelo (1-9-6-10), Caterina (1-9-6-11), Virginia (1-9-6-12), Lorenzo (1-9-6-13), Maria (1-9-6-14), Virginia (1-9-6-15). Giuliantonio gjorde karriere indenfor Kirken, hvor han kom til at beklæde flere høje embeder: Referendario della Segnatura di Grazia i 1602, Guvernør over Sabina i 1605, over Rimini i 1609, over Spoleto i 1611 og over Ascoli i 1614, desuden blev han Biskop over Isola i 1617. Giuliantonio døde den 16.2.1622 i Santa Severina.

Giuliano Massimo (1-9-6-6) fødtes i 1580 som søn af Carlo Massimo (1-9-6), død 1613, og Clarice Giustiniani Banca, død 1633, og broder til Anna (1-9-6-1), Tuzia (1-9-6-2), Girolama (1-9-6-3), Vincenzo (1-9-6-4), Giuliantonio (1-9-6-5), Isabella (1-9-6-7), Costanza (1-9-6-8), Giacomo Luigi (1-9-6-9), Stefano Angelo (1-9-6-10), Caterina (1-9-6-11), Virginia (1-9-6-12), Lorenzo (1-9-6-13), Maria (1-9-6-14), Virginia (1-9-6-15). Han døde som barn.

Isabella Massimo (1-9-6-7) blev født den 3.6.1581 som datter af Carlo Massimo (1-9-6), død 1613, og Clarice Giustiniani Banca, død 1633, og søster til Anna (1-9-6-1), Tuzia (1-9-6-2), Girolama (1-9-6-3), Vincenzo (1-9-6-4), Giuliantonio (1-9-6-5), Giuliano (1-9-6-6), Costanza (1-9-6-8), Giacomo Luigi (1-9-6-9), Stefano Angelo (1-9-6-10), Caterina (1-9-6-11), Virginia (1-9-6-12), Lorenzo (1-9-6-13), Maria (1-9-6-14), Virginia (1-9-6-15). Hun blev gift med Scipione Caetani af Torre i 1601 og døde den 22.10.1636 i Torre.

Costanza Massimo (1-9-6-8) blev født den 4.6.1583 som datter af Carlo Massimo (1-9-6), død 1613, og Clarice Giustiniani Banca, død 1633, og søster til Anna (1-9-6-1), Tuzia (1-9-6-2), Girolama (1-9-6-3), Vincenzo (1-9-6-4), Giuliantonio (1-9-6-5), Giuliano (1-9-6-6), Isabella (1-9-6-7), Giacomo Luigi (1-9-6-9), Stefano Angelo (1-9-6-10), Caterina (1-9-6-11), Virginia (1-9-6-12), Lorenzo (1-9-6-13), Maria (1-9-6-14), Virginia (1-9-6-15). Hun blev Franciskaner-nonne under navnet Suor Maria Vittoria i 1605 i Monastero di San Cosimato og døde på et ukendt tidspunkt. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Giacomo Luigi Massimo (1-9-6-9) blev født den 18.3.1584 som søn af Carlo Massimo (1-9-6), død 1613, og Clarice Giustiniani Banca, død 1633, og broder til Anna (1-9-6-1), Tuzia (1-9-6-2), Girolama (1-9-6-3), Vincenzo (1-9-6-4), Giuliantonio (1-9-6-5), Giuliano (1-9-6-6), Isabella (1-9-6-7), Costanza (1-9-6-8), Stefano Angelo (1-9-6-10), Caterina (1-9-6-11), Virginia (1-9-6-12), Lorenzo (1-9-6-13), Maria (1-9-6-14), Virginia (1-9-6-15). Han giftede sig i 1619 med Giulia Serlupi, som døde 10 år før sin mand, den 29.6.1640, efter at have født børnene: Gianantonio (1-9-6-9-1), Carlo Camillo (1-9-6-9-2), Fabio Camillo (1-9-6-9-3) og Virginia Massimo (1-9-6-9-4). Giacomo Luigi døde den 9.9.1650 og blev begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso i Rom.

Stefano Angelo Massimo (1-9-6-10) blev født den 9.11.1585 som søn af Carlo Massimo (1-9-6), død 1613, og Clarice Giustiniani Banca, død 1633, og broder til Anna (1-9-6-1), Tuzia (1-9-6-2), Girolama (1-9-6-3), Vincenzo (1-9-6-4), Giuliantonio (1-9-6-5), Giuliano (1-9-6-6), Isabella (1-9-6-7), Costanza (1-9-6-8), Giacomo Luigi (1-9-6-9), Caterina (1-9-6-11), Virginia (1-9-6-12), Lorenzo (1-9-6-13), Maria (1-9-6-14), Virginia (1-9-6-15). Stefano Angelo blev Caporione de' Monti i 1618 og giftede sig i 1642 med Cristina Bonini. Inden da havde han fået børnene Virginia (1-9-6-10-1) og Giulio Domenico (1-9-6-10-2), som han anerkendte som sin arving i 1642.. Han døde den 4.2.1661.

Caterina Massimo (1-9-6-11) blev født den 11.10.1587 som datter af Carlo Massimo (1-9-6), død 1613, og Clarice Giustiniani Banca, død 1633, og søster til Anna (1-9-6-1), Tuzia (1-9-6-2), Girolama (1-9-6-3), Vincenzo (1-9-6-4), Giuliantonio (1-9-6-5), Giuliano (1-9-6-6), Isabella (1-9-6-7), Costanza (1-9-6-8), Giacomo Luigi (1-9-6-9), Stefano Angelo (1-9-6-10), Virginia (1-9-6-12), Lorenzo (1-9-6-13), Maria (1-9-6-14), Virginia (1-9-6-15). Caterina gik i kloster som Franciskaner-nonne med navnet Suor Caterina Angelica i Monastero di San Cosimato in Trastevere i 1608. I 1653 blev hun Abbedisse i Klosteret og døde senere på et ukendt tidspunkt. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Virginia Massimo (1-9-6-12) blev født den 8.5.1589 som datter af Carlo Massimo (1-9-6), død 1613, og Clarice Giustiniani Banca, død 1633, og søster til Anna (1-9-6-1), Tuzia (1-9-6-2), Girolama (1-9-6-3), Vincenzo (1-9-6-4), Giuliantonio (1-9-6-5), Giuliano (1-9-6-6), Isabella (1-9-6-7), Costanza (1-9-6-8), Giacomo Luigi (1-9-6-9), Stefano Angelo (1-9-6-10), Caterina (1-9-6-11), Lorenzo (1-9-6-13), Maria (1-9-6-14), Virginia (1-9-6-15). Virginia døde som 4-årig den 17.10.1593.

Lorenzo Massimo (1-9-6-13) blev født den 24.9.1590 som søn af Carlo Massimo (1-9-6), død 1613, og Clarice Giustiniani Banca, død 1633, og broder til Anna (1-9-6-1), Tuzia (1-9-6-2), Girolama (1-9-6-3), Vincenzo (1-9-6-4), Giuliantonio (1-9-6-5), Giuliano (1-9-6-6), Isabella (1-9-6-7), Costanza (1-9-6-8), Giacomo Luigi (1-9-6-9), Stefano Angelo (1-9-6-10), Caterina (1-9-6-11), Virginia (1-9-6-12), Maria (1-9-6-14), Virginia (1-9-6-15). Lorenzo blev Kannik i San Giovannni in Laterano i 1617 og Cameriere Segreto og Prelato Domestico i Pavens husholdning i 1619. Fra 1631 var han Biskop i Marsi. Han døde den 25.10.1647 i Marsi.

Maria Massimo (1-9-6-14) blev født den 5.8.1594 og døde blot 2 år efter den 8.8.1613. Hun var datter af Carlo Massimo (1-9-6), død 1548, og Clarice Giustiniani Banca, død 1633, og søster til Anna (1-9-6-1), Tuzia (1-9-6-2), Girolama (1-9-6-3), Vincenzo (1-9-6-4), Giuliantonio (1-9-6-5), Giuliano (1-9-6-6), Isabella (1-9-6-7), Costanza (1-9-6-8), Giacomo Luigi (1-9-6-9), Stefano Angelo (1-9-6-10), Caterina (1-9-6-11), Virginia (1-9-6-12), Lorenzo (1-9-6-13) og Virginia Massimo (1-9-6-15).

Virginia Massimo (1-9-6-15) blev født den 18.2.1596 som datter af Carlo Massimo (1-9-6), død 1613, og Clarice Giustiniani Banca, død 1633, og søster til Anna (1-9-6-1), Tuzia (1-9-6-2), Girolama (1-9-6-3), Vincenzo (1-9-6-4), Giuliantonio (1-9-6-5), Giuliano (1-9-6-6), Isabella (1-9-6-7), Costanza (1-9-6-8), Giacomo Luigi (1-9-6-9), Stefano Angelo (1-9-6-10), Caterina (1-9-6-11), Virginia (1-9-6-12), Lorenzo (1-9-6-13) og Maria Massimo (1-9-6-14). Virginia blev opkaldt efter sin storesøster (1-9-6-12), som døde som 4-årig den 17.10.1593. Også lillesøster Virginia døde som barn, men kendes dødsår kendes ikke.

Leone Massimo (1-12-8-1), søn af Mario Massimo (1-12-8) og Ortensia Astalli samt broder til Emilia (1-12-8-2), Giulia (1-12-8-3), Artemisia (1-12-8-4), Faustina (1-12-8-5), Giuliano (1-12-8-6), Valerio Massimo (1-12-8-7). Leone Massimo blev født den 29.1.1575 og var Consigliere del Popolo Romano i 1602. Han døde den 5.1.1607.

Emilia Massimo (1-12-8-2), datter af Mario Massimo (1-12-8) og Ortensia Astalli samt søster til Leone (1-12-8-1), Giulia (1-12-8-3), Artemisia (1-12-8-4), Faustina (1-12-8-5), Giuliano (1-12-8-6), Valerio Massimo (1-12-8-7). Emilia Massimo blev født den 1.10.1577 og gik i kloster under navnet Suor Ortensia i Monastero di Santa Caterina di Siena a Montemagnanapoli i 1593. Hun døde den 8.3.1640. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Giulia Massimo (1-12-8-3), datter af Mario Massimo (1-12-8) og Ortensia Astalli samt søster til Leone (1-12-8-1), Emilia (1-12-8-2), Artemisia (1-12-8-4), Faustina (1-12-8-5), Giuliano (1-12-8-6), Valerio Massimo (1-12-8-7). Giulia Massimo var født i 1578 og blev i 1598 gift med den romerske adelsmand Ferrante Verospi. Hun døde den 1.4.1604.

Artemisia Massimo (1-12-8-4), datter af Mario Massimo (1-12-8) og Ortensia Astalli samt søster til Leone (1-12-8-1), Emilia (1-12-8-2), Giulia (1-12-8-3), Faustina (1-12-8-5), Giuliano (1-12-8-6), Valerio Massimo (1-12-8-7). Artemisia blev født den 17.6.1579 og døde som barn.

Faustina Massimo (1-12-8-5), datter af Mario Massimo (1-12-8) og Ortensia Astalli samt søster til Leone (1-12-8-1), Emilia (1-12-8-2), Giulia (1-12-8-3), Artemisia (1-12-8-4), Giuliano (1-12-8-6), Valerio Massimo (1-12-8-7). Faustina Massimo var født den 27.8.1583 og blev i 1605 gift med Matteo Rusticucci fra Fano. Hun døde den 10.12.1673.

Giuliano Massimo (1-12-8-6), søn af Mario Massimo (1-12-8) og Ortensia Astalli samt broder til Leone (1-12-8-1), Emilia (1-12-8-2), Giulia (1-12-8-3), Artemisia (1-12-8-4), Faustina (1-12-8-5) og Valerio Massimo (1-12-8-7), blev født den 25.11.1585 og døde som barn.

Valerio Massimo (1-12-8-7), yngste søn af Mario Massimo (1-12-8) og Ortensia Astalli samt broder til Leone (1-12-8-1), Emilia (1-12-8-2), Giulia (1-12-8-3), Artemisia (1-12-8-4), Faustina (1-12-8-5) og Giuliano Massimo (1-12-8-6), blev født den 11.5.1587 og var den, der førte slægten videre. Han beklædte en hel række høje embeder: som Caporione i Rione Sant'Eustachio i 1604 og 1609, som rådgiver for kvarterets caporioni på flere tidspunkter i årene 1607-1619, som Caporione for Campitelli-kvarteret i 1613, som leder af kvarterslederne i 1619, 1622, 1626 og 1634. Valerio var også Conservatore i Rom i 1615 og Primo Conservatore i 1655. I 1607 blev han gift med Fulvia Mignanelli med hvem han fik børnene: Mario (1-12-8-7-1) i 1609 og Ortensia (1-12-8-7-2) i 1610. Valerio døde i 1658, mens Fulvia døde i 1665.

Domenico Massimo (1-12-11-1), søn af Alessandro Massimo (1-12-11) og Olimpia de Cuppis og broder til Francesca Giacinta (1-12-11-2), Ludovico (1-12-11-3), Innocenzo (1-12-11-4), Prospero (1-12-11-5), Federico (1-12-11-6), Ippolito (1-12-11-7) og Lucrezia Massimo (1-12-11-8), blev født den 27.6.1574 og beklædte som resten af familien høje embeder: som Consigliere del Popolo Romano i 1605, 1608 og 1614, som Caporione di Sant'Eustachio i 1609 og 1613 og han var Conservatore i Rom i 1632. Han døde i Madrid i 1640.

Francesca Giacinta Massimo (1-12-11-2), datter af Alessandro Massimo (1-12-11) og Olimpia de Cuppis og søster til Domenico (1-12-11-1), Ludovico (1-12-11-3), Innocenzo (1-12-11-4), Prospero (1-12-11-5), Federico (1-12-11-6), Ippolito (1-12-11-7) og Lucrezia Massimo (1-12-11-8), blev født den 12.10.1575 og gik kloster, først som lægsøster i 1591 og derpå i 1592 som rigtig nonne under navnet Suor Cherubina i Monastero di Santa Caterina di Siena a Monte Magnanapoli, hvor hun varetog hvervet som "skatmester" i 1628 og 1630. Hun døde den 29.12.1634. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Ludovico Massimo (1-12-11-3), søn af Alessandro Massimo (1-12-11) og Olimpia de Cuppis og broder til Domenico (1-12-11-1), Francesca Giacinta (1-12-11-2), Innocenzo (1-12-11-4), Prospero (1-12-11-5), Federico (1-12-11-6), Ippolito (1-12-11-7) og Lucrezia Massimo (1-12-11-8), var født den 21.4.1579 og gik i militærtjeneste, hvor han blev Kaptajn i den spanske hær. Han døde under angrebet på Oldezeel den 10.8.1604.

Innocenzo Massimo (1-12-11-4), søn af Alessandro Massimo (1-12-11) og Olimpia de Cuppis og broder til Domenico (1-12-11-1), Francesca Giacinta (1-12-11-2), Ludovico (1-12-11-3), Prospero (1-12-11-5), Federico (1-12-11-6), Ippolito (1-12-11-7) og Lucrezia Massimo (1-12-11-8), blev født den 16.11.1581 og døde som barn.

Prospero Massimo (1-12-11-5), søn af Alessandro Massimo (1-12-11) og Olimpia de Cuppis og broder til Domenico (1-12-11-1), Francesca Giacinta (1-12-11-2), Ludovico (1-12-11-3), Innocenzo (1-12-11-4), Federico (1-12-11-6), Ippolito (1-12-11-7) og Lucrezia Massimo (1-12-11-8), blev født den 18.11.1582 og døde den 3.1.1608.

Federico Massimo (1-12-11-6), søn af Alessandro Massimo (1-12-11) og Olimpia de Cuppis og broder til Domenico (1-12-11-1), Francesca Giacinta (1-12-11-2), Ludovico (1-12-11-3), Innocenzo (1-12-11-4), Prospero (1-12-11-5), Ippolito (1-12-11-7) og Lucrezia Massimo (1-12-11-8), var født den 4.1.1584. Han beklædte embedet som Caporione di Sant'Eustachio i 1612 og døde den 9.12.1619.

Ippolito Massimo (1-12-11-7), søn af Alessandro Massimo (1-12-11) og Olimpia de Cuppis og broder til Domenico (1-12-11-1), Francesca Giacinta (1-12-11-2), Ludovico (1-12-11-3), Innocenzo (1-12-11-4), Prospero (1-12-11-5), Federico (1-12-11-6) og Lucrezia Massimo (1-12-11-8), blev født den 18.8.1585 og døde den 27.9.1642.

Lucrezia Massimo (1-12-11-8), datter af Alessandro Massimo (1-12-11) og Olimpia de Cuppis og søster til Domenico (1-12-11-1), Francesca Giacinta (1-12-11-2), Ludovico (1-12-11-3), Innocenzo (1-12-11-4), Prospero (1-12-11-5), Federico (1-12-11-6) og Ippolito Massimo (1-12-11-7), blev født den 7.3.1587 og blev i 1612 gift med den romerske adelsmand Flaminio Teofili. Hendes dødsår kendes ikke.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 14.7.2006 og sidst opdateret d. 15.4.2009