ANNAS ROM GUIDE
Pallavicini-Rospigliosi-familien

Denne familie er en sammensmeltning af 2 italienske familier efter ønske af deres indflydelsesrige familiemedlemmer i 1600-tallet: Pave Clemens IX fra Rospigliosi-familien og Kardinal Lazzaro Pallavicini, som indgik aftale om at arrangere et ægteskab mellem Kardinalens broderdatter Maria Camilla Pallavicini, der var den sidste i den romerske gren af Pallavicini-familien og udset til at arve Kardinalens store formue og kostbare kunstsamling, og Pavens nevø Giovanni Battista Rospigliosi, som nok var af lige så god familie, men godt kunne bruge nogle flere midler.

En af klausulerne ved arrangementet var, at både Pallavicini-navnet og Rospigliosi-navnet skulle bevares. Det unge ægtepar fik derfor familienavnet Pallavicini Rospigliosi, mens det blev aftalt, at deres førstefødte skulle have slægtsnavnet Rospigliosi med de dertilhørende titler: Prins af Sacro Romano Impero og Hertug af Zagarolo, og den næstfødte derfor slægtsnavnet Pallavicini med titlerne Prins af Gallicano og af Sacro Romano Impero.

Det fælles familienavn Pallavicini Rospigliosi splittedes derfor op igen, men familierne vedblev at være meget nært knyttede og dele familiens ejendomme. Det var desuden aftalt, at skulle den ene gren dø ud, skulle den anden og dennes arvinger overtage arven. Begge familier eksisterer i bedste velgående idag og beboer det samme familiepalæ, Palazzo Pallavicini Rospigliosi i Via XXIV Maggio på Quirinalhøjen, dog således at de har delt bygninger og udendørsområder mellem sig. Ligesom Kardinal Lazzaro's store kunstsamling blev fordelt mellem de to grene.

Talrige er familiens besiddelser, udover det ovennævnte Palazzo Pallavicini Rospigliosi i Via XXIV Maggio ligger der en Villa Pallavicini i Frascati, en Villa Pallavicini i Gallicano og et Palazzo Colonna Pallavicini Rospigliosi i Zagarolo. Familiens gravkapel, Cappella Pallavicini Rospigliosi, findes i Kirken San Francesco a Ripa i Trastevere. Her findes gravmælerne for Kardinal Lazzaro Pallavicini og hans bror Stefano Pallavicini, samt for Stefano's datter Maria Camilla og hendes mand Giovanni Battista Pallavicini Rospigliosi.

Nogle medlemmer af Familien Pallavicini Rospigliosi opregnes nedenfor:
- For medlemmer af Pallavicini-familien, klik her!
- For medlemmer af Rospigliosi-familien, klik her!

Det unge ægtepar med det fælles slægtsnavn:

Maria Camilla Pallavicini, datter af Stefano Pallavicini, blev i 1670 gift med Pave Clemens IX' s nevø Giovanni Battista Rospigliosi og tog herefter navnet Pallavicini Rospigliosi. Hun blev mor til Domenico Clemente Rospigliosi og Nicolò Maria Pallavicini. Maria Camilla døde i 1710.

Giovanni Battista Rospigliosi, Prins af Sacro Romano Impero og Hertug af Zagarolo, nevø af Pave Clemens IX, blev i 1670 gift med Maria Camilla Pallavicini og tog herefter navnet Pallavicini Rospigliosi. Han blev far til Domenico Clemente Rospigliosi og Nicolò Maria Pallavicini.

Og deres sønner:

Domenico Clemente Rospigliosi, Prins af Sacro Romano Impero og Hertug af Zagarolo, søn af Maria Camilla Pallavicini og Giovanni Battista Rospigliosi og bror til Nicolò Maria Pallavicini. Det er fra Domenico Clemente, at nutidens Rospigliosi-gren nedstammer.

Læs mere om medlemmer af Rospigliosi-familien: klik her!

Nicolò Maria Pallavicini, Prins af Gallicano og af Sacro Romano Impero, søn af Maria Camilla Pallavicini og Giovanni Battista Rospigliosi og bror til Domenico Clemente Rospigliosi, Det er fra Nicolò Maria, at nutidens romerske Pallavicini-gren nedstammer.

Læs mere om medlemmer af Pallavicini-familien: klik her!


Litteratur om Pallavicini-Rospigliosi-familien:
Carpaneto, Giorgio: Le famiglie nobili romane. Rendina Editori, 1994.
- side 195ff.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 394f.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori.
- Rione I - Monti. A cura di Liliana Barroero. Parte IV. 1984: side 126ff.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 487ff.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 477.
Wikepedia: Pallavicini (engelsk tekst).
Wikipedia: Pallavicini (italiensk tekst).

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 18.9.2009 og sidst opdateret d. 12.10.2009