ANNAS ROM GUIDE
Via XXIV Maggio

Via Ventiquattro Maggio går fra det nordøstligste hjørne af Largo Magnanapoli, hvor gaden udgår lige vest for Via Nazionale, og mod nord - med en let drejning mod øst, med Rione II Trevi på den venstre, vestlige side, og Rione I Monti på den højre, østlige side - op til Quirinalhøjens top, hvor den munder ud i det sydøstlige hjørne af Piazza del Quirinale.

Gadens navn, Den 24. Maj's Gade, er til minde om den dato, hvorpå Italien i 1915 trådte ind i Første Verdenskrig. Før denne dato var gaden blot en del af Via del Quirinale, der løber oppe på Quirinalhøjderyggen mellem Via delle Quattro Fontane og Piazza del Quirinale.

Dette første stykke af Via del Quirinale så indtil slutningen af 1800-tallet noget anderledes ud end i dag, da de store udjævninger af gadeniveauerne i forbindelse med anlægget af den nye brede Via Nazionale lidt forskudt for den antikke Vicus Longus og udvidelsen af pladsen på Monte Magnanapoli til nutidens Largo Magnanapoli har fjernet bakker og gjort stejle gader mere lige og smalle gader bredere.

I Via XXIV Maggio betød det, at gadenivauet omkring Kirken San Silvestro al Quirinale blev voldsomt sænket (ca. 9 meter!), således at Kirken faktisk kom til at "hænge" oppe i førstesals højde. Da man samtidig udvidede gaden, skar man også det yderste stykke af Kirken væk og forsynede den med en ny facade i gadeniveau, så man herfra ikke umiddelbart kan se, at kirkerummet ikke ligger lige indenfor portalen.

Gaden har været i brug siden Antikken, hvor den fortsatte et stejlt løb op ad højen nede fra Via Biberatica bag Trajan's Marked og som Vicus Laci Fundani, senere Vicus de Cornutis,og derpå omdannet til Vicus Corneliorum, løb på vestsiden af Constantin's Thermer, der sluttede med en stor bue oppe på nutidens Piazza del Quirinale, hvor gaden Alta Semita fortsatte ud ad højderyggen ligesom idag Via del Quirinale.

Fra Constantin's Thermer stammer skulpturgruppen af de to dioskurer med heste, som idag står på Piazza del Quirinale, der tidligere på grund af hestene kaldtes Monte Caballo (af latin: caballus), og hele området opkaldtes herefter, ligesom de omkringliggende kirker fik tilnavnet "de caballo".

EN TUR OP OG NED AD VIA XXIV MAGGIO:
(Følg turen på Google Maps - siden åbner i et nyt vindue!)

Hjørnehuset til højre mellem Via XXIV Maggio og Via Nazionale er et sjovt, trekantet et, skabt for at udnytte den plads, der har været til rådighed, da gader og plads blev anlagt. (se foto) Husets længste facade ligger ud mod Via Nazionale nr.161-163, mens en kortere vender ud mod Via XXIV Maggio nr.51. På gadehjørnet har huset fået en afskåret, kort facade, der kun rummer et fag vinduer og i stueetagen én stor forretningsdør. Det drejer sig om et 5-etagers hus i okker-farvet puds, udformet som store stenkvadrer op til andensals højde og med hushjørnerne i hvide sten. Stueetagen er høj og indrettet til butikker, mens førstesalen er lav med små vinduer. Over disse løber et udskåret bånd, der på hushjørnet og midt på facaden mod Via Nazionale udvides til mindre balkoner. Andensalen har høje vinduer, mens tredjesalens vinduer er lidt mindre. Over disse løber endnu et bånd af gesimser, hvorefter det samme vinduesmønster gentages på fjerde- og femtesalen.

Den næste ejendom er en lang, ret anonym bygning i orange puds med en høj stueetage med buede vinduer og første- samt andensal og tredje- samt fjerdesal med samme vinduesmønster som det foregående hus. Dog er vinduesrammer og facadeudsmykning her meget enklere. Desuden er der yderligere en lav femtesal og en flad tagetage med terrasse og grønne planter, der kan skimtes nedefra. I bygningen, der rummer gadens nr.47-52, ligger blandt andet Hotel Giardino (se foto).

Ejendommen nr. 45 er et hjørnehus med en smal, stump hjørnefacade med kun ét fag vinduer og en bredere facade med 3 fag mod Via XXIV Maggio samt en længere med 7 fag mod Via Mazzarino. Bygningen minder om den ovenfornævnte hjørnebygning med stenkvadrer op til andensals højde, høje buede vinduer med franske altaner på stenkonsoller i stueetagen, der her hviler på en høj kælder med vinduer, og en lav førstesal med små vinduer. Huset er i den øverste del pudset op i rosa, har stenkvadrer på hjørnerne og balustrader og balkoner på anden- og fjerdesalen. En lav femtesal gemmer sig over et stærkt fremspringende tagudhæng.

På den anden side af Via Mazzarino ligger den åbne indkørsel til gadens næste ejendom i nr.45: en lang, prunkløs 4-etagers bygning, der ligger parallelt med Via Mazzarino med kun en gavlfacade med 3 fag vinduer ud mod Via XXIV Maggio. Det drejer sig om en fløj af Palazzo Pallavicini Rospigliosi, der udfylder hele arealet i karréen mellem gaderne Via Mazzarino, Via XXIV Maggio, Vicolo Mazzarino, Via della Consulta og Via Nazionale.

Ved siden af ligger den lange, høje mur i travertin og brunt puds (se foto), som afskærmer parken til Palazzo Pallavicini Rospigliosi, der har indgang i Via XXIV Maggio nr.43. For enden af muren, efter den store smukke portal, ligger så den del af palæets facade, som vender ud mod denne gade, mens en kort gavlfacade ligger ud mod den smalle Vicolo Mazzarino. (se foto) Bygningen, der rummer havepavillonen Casino dell'Aurora, er pudset op i en lysokker farve og har lyse stenkvadrer på hjørnerne. Der er en høj, fæstningsagtig stueetage med højtsiddende, små og tilgitrede vinduer og overnover en smal hvid sten- eller gips-frise under førstesalens høje vinduer med vandrette overliggere, der hviler på smalle, kunstfærdigt udformede konsoller. Andensalen har små, aflange vinduer i travertinrammer, Den smalle gavl mod Vicolo Mazzarino har kun plads til 2 fag vinduer, inden havemuren omkring parken fortsætter.

Vi er nu nået op til Piazza del Quirinale og krydser derfor Via XXIV Maggio for at vende tilbage og kigge på dennes modsatte side:

Her munder den stejle Salita di Montecavallo ud i pladsen foran den store, hvide bygning, der kaldes Scuderie del Quirinale (se foto). Den husede tidligere pavens og senere kongehusets stalde (ital.: scuderia = hestestald) og er idag udstillingsbygning for forskellige spændende kunstudstillinger. Staldbygningen ligger også ud til Piazza del Quirinale, men den har indgang i Via XXIV Maggio nr.16.

Ved siden af Scuderie's 3-etagers bygning ligger i nr.14 en anden, høj hvid bygning med en underetage uden vinduer og kun forsynet med en stor, tung portal med en vandret overligger med udhæng over en bred udskåret frise. Et smalt udskåret bånd med 3 smalle vinduer adskiller stuen fra førstesalen, der har 3 ikke særligt store, højtsiddende vinduer. Også disse har vandrette overliggere med udhæng over udskårne felter. Det er Palazzo Mengarini Albertini.

Den ovenfornævnte midterfrise fortsætter på den lange mur ind til Villa Colonna, der nu følger, som en stenbalustrade over murens teglsten. Denne brydes af en høj, rigt udsmykket portal, som fører ind til parken (se foto). En dobbelttrappe i samme stil fører fra gadeniveauet op til portalen. Den blev dog først opført i slutningen af 1800-tallet, da gadeforløbet blev sænket og portalen - ligesom Kirken San Silvestro længere nede i gaden - kom til "at hænge i luften" uden jordforbindelse.

Foran Villa Colonna er der anlagt en parkeringsplads, men straks efter rager det næste hus frem i gadebilledet. Her ligger i nr.13 en politistation for Carabinieri i et lyst pudset 3-tagers hus med balustrade og stenkvadrer på den nederste del. Ejendommen fortsætter langt ned i gaden, faktisk helt ned til kirkefacaden (se foto). I nr.10 er der en sideindgang til Kirken San Silvestro al Quirinale. Det er nok nødvendigt at ringe på for at komme ind, for der er kun sjældent åbent, men venlige præster kan godt formåes til at gøre en undtagelse.

Lige efter Kirken ligger Hotel Iberia i gadens nr.6 med sine høje, buede vinduer og døre i den høje stueetage i grå sten og stuk (se foto). De øvre etager, 3 ialt, er pudset i rosa og har ligeledes høje, store vinduer og altaner og balkoner både ud til denne gade og over gadehjørnet ned ad Via della Cordonata.

På den anden side af denne gade ligger den sidste ejendom i Via XXIV Maggio. Det drejer sig om en del af det store Palazzo Antonelli, der fylder karréen herfra og ned til Largo Magnanapoli, hvor gaden munder ud ved siden af Via Nazionale. (se foto)

Litteratur om Via XXIV Maggio:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 893.
La Grande Guida dei rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 165ff.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori.
- Rione I - Monti. A cura di Liliana Barroero. Parte IV. 1984: side 6, 124, 130.
- Rione I I - Trevi. Di Angela Negro. Parte III. 1993: side 5, 10, 16, 24, 48, 56, 60, 76.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.16+22.

Fotos fra Via XXIV Maggio
Kort over Via XXIV Maggio
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 15.12.2008 og sidst opdateret d. 20.10.2009