ANNAS ROM GUIDE
Kardinal Lazzaro Pallavicini

1602/03-1680

Lazzaro Pallavicini var født i 1602 eller 1603 i Genova som søn af Niccolò Pallavicini af den gamle og rige Pallavicini-slægt.

Han kom til at gøre tjeneste indenfor Kirken og kom muligvis til at stå på god fod med den jævnaldrende og ligeledes fra Norditalien stammende Giulio Rospigliosi, der i 1657 blev udnævt til Kardinal for derpå i 1667 at blive valgt til Pave Clemens IX.

Begge gejstlige havde store kunstneriske interesser, Giulio Rospigliosi skrev i sine unge år melodramaer og interesserede sig for litteratur og teater, mens Lazzaro Pallavicini var optaget af malerkunst og skulpturer og i færd med at udbygge sin meget store samling af kunstværker. Måske var de herrers indbyrdes forståelse endda så stor, at de ønskede at knytte deres familier, navne og titler, ejendomme og kunstværker sammen for herigennem at kunne gavne begge slægter. I hvert fald var deres forståelse så stor, at Clemens IX den 19. November 1669 udnævnte Lazzaro til Kardinal.

I Pallavicini's romerske gren af slægten var der ikke mere nogen mandlig arving, der kunne føre slægtsnavnet videre, men "kun" en niece, som Kardinalen havde udvalgt til at arve den store formue og kunstsamling.

I Giulio Rospigliosi's familie var der godt nok arvinger til at føre slægtsnavnet videre, men man kunne godt bruge lidt flere midler hertil, især efter at familiens Pave døde i December 1669, så der ikke længere kunne høstes økonomiske fordele af hans stilling. En alliance mellem de to familier faldt derfor også her i god jord.

Dog stillede Lazzaro Pallavicini den betingelse for ægteskabet, at det unge par skulle antage begge slægtsnavne og altså kalde sig Pallavicini Rospigliosi, men at den næste generation derpå atter skulle skille slægterne ad, således at parrets førstefødte skulle bære slægtsnavnet Rospigliosi, mens den næstfødte skulle have navnet Pallavicini. Og således blev det, aftalen og forlovelsen kom i stand og brylluppet mellem Giovanni Battista Rospigliosi og Maria Camilla Pallavicini fandt sted i 1670.

Efter Clemens IX's død deltog Lazzaro i konklavet, der valgte Clemens X til Pave, og det tilfaldt derfor denne Pave at indsætte Kardinalen i embedet ved Kirken Santa Maria in Aquiro den 19. Maj 1670. Senere samme år blev Lazzaro udsendt som legat til Bologna.

Kardinal Lazzaro Pallavicini nåede at deltage i endnu et konklave, nemlig det i 1676, der valgte Pave Innocens XI . Året efter, i 1677, fik Kardinalen overdraget titelkirken Santa Balbina.

Lazzaro Pallavicini døde den 21. April 1680 i Rom og han ligger begravet i familiens gravkapel i Kirken San Francesco a Ripa.

Litteratur om Kardinal Lazzaro Pallavicini:
Carpaneto, Giorgio: Le famiglie nobili romane. Rendina Editori, 1994.
- side 195ff.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 394f.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori.
- Rione I - Monti. A cura di Liliana Barroero. Parte IV. 1984: side 126ff.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 487ff.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 477.
Wikepedia: Pallavicini (engelsk tekst).
Wikipedia: Pallavicini (italiensk tekst).
Miranda, Salvador: Cardinals of the Holy Roman Church: Pallavicino, Lazzaro.Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.9.2009 og sidst opdateret d. 13.10.2009