ANNAS ROM GUIDE
Turcius-Familien

Turcius-familien var muligvis en del af den gamle familie Aproniani. Det var en fornem familie, hvis medlemmer beklædte høje embeder og stod tæt på Kejserdømmet. Langt op i tiden bevarede familien sit hedenske tilhørsforhold, men i slutningen af 300-tallet overgik den langsomt til Kristendommen. Af embeder, som vides udført af familiens medlemmer, kan nævnes: Praefectus Urbis i årene 339 og 362-364, Queastor, Praetor, Comes Augustorum i 337-340, Corrector Piceni et Flaminiae i 339-350, Konsul i 494.

Man mener, at familien har haft et hus ("Domus Turciorum") på Oppio-højens skråning omtrent der, hvor Via in Selci udgår fra nutidens Largo Visconti Venosta, og et andet "Domus Turcii", tilhørende en L. Turcius, lå mellem Saepta og Porticus Divorum lidt syd for den nuværende Kirke San Marco ved Piazza Venezia.

Af familiens medlemmer kender vi:

Turcius Secundus og hans hustru Proiecta Turcii. Man har fundet ejendele tilhørende disse under opførelsen af Monastero delle Paolotte ved Via in Selci i 1793. Blandt andet et bryllupsskrin udsmykket med basrelief af bruden og brudgommen. Proiecta med en indviklet frisure med en fletning, der er snoet flere gange rundt, og Secundus med skæg, som er klippet efter tidens mode, og begge bærer kroner lavet af myrteblade. Forskerne mener, at Proiecta's frisure var en mode overtaget fra Kejserinde Elena, Kejser Constantin's moder (omkring år 320), og at skægmoden brugtes af Kejser Julian den Frafaldne (361-363).

På skrinet andre sider er der basrelieffer med forskellige andre motiver: kærlighed, muserne, og lignende. Underst var der en indskrift: "Til Secundus og Proiecta: Lev i Kristus", Skrinet indeholdt smykker og toiletsager. Rummene, hvori disse skrin er fundet, kalder forskerne "Domus Turciorum". Man har dateret fundene til årene 379-383 efter Kristus, men man ikke udelukke, at indskriften først er tilføjet senere, ligesom genstandene kan være begravet på et senere uroligt tidspunkt, hvorefter ejerne aldrig har haft mulighed for at hente dem.

Proiecta har muligvis været datter af Florus, som blandt andet var "Magister Officiorum" i årene 380-381 og kristen. Hendes mand Turcius Asterius Secundus beklædte embedet som bypræfekt, "Praefectus Urbis", i år 362 efter Kristus.

Pelegrina Turcia, hvis navn også optræder på et af fundene fra "Domus Turciorum".

L. Turcius Secundus Asterius, måske den samme som Proiecta's brudgom.

Eventuelt også en Marciana, som har ridset sit navn på en af sølvtallerkenerne fra "Domus Turciorum".

L. Turcius kendes kun fra det ovennævnte "Domus Turcii".

Litteratur om Turcius-Familien:
Aurea Roma: dalla città pagana alla città cristiana. "L'Erma" di Bretschneider, 2000.
- side 145f.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 12.6.2005