ANNAS ROM GUIDE
Via in Selci

er en mindre vej, som løber op ad Colle Oppio's nordlige side fra Largo Visconti Venosta til Piazza di San Martino ai MontiCispio-højtoppen. Mellem Via in Selci og Via delle Sette Sale løber trappegaden Via Monte Polacco.

Under en istandsættelse af vejen omkring år 1000 fandt man de antikke brosten, som på latin hedder "silices", på italiensk "selci". Allerede tidligt kaldtes denne vej, som i Antikken hed Clivus Suburanus, på grund af sin brolægning altså Via in Silices og senere på italiensk Via in Selci.

I Antikken kaldtes en del af vejen også "in orphea" på grund af det nymfæum, sø eller store fontæne, som under navnet Lacus Orphei skal have befundet sig på Esquilin oppe for enden af Subura-området og Kirken Santa Lucia in Selci fik derfor også tilnavnet Santa Lucia in Orphei. Nogle forskere mener dog, at dette anlæg istedet lå en del længere mod øst ved den nuværende Piazza Vittorio Emanuele II.

På et tidspunkt fik vejen også navnet Clivo di San Martino ai Monti efter Kirken San Martino ai Monti, der ligger oppe for enden af vejen på Piazza di San Martino ai Monti. Lige før denne plads ligger den også meget gamle kirke Santa Lucia in Selci på det område, hvor i sin tid Porticus Liviae lå, alt sammen på sydsiden af Via in Selci. Vejen fortsætter mod nordøst efter at have krydset Via Giovanni Lanza, men har i vore dage skiftet navn til Via di San Martino ai Monti på denne sidste strækning.

Nede ved Largo Visconti Venosta ligger på hjørnet af Via Monte Polacco Kirken Santi Gioacchino e Anna, som også kaldtes San Gioacchino e San Francesco ai Monti, fra 1700-tallet og her lå tidligere "Giardino delle Oblate di San Francesco di Paola". På et tidspunkt løb der omtrent midtvejs en sidevej sydpå op forbi hjørnet af Trajan's Termer, hvor der var blevet indrettet en lille kirke Santa Maria della Purificazione, og denne vej kaldtes derfor Viale alberato di Santa Maria della Purificazione.

I nr. 87b på Via in Selci kan man inde i en privat have se rester af Trajan's Termer.

Litteratur om Via in Selci:
Ankerfeldt, Carl: Vandringer i det antikke Rom. Schultz, 1976.
- side 211.
Caruso, Giovanni e Rita Volpe: Colle Oppio. Palombi, 1992.
- side 20.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 789.


Fotos fra Via in Selci
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - sidst opdateret 25.1.2003