ANNAS ROM GUIDE
San Basilide - helgen

Egentlig er der flere helgener ved navn San Basilide og de fejres på forskellige dage: den 10. Juni, den 12. Juni, den 30. Juni og den 23. December.

Men man ved ikke ret meget om de forskellige helgener, og for nogles vedkommende er det uklart, om de overhovedet har levet.

--- SAN BASILIDE di ALESSANDRIA er imidlertid en af de mest kendte. Han var soldat, led martyrdøden og fejres den 30. Juni.

Historien fortæller, at han levede i slutningen af det 2.århundrede i byen Alexandria i Ægypten, hvor han blev undervist i Kristendommen af Kirkelæreren Origines. Basilide var soldat under Kejser Septimius Severus (193-211) og havde til opgave at eskortere de dødsdømte til henrettelsesstedet. Under kristenforfølgelserne fik han ansvaret for en af de fængslede, den kristne jomfru Potamiena, som var blevet dømt til døden sammen med sin moder Marcella. Basilide beskyttede de to kvinder mod folkemængden, mens han førte dem til retterpladsen og for dette lovede Potemiena, at hun ville bede for hans frelse.

Få dage efter deres død erklærede Basilide sig åbent for kristen og nægtede at ofre til de hedenske guder. Han blev derpå ført for en dommer og fængslet. Her drømte han om Potamiena, som gav ham en krone på hovedet og fortalte, at Gud havde tilstået hende Basilide's frelse. Han lod sig derpå døbe og dagen efter blev han halshugget. Dette skulle være foregået i år 202.

San Basilide er skytshelgen for opsynsmænd og fængselsbetjente.

San Basilide fejres som nævnt den 30. Juni, men allerede den 28. Juni fejres han også sammen med flere andre, som led martyrdøden på samme tidspunkt: Santa Potamiena og hendes moder Marcella, samt 6 af Origines' elever.

San Basilide di Alessandria - cop. Santiebeati.it
Ill.: Cop. Santiebeati.it

--- SAN BASILIDE som led martyrdøden i nærheden af Rom. Han fejres den 12. Juni.

Legenden fortæller her, at Basilide var en romersk martyr, som blev begravet ved Via Aurelia, ved den 12. mil, på et sted som kaldtes Lorium.

Om denne Basilide ved man faktisk ikke noget, da alle helgenskildringer, som omhandler ham, stammer fra en langt senere tid.

Han nævnes sammen med nogle venner eller medmartyrer, hvoraf ingen dog som Basilide kom fra Rom. Det drejer sig om Nabore og Nazario, som var fra Milano og hvis kult bredte sig til Rom og til Via Aurelia, hvor de dyrkedes i Kirken San Vittore (San Vittore var også en martyr fra Milano). Og om Cirino eller Quirino, som var Biskop i Siscia og hvis lig blev ført til Rom og begravet "ad Catacumbas".

Måske døde denne Basilide den 12. Juni, men det vides ikke med sikkerhed. Han dyrkedes i Middelalderen i en Kirke ved hans grav ved Via Aurelia og i en anden Kirke ved Via Labicana. Nogle af Basilide's, Nabore's, Nazario's og Cirino's relikvier skulle befinde sig i krypten i Kirken Santi Apostoli.

Denne Basilide er muligvis den samme som nedennævnte:

--- SAN BASILIDE med sine 22 kammerater, som fejres den 10. Juni.

De 22 kammerater er helgenerne Tripodis og Mandalis samt 20 andre unavngivne martyrer, hvis rester idag findes i Kirken Santa Maria in Traspontina, hvo relikvierne oprindeligt var anbragt på højalteret og senere i en urne ved alteret i det første kapel i venstre side. Idag kan de ses i et relikviegemme i træ på alteret i det tredje kapel i venstre side.

Tripodis og Mandalis (på italiensk Tripode og Mandale) er sandsynligvis ikke "virkelige" personer, da man mener at navnene er dannet af bynavnet Tripolis Magdaletis, hvorfra martyrgruppen så skulle stamme.

Også denne Basilide skal ifølge Sicari (se litt.note nedenfor) være blevet begravet ved den 12. mil på Via Aurelia i området Lorium. Det drejer sig sandsynligvis om den samme som ovenfor. De gamle helgenbeskrivelser angiver, at gruppen døde under Kejser Aurelian og Bypræfekten Platon.

--- Den SAN BASILIDE, som fejres den 23. December hører til en helgengruppe som kaldes "SANTI DIECI MARTIRI DI CRETA" ("De 10 Hellige Martyrer fra Kreta").

Om dem fortæller historien, at de under Kejser Decius' kristenforfølgelser nægtede at ofre i Fortuna-Templet og derfor blev underkastet tortur og halshugget ved Gortina på Kreta. De 10 martyrer var: Teodulo, Saturnino, Europo, Gelasio, Euniciano, Zotico, Ponzio, Agatopo, Evaristo og Basilide.

De 10 martyrer dyrkedes allerede tidligt i Grækenland og byen, hvor de blev halshugget, fik navnet Hagioi Deka, "De 10 Helgener". Deres relikvier skal på et ikke nærmere kendt tidspunkt være blevet ført til Rom, men hvor de derpå blev anbragt, vides ikke.

 

En lille nu forsvunden Kirke ved Via Merulana i Rom var fra før det 8.århundrede viet til San Basilide. Kirken kendes kun fra en omtale i 795-816 og hvem af de ovennævnte helgener, den var viet til, vides ikke.


Litteratur om San Basilide:
Sicari, Giovanni: reliquie Insigni e "Corpi Santi" a Roma. Monografie Romane no. 12. A cura dell'Alma Roma, 1998.
- side 23-24.
Catholic Encyclopedia: Basilides.
Enrosadira: Santi Basilide, Cirino, Nabore e Nazario.
Enrosadira: Santi Basilide e Compagni.
Santi e beati: Basilide
Santi e beati: San Basilide di Alessandria.
Santi e beati: San Basilide, martire presso Roma.
Santi e beati: Santi Dieci Martiri di Creta
Wikipedia: Basilide di Alessandria (italiensk tekst).
Wikipedia: Basilides and Potamiana (engelsk tekst).
Wikipedia: Potamiaina (tysk tekst).

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 30.4.2012