ANNAS ROM GUIDE
Chiesa di San Basilide

Kirken San Basilide, som i Middelalderen lå i nærheden af Piazza di San Giovanni in Laterano, eksisterer ikke mere. Man mener, at den blev revet ned i slutningen af 1500-tallet.

Det var ellers en gammel Kirke, for den nævnes allerede i Liber Pontificalis under Pave Leo III i perioden 795-816, hvor Paven lod den restaurere og forsyne med nyt tag. Der kaldes den Basilica Beatae Basilidis Martyris og det nævnes, at den lå i Merulana-området. Kirken kaldes derfor også S. Basilidis in Merulana.

Kirken var tilsyneladende ikke særlig stor og altså viet til Beato Basilide, som var en romersk soldatermartyr. Og da den havde behov for restaurering i slutningen af 700-tallet, må den være bygget (eller indrettet i en tidligere bygning) en del år før, men kilderne melder intet herom.

Hvornår den efter restaureringen i begyndelsen af 800-tallet atter er gået i forfald for derefter måske at blive helt forladt, ved vi heller ikke, måske i forbindelse med den brand som i 1308 ødelagde det gamle pavepalads på Piazza di San Giovanni, Patriarchio Pontificio; måske i forbindelse med Pavernes fravær fra Rom i perioden 1309-1377, hvor de opholdt sig i Avignon.

Efter deres tilbagekomst og det Store Skisma's afslutning i 1377, begyndte Rom atter at vokse og blomstre op, men først i slutningen af 1500-tallet blev der bygget et nyt pavepalads på Pladsen, Palazzo Lateranense, til højre for Kirken. Det er en stor bygning, som kom til at optage en stor del af den gamle Plads. For at muliggøre byggeriet måtte man rive adskillige gamle og mindre bygninger ned. Det fortælles, at flere af disse allerede var helt forfaldne ellet henlå som rene ruiner.

Sandsynligvis har San Basilide-Kirken været en af disse ejendomme og mindet om den er næsten forsvundet.

Kirken gav i Middelalderen navn til en Bue, som indtil 1604 spændte over det sted, hvor nutidens gader Via dei Santi Quattro og Via di San Giovanni in Laterano mødes, omtrent overfor det sted, hvor Kirken Santi Andrea e Bartolomeo står. Heller ikke Buen, som kaldtes Arcus Iohannis Basilii eller Arcus Basilidis, eksisterer længere. Den blev revet ned omkring 1604 i forbindelse med udvidelsen af Via di San Giovanni in Laterano.

Det skal bemærkes, at der er delte meninger om beliggenheden af denne Kirke, som vi kender så lidt til. Hülsen mener ikke, at den skal forbindes med Arcus Basilidis, mens Malizia mener, at det måske er tilfældet. (se litt.note forneden)

Området i 1576 iflg.Mario Cartaro:

1: Basilica di San Giovanni in Laterano, sidefacade
2: Battistero S.Giovanni in Fonte
3: Patriarchio
4: Scala Santa
5: Sancta Sanctorum / Oratorio di San Lorenzo
6: Taberna della Sposata
7: Arcus Basilidis
8: Ospedale del Salvatore
9: Chiesa di Sant'Angelo (Michele)
10: Tidligere Palazzo dei Novelli
11: Cimitero dell'Ospedale
12: Vigna dello Spedale di San Giovanni
X: Acquedotto Neroniano

SE: Kort over området mellem Via di Santo Stefano Rotondo og Via dell'Amba Aradam igennem tiderne

 

Kort over området omkring Piazza di San Giovanni in Laterano i 1576. Efter Mario Cartaro.

Litteratur om Chiesa di San Basilide:
Armellini, Mariano: Le Chiese di Roma dal secolo IV al XIX / di Mariano Armellini. Pubblicato dalla Tipografia Vaticana, 1891. (Internetudgave - også på engelsk!)
- side 247.
Hülsen, Christian: Le Chiese di Roma nel Medio Evo / di Christian Hülsen. Firenze, Olschki, 1927. (Internetudgave - også på engelsk!)
- side 208 (B11).
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.36.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 47.
Malizia, Giuliano: Gli archi di Roma. 2. ed. Newton Compton editori, 1996.
- side 243-244.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 24.
Simoncini, Giorgio: Roma : le trasformazioni urbane nel Cinquecento. Vol. I : Topografia e urbanistica da Giulio II a Clemente VIII. Leo S. Olschki Editore, 2008. (L'ambiente storico : Studi di storia urbana e del territorio, XII).
- side 328, 407.


Tilbage til:
Celioturen
Esquilinturen

Fotos fra:
Celio-området
Esquilin-området

Kort over:
Celio-området
Esquilin-området

Seværdigheder i:
Celio-området
Esquilin-området

Steder i :
Celio-området
Esquilin-området

Turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 29.4.2012 og sidst opdateret d. 30.4.2012