ANNAS ROM GUIDE
Pirro Ligorio - italiensk maler, arkitekt og arkæolog

ca.1500 eller 1510-1583


Pirro Ligorio var født i Napoli omkring år 1500 eller 1510, men kom til Rom i 1534, hvor han fordybede sig i studier af Roms oldtid og resterne heraf.

I 1542 hører man første gang om Pirro Ligorio's arbejde som maler i Rom, da han den 12. maj underskrev en kontrakt om at dekorere loggia'en over hovedportalen i det palæ i Via Lata (nutidens Via del Corso), som beboedes af Ærkebiskoppen af Benevento. Huset blev senere til nutidens Palazzo Doria-Pamphilij.

Pirro Ligorio's udsmykning må have vakt beundring, for i 1546 bemalede han facaden på et husQuirinalskråningen mellem datidens Via Biberatica (nutidens Via IV Novembre), den nu forsvundne plads Piazza delle Tre Cannelle og området tilhørende Kirken San Silvestro oppe ved nutidens Via XXIV Maggio. Giovanni Baglione berettede i sin bog "Le vite de' pittori..." i 1642, at dekorationen på dette hus bestod af friser med figurer og andre motiver i gule og grå farver. Motiverne har sikkert været inspireret af de i datiden meget omtalte "grottesche", motiver på de antikke murmalerier som man ved udgravningerne nu fik kendskab til.

Man kender til i hvert fald 5 huse mere, hvis facader Pirro Ligorio dekorerede: et hus overfor Gaetano dell'Orso's palæ i gaden der fører til Piazza Fiammetta, et hus i Via Giulia nr.140, et hus overfor Palazzo della Cancelleria ved Campo dei Fiori, et hus tilhørende Teodoli-familien og beliggende overfor Chiostro delle Convertite ved Corso'en, et hus der lå ved siden af dette kloster og et hus der lå mellem Piazza di Campo Marzio og Piazza di San Lorenzo in Lucina.

I 1549 begyndte Pirro Ligorio udgravninger omkring Villa Adriana i Tivoli og samtidig fik han flere opgaver som arkitekt, blandt andre med at tegne Villa d'Este i Tivoli for Kardinal Ippolito d'Este og Casino di Pio IV ved Via Flaminia.

Pirro Ligorio fik også arkitektopgaver i Vatikanet, hvor han tegnede Casina di Pio IV, men han blev i 1568 frataget disse, angiveligt fordi han overfor Pave Paul V havde kritiseret Michelangelo 's arbejde i Peterskirken.

Pirro Ligorio helligede sig både historiske og kunsthistoriske studier og udgav flere værker herom. I bogen "Libro di Pyrrho Ligori, Delle antichità di Roma, nel quale si tratta de i Circi, Theatri, et Amphitheatri d'essa città" (1553) beskrev han som den første ud fra sine personlige erfaringer de arkæologiske udgravninger, som han deltog i som ansvarlig for området under Paverne Pius IV og Paul IV.

Ligesom han i bogen på ensartet måde analyserede og rekonstruerede de enkelte monumenter i tekst og tegning, udarbejdede han samme år et kort over det antikke Rom ("Pianta di Roma antica"), som i 1561 udkom i en revideret og udvidet udgave med titlen "Antiquae Urbis Imago",

Pirro Ligorio's historiske interesse strakte sig også til sproghistorien og han samlede sig en mængde antikke indskrifter og teksteksempler både på græsk og latin.

Pirro Ligorio døde i Ferrara i 1583. Han efterlod sig en samlet produktion på 52 bind.

Af Pirro Ligorio's værker i Rom kender vi blandt andre:
I Kirken San Giovanni Decollato: fresko med motivet "La danza di Salomè" (1550).
I Kirken Santa Maria sopra Minerva: idéen til gravmælet for Pave Paul IV på venstre væg i Cappella Carafa (højre tværskib) (1566).
Casina di Pio IV i Vatikanet
Casino di Pio IV ved Via Flaminia nr. 166
Palazzo Torres Lancellotti på Piazza Navona nr. 114.

Litteratur om Pirro Ligorio:
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Leipzig, Seemann, 1907-1950.
La Grande Enciclopedia di Roma. A cura di Claudio Rendina. Newton & Compton editori, 2. edizione, 2003.
- side 644.
Pinelli, Antonio: Roma del Rinascimento. Editori Laterza, 2001.
- side 151, 187, 253, 322, 326, 328, 331,
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 253, 281, 303, 729.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.2.2008 og sidst opdateret d. 2.3.2008