ANNAS ROM GUIDE
Piazza delle Tre Cannelle

Kort over Piazza delle Tre Cannelle

Denne lille, charmerende plads forsvandt, da Via IV Novembre blev anlagt i slutningen af 1800-tallet. I den forbindelse blev den tværgående Via delle Tre Cannelle skåret midt igennem og det meste af Piazza delle Tre Cannelle blev skåret væk.

Kun en lille åbning i nutidens Via delle Tre Cannelle, før denne drejer mod syd under trappegaden Via della Cordonata, er hvad der er tilbage af den tidligere aflange plads på det sted, hvor trafikken på Via IV Novembre idag farer igennem.

Piazza delle Tre Cannelle, hvis navn stammer fra en gammel fontæne med 3 vandrør, som i 1500-tallet stod på pladsen, lå på det sted, hvor nutidens Via delle Tre Cannelle krydser Via IV Novembre.

På pladsens vestside lå på sydhjørnet af Via delle Tre Cannelle, der på kortet angives som "Strada che tende a SS Apostoli"("Den vej der fører til Kirken Santi Apostoli") Middelaldertårnet Torre dei Colonnesi, som på et tidspunkt hørte med til Molara-familien's ejendomme. På dette sted en mindre ejendom, den såkaldte "insula minor Molariae", modsat den større ejendom, der lå lidt højere oppe mod øst.

Stadig på pladsens vestside lå på nordhjørnet af Via delle Tre Cannelle Palazzo Grassi, der blev radikalt ombygget i 1880'erne i forbindelse med at Via IV Novembre blev anlagt. Herved blev bygningen reduceret mod gaden, således at den nybyggede facade blev rejst omkring en meter længere mod vest end tidligere. Arkitekt på projektet var Vincenzo Martinucci.

Pladsens vestside gennemskares iøvrigt af den Antikke og Middelalderlige gade Via Biberatica, der fra Trajan's Marked løb ind i byen til nutidens Piazza di Trevi. Det er denne gade, der på kortet angives som "Strada che tende alla Pilotta" ("den vej der fører hen til Piazza della Pilotta").

På pladsens nordside stod mod vest en række forskellige huse, som blev nedrevet ved samme lejlighed. Her løb også nogle gamle gader, som fortsatte det løb, som var fastlagt med Antikkens og Middelalderens Via Biberatica. Mod øst lå indtil omkring 1700 Palazzo Molara med en tilhørende have, en smule nordligere end nutidens Palazzo Campanari, der idag ligger på det nordøstlige hjørne af Via IV Novembre og Via delle Tre Cannelle.

Pladsens østside udgjordes af en del af muren omkring Palazzo Molara, der her bredte sig længere mod syd end den vestligste del af ejendommen. Herved fremkom et lille hjørne i muren, opad hvilken der var bygget et kvadratisk bassin med en lille fontæne, der som tidligere nævnt gav navn til området: Fontana delle Tre Cannelle.

Lige syd for muren ind til Palazzo Molara lå "strada che tenda a Monte Magnanapoli", "den vej der går op til Monte Magnanapoli". Den svarede til nutidens Via delle Tre Cannelle, der efter et kort løb mod øst drejer skarpt mod syd (se foto), lige før trappegaden Via della Cordonata, som fører op til Quirinalhøjtoppen og Via XXIV Maggio, og som tidligere kaldtes Selciata degli Arcioni eller Siliciata Sancti Silvestri.

På pladsens sydside lå overfor Palazzo Molara engang et hus, som i 1500-tallet fik facaden bemalet af Pirro Ligorio. Senere blev det erstattet af Palazzino Stella. Idag ligger Palazzo PignatelliVia delle Tre Cannelle's sydside ud mod Via IV Novembre.

I pladsens sydvestlige hjørne stødte den gamle gade Via Biberatica til og i det sydøstlige hjørne den ovenfornævnte "Strada che tende a Monte Magnanapoli" (nutidens Via delle Tre Cannelle).


--- Nolli's kort fra 1748 (nr.263 er pladsen) --- Kort over området idag ---


Litteratur om Piazza delle Tre Cannelle:
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione II, Trevi. del 4: side 74f.


Detailkort over området
Kort over Viminal-området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.12.2007 og sidst opdateret d. 12.3.2008