ANNAS ROM GUIDE
Jean de la Barrière, Abbed
1544-1600

Abbed Jean de la Barrière, reformator af Cistercienser-Ordenen og stifter af Fogliant-Ordenen ("Congregazione dei Monaci Riformati di San Bernardo dell'Ordine Cistercense", kaldet "I Foglianti" eller "I Bernardoni"), var født i 1544 og døde i Rom i Monastero di San Bernardo på Viminalhøjen i 1600.

Jean de la Barrière var født i Le Lot i Frankrig i 1544, han var af adelig slægt og blev uddannet indenfor Kirken. I 1562 blev han udnævnt til Vice-Abbed i Feuillant-Klosteret ved Toulouse, men han fortsatte sine studier i Paris og begyndte først sit virke i Klosteret i 1565.

I 1573 følte han sig kaldet af Gud til at leve et strengere religiøst liv og indføre reformer i sit Kloster, hvor munkene på den tid levede et meget verdsligt liv og ikke var begestrede for deres Abbed's nye idéer.

Jean blev nu præsteordineret og i 1577 var han fast besluttet på at indføre et strengere liv i Klosteret, hvorpå hovedparten af munkene flyttede til andre mere frie klostre. Kun fire munke fulgte deres Abbeds eksempel med at leve et mere religiøst liv.

Denne nye levemåde i Klostret i Feuillant gav navn til udøverne deraf, der kaldtes "Les Feuillants" (på Italiensk "I Foglianti" da ordet "feuille" betyder et blad, ligesom det italienske ord "foglia") og i 1587 fik Jean Pave Sixtus V's godkendelse af de nye ordensregler.

Nu fik flere øjnene op for den nye orden og året efter havde Jean 150 tilhængere i sit Kloster. Nye klostre blev derpå oprettet, først i Rom og derpå i Paris og Bordeaux.

Men ikke alle var begejstrede for de nye strengere sæder og skikke og magtfulde modstandere fik efterhånden skabt megen uro og utilfredshed med Jean de La Barrière, og da han ovenikøbet afholdt begravelsesmesse for sin velynder Kong Henri III, der beskyldtes for at favorisere Huguenotterne, blev han i 1592 af pavens legat frataget sine hverv og anklaget for kætteri. Han blev derfor kaldt til Rom og her måtte han blive i 8 år, mens en kommitté undersøgte anklagerne og endte med at frikende ham. Men da var han en nedbrudt mand og døde snart efter i 1600 i Monastero di San Bernardo, som hans velynderinde og trofaste støtte Caterina Nobili Sforza havde ladet bygge til ham og hans tilhængere, ligesom hun havde ladet indrette to kirker til dem i ruinerne af de antikke Diocletian's Termer nord for Viminalhøjen: Kirken San Bernardo alle Terme og Kirken Santa Caterina d'Alessandria.

Jean de la Barrière er begravet i San Bernardo alle Terme , hvor der til højre for højalteret og tæt ved indgangen til Capella di San Francesco i 1626 blev opført et gravmæle for ham.

Litteratur og links om Abbed Jean de la Barrière:
Caiola, Antonio Federico: Piazza della Repubblica. Fratelli Palombi Editori, 1996.
- side 32.
La Grande Guida dei rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton Editori, 2001.
- side 1092.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- . Rione XVIII Castro Pretorio.
- Parte 3: side 7ff.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bøger og links om Rom
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d.28.11.2003