ANNAS ROM GUIDE
Galeotto Franciotti Della Rovere, Kardinal
1471-1507

Galeotto Franciotti Della Rovere blev født i 1471 i Lucca som søn af adelsmanden Francesco Franciotti og Luchina Della Rovere, der var niece til Pave Sixtus IV (1471-1484) og søster til Pave Julius II (1503-1513). Han var bror til Agostino Franciotti Della Rovere (1469-1518) og Niccolò Franciotti Della Rovere (1473-1530). Da Galeotto var 4 år gammel, døde hans far og 2 år efter giftede hans mor sig igen med Nobile Gabriele Gara og Galeotto fik 2 halvbrødre: Sisto Gara della Rovere (1479-1517) og Raffaele Gara Della Rovere (1482-1518).

Man kender intet særligt til Galeotto's barndom og uddannelse, men i 1503, da hans onkel Giuliano della Rovere blev valgt til Pave Julius II, blev Galeotto udnævnt til Biskop i Lucca - et embede som han bestyrede ved hjælp af sin slægtning Giorgio Franciotti, mens han selv var i Rom, hvor han blev udnævnt til Kardinal-Præst i koncistoriet den 29. November 1504.

Galeotto overtog sin onkels Titel-kirke San Pietro in Vincoli, ligesom Julius II havde overtaget den efter sin onkel da denne blev Pave Sixtus IV, og blev den 9. April 1504 præsteviet i Vatikanet sammen med blandt andre sin 10 år ældre fætter Raffaele Sansoni Riario.

Galeotto, der omtaltes Kardinal Franciotti (Della Rovere), fik i disse år ret til ydelserne fra Kirken San Silvestro al Quirinale og dette "præbende" beholdt han til få måneder før sin død, da Paven ved bullen "Cum nuper" den 23. Juni 1507 overgav Kirken til til Dominikanermunkene fra Congregazione di San Marco i Firenze med den klausul, at Ordenen lod opføre et til Kirken knyttet Kloster.

I mellemtiden havde Julius II dog ikke undladt at give nevø andre givtige embeder: Galeotto var blevet udnævnt til Administrator i Benevento i 1504 og i Cremona i 1505, kirkelig Vice-kansler i 1505, pavelig Legat i Bologna i 1506 og meget andet.

Galeotto var meget interesseret i kunst og kultur ligesom sin onkel, på hvis vegne Kardinalen i 1506 betalte et større beløb for at erhverve den nyfundne Laokoon-statuegruppe.

Den 11. September 1507 døde Kardinal Franciotti Della Rovere. Der hersker nogen tvivl om, hvor han ligger begravet, idet nogle kilder siger i Cappella di Santa Maria i Kirken Santi Apostoli i Rom og andre mener, at han blev begravet i Peterskirken i Cappella del Santissimo Sacramento ved siden af sin grandonkel Pave Sixtus IV.


Litteratur om Kardinal Galeotto Franciotti Della Rovere:
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 534ff.
Williams, George L.: Papal Genealogy : the Families and Descendants of the Popes. Jefferson, North carolina, and London: McFarland & Company : Reprint 2004.
- side 51ff

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bøger og links om Rom
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 3.11.2009 og sidst opdateret d. 10.11.2009