ANNAS ROM GUIDE
Petronius Perpenna Magnus Quadratianus

o. 443 efter Kristus

Petronius Perpenna Magnus Quadratianus kendes fra en indskrift, som han lod udføre til minde om at han i år 443 efter Kristus havde ladet Constantin's Termer restaurere. Teksten lyder: "Petronius Perpenna Magnus Quadratianus v.c. et inl., praef.urb., - Constantinianas thermas longa incuria et abolendae civilis vel - potius feralis cladis vastatione vehementer adflictas, ita ut agni-tionem sui ex omni parte perdita desperationem cunctis repa-rationis adferrent, deputato ab amplissimo ordine parvo - sumptu quantum publicae patiebantur angustiae, ab extremo - vindicavit occasu et provisione largissima in pristinam faciem splendoremque restituit". (iflg. ILS 5703 - se nedenfor, litt.note 1)

Petronius Perpenna var i 443 efter Kristus Praefectus Urbi, bypræfekt, i Rom under Kejser Valentinian III. I Rom var der i disse år relativt roligt, men Romerrigets grænser trues af vandalerne, der havde indtaget Provinsen Afrika, og dermed stoppet kornforsyningen herfra. Hunnerne og alemannerne truede andre grænser, men i Rom fortsatte genopbygningen efter goternes hærgen i 410, blandt andet blev Kirken San Pietro in Vincoli nyopført og Colosseum restaureret.

Man mener, at Constantin's Termer ligeledes fik mange skader, blandt andet ved de brande, som goterne påsatte, og måske også under jordskælvene i 429 og 443, så komplekset har sikkert trængt til Perpenna's indgriben.

Den mindeindskrift, som han lod udføre, findes i samlingen Corpus Inscriptionum Latinarum som nr. CIL 6.1750 og i Dessau, Hermann: Inscriptiones Latinae Selectae (ILS). Chicago: Ares Publishers, 1979.- Vol I, side 409.

Litteratur om Petronius Perpenna:
(1) Dessau, Hermann: Inscriptiones Latinae Selectae (ILS). Chicago: Ares Publishers, 1979.
- Vol II, side 409.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori.
- Rione XVIII - Castro Pretorio: Parte I. Di Maria Giulia Barberini. 1987. : side 67, 68.
- Rione I - Monti. A cura di Liliana Barroero. Parte IV. 1984: side 6, 8, 44, 116ff.
Lanciani. Rodolfo (Amedeo): Storia degli scavi di Roma, e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Roma, Edizioni Quasa, 1990. - Volume Terzo: 1550-1565.
- side 210ff.
Platner, Samuel Ball: A Topographical Dicitionary of Ancient Rome.
- side 525.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 390f.
Staccioli, Romolo A.: Acquedotti, fontane e terme di Roma antica. Newton & Compton Editori, 2002.
- side 218ff.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 22.11.2008 og sidst opdateret d. 10.9.2009