ANNAS ROM GUIDE
Arciconfraternita di San Giuseppe dei falegnami

Træarbejdernes håndværkslav Università dei falegnami havde også en religiøs "afdeling": broderskabet: Confraternita dei Falegnami også kaldet Confraternita ell'Arte dei Falegnami, der opstod i 1540 i Rom efter at en stor gruppe træarbejdere i 1539 havde løsevet sig fra lavet Università dei Muratori. Det nye lav og broderskab påkaldte sig San Giuseppe (Josef) som skytshelgen, hvorefter navnet blev Confraternita di San Giuseppe dei Falegnami. San Giuseppe, Jomfru Maria's ægtemand, var selv tømrer og blev derfor beskytter af tømrere, snedkere og andre træarbejdere, samt for alt hvad der havde med forarbejdning og salg af træ.

I dette broderskab samledes - som i lavet - flere forskellige specialer, blandt andre: falegnami (tømrere, snedkere), bastai/bastari (paksaddelmagere), doratori (forgyldere), imballatori (di quadri e sculturi) (emballerere, pakkere, vel især de der fremstiller støttekasser til malerier (quadri) og statuer (sculture)), intagliatori (billedskærere, ciselører, gravører), sellai (saddelmagere) og verniciari (ferniserere, lakerere).

Det nye broderskab (der også kaldtes Congregazione dei Falegnami eller Compagnia di San Giuseppe) samledes i starten i Kirken San Pietro al Carcere Mamertino, men efter at det i 1540 af Pave Paul III var blevet ophøjet til "ærkebroderskab" ("Arciconfraternita" eller "Archiconfraternita dei Falegnami"), besluttede medlemmerne, at det var på tide at bygge deres egen kirke. Oven på den gamle San Pietro in Carcere Mamertino byggede man nu en ny Kirke helt i træ, der stod færdig omkring 1546. Den nye Kirke viedes til træarbejdernes skytshelgen San Giuseppe og kaldtes San Giuseppe dei Falegnami.

Efter en årrække var trækirken måske blevet for lille eller for slidt. I hvert fald besluttede Ærkebroderskabet sig i 1596-1598 til at lade opføre en ny Kirke i teglsten, der kom til at stå færdig i 1602.

Arciconfraternita di San Giuseppe dei Falegnami dedikerede sig til barmhjertighedsarbejde af forskellig slags - udover den nærliggende begravelseshjælp til deres egne medlemmer. De hjalp og plejede de syge, gav almisser til de nødlidende og trængende, og udbetalte medgifter til døtre af fattige træarbejdere. Der findes blandt andet et administrationsark fra 1865, hvori Broderskabets bestyrelse oplyser, at man den 19. Marts - på San Giuseppe-festdagen -vil udbetale medgifter på 134 Lire samt 13 Lire til beklædning til fattige og ærbare ugifte piger af romerske forældre. De unge piger må ikke være under 14 år og skal henvende sig med papirer, der dokumenterer deres og forældrenes fødsel, fattigdom og ærbarhed. Pengene til netop disse medgifter stammede fra en testamentarisk gave fra en vis Filippo Giacomo Laurenziani.

Arciconfraternita di San Giuseppe dei Falegnami blev opløst i begyndelsen af 1900-tallet, men senere gendannet. Idag har det lokaler i Clivo Argentario nr.1.

 

 


Litteratur om Arciconfraternita di San Giuseppe dei falegnami:
Pocino, Willy: Le confraternite romane. Roma, Edilazio, 1. edizione, 2000.
- side 82-83.
La Stella, Mario: Antichi mestieri di Roma. Newton Compton editori, 2.edizione, 1996.
- side 181-185.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas om Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 24.11.2010 og sidst opdateret d. 8.12.2010