ANNAS ROM GUIDE
Confraternita di Santa Maria di Monserrato degli Spagnoli

Dette religiøse Broderskab for spanske tilflyttere blev stiftet i 1495 under Pave Alexander VI, der selv kom fra Spanien og derfor straks gav sin tilladelse til det nye Broderskab og ligeledes ydede det økonomisk støtte.

Mængden af spanske tilflyttere i Rom var særligt stor under denne Pave og da disse også var meget velhavende, modtog Kirken fra starten megen støtte og store pengegaver.

Broderskabet viedes til Jomfru Maria, i den skikkelse hun dyrkedes i det spanske Montserrat Kloster i Catalonien. I kirken her findes en særlig gammel statue af Madonna med Barnet, den er udført i meget mørkt træ og regnes for en af "de sorte Madonna'er".

Broderskabets formål var at støtte og drive 2 små hospitaler/herberger, som tilbød ophold og eventuel sygepleje til pilgrimme, tilrejsende eller faste indbyggere af spansk oprindelse.

I 1514 begyndte man at bygge Kirken Santa Maria di Monserrato i området ned mod floden, nordvest for nutidens Piazza Farnese. I denne Kirke fik Broderskabet herefter deres faste tilholdssted.

Confraternita di Santa Maria di Monserrato modtog ligesom andre religiøse institutioner både gaver og arv fra deres medlemmer og velyndere. Blandt de huse, de ejede i Rom, var også et, som stadig står idag. Det findes på den lille Piazza dei Satiri, bagved Campo de' Fiori. Det er en mindre bygning, der stammer fra 1500-tallet og idag har gadenummer 49.

På husfacaden ses Broderskabets bomærke: et indridset billede af Jomfru Maria (i højre side) med Jesus-Barnet, som i hånden har en stor sav, under hvilken der er tegnet nogle høje eller små bjerge ("monti"); samt herunder teksten: "Domus B.M. - Montis Serrati - de Urbe No. IV".

 

 


Litteratur om Arciconfraternita di Santa Maria della Visitazione degli Orfani:
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VI Parione, Parte 2 / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 3. edizione, 1980. ------- side 168.
Pocino, Willy: Le confraternite romane. Roma, Edilazio, 1. edizione, 2000.
- side 94-95.
Info.roma.it: Edificio di proprietà della confraternita di Santa Maria Monserrato a Via dei Satiri.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas om Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 1.6.2014