ANNAS ROM GUIDE
Congregazione del Santissimo Nome di Maria

I 1642 grundlagde Abbed Giuseppe Bianchi et lægbroderskab, der særligt skulle sendebønner til Jomfru Maria's allerhelligste navn. Broderskabet fik navnet Congregazione del Santissimo Nome di Maria, også kaldet Confraternita del Santissimo Nome di Maria, og blev senere ophøjet til Ærkebroderskab: Arciconfraternita del Santissimo Nome di Maria.

I begyndelsen fik broderskabet en aftale med I Monaci Silvestrini om at de måtte benytte kirken Santo Stefano del Cacco til deres møder og højtideligheder, men i 1694 overdrog Pave Innocens XI dem deres egen kirke, den gamle og faldefærdige San Bernardo alla Colonna Traiana.

Denne overdragelse fandt sted efter at broderskabet i 1688 var blevet ophøjet til ærkebroderskab som tak for den indsats de med deres bønner til Jomfru Maria havde ydet for det heldige udfald af krigen mod tyrkerne. Den 12. September 1683, netop på festdagen for Maria's navn (Festa del Santissimi Nome di Maria), lykkedes det Generalen Johan Sobieski med sin hær at befri Wien, som var belejret af tyrkiske tropper. Denne sejr betød at den vestlige verden nu ikke mere behøvede at frygte at blive besat af tyrkerne og den blev derfor hilst med særlige festligheder og takkemesser i hele den katolske verden.

Pave Innocens XI ønskede at takke Jomfru Maria, som man særligt havde bønfaldet om hjælp i den farlige situation, og han udvidede derfor Festa del Santissimi Nome di Maria til at omfatte hele den katolske kirke, hvor den før primært var blevet fejret lokalt.

Det nye ærkebroderskab skulle herefter sørge for konstant og vedvarende bøn til Jomfru Maria i hendes egenskab af beskytter for den kristne verden, og til dette formål tildeltes de derfor i 1694 San Bernardo alla Colonna Traiana.

I starten lod broderskabet den gamle kirke reparere, men efterhånden var forfaldet for stort og da kirken samtidig viste sig at være for lille til formålet, blev det besluttet at rive den ned og i 1736 påbegyndtes byggeriet af en ny kirke, som med navnet Santissimo Nome di Maria kunne indvies i 1740.

Litteratur om Congregazione del Santissimo Nome di Maria":
Roma Sacra : guida alle chiese della città eterna. Elio de Rosa editore. Itinerario 3.
- side 53.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 29.11.2006 og sidst opdateret d. 14.7.2008