ANNAS ROM GUIDE
Ara Massima di Ercole/Ara Maxima

I nærheden af den nuværende Via dell'Ara Massima di Ercole på vestsiden af Circo Massimo stod et pragtfuldt alter for halvguden Hercules (Ercole) med en stor statue, der senere blev genfundet og idag står i museet i Conservator-paladset, Palazzo dei Conservatori på Capitol.

På det nærliggende kvægtorv Forum Boarium, der lå dèr, hvor nu Piazza della Bocca della Verità ligger, dyrkedes Hercules, beskytteren af de flokke af okser og får, som græssede på det store område mellem Campidoglio, Palatin og Aventin. Legenden fortæller, at han boede i dette område, da han som én af sine 12 opgaver havde hentet det 3-hovede uhyre Geryones' okser, som kæmpen Cacus stjal fra ham og gemte i sin hule ved Tiberen. Som tak for sin sejr over Cacus rejste Hercules ved foden af Aventin et alter for Jupiter Inventor og ofrede der en okse.

Men Kong Evander rejste et endnu større alter for Hercules til minde om hans sejr over den frygtelige Cacus, alteret kaldtes Ara Maxima.

Senere byggede man på ruinerne af Ara Maxima bygningen Statio Annonae som hovedkvarter for Praefectus Annonae, som havde ansvaret for byens torvehandel og dens forsyning med levnedsmidler og korn (Annona) .


Fotos fra området
Plan over området
Kort over området
Bøger/links om Ara Massima di Ercole
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside