ANNAS ROM GUIDE

Casa Professa dei Gesuiti

Via di San Marco, Via degli Astalli, Via del Plebiscito, Via dell'Aracoeli

Se nr.9 på Kort over Campo de' Fiori-Turen


Fra 1537 havde Sant'Ignazio di Loyola befundet sig i Rom med en skare tilhængere. I starten havde de logeret forskellige steder, bl.a. i Casa dei Frangipane ved Torre del Merangolo, som lå lidt mod syd, omkring det sted, hvor Kirken Santa Caterina dei Furnari og naboejendommen Palazzo Delfini nu ligger. I 1542 flyttede gruppen til den lille gamle KIrke Santa Maria della Strada, som lå, der hvor nu Kirken Il Gesù rejser sig.

Her indrettede Jesuiterne deres hovedkvarter, men både det og Kirken blev snart for småt og først byggede man en ny, stor Kirke: Il Gesù, og derpå mellem 1599 og 1623 et nyt og stort hovedsæde, Casa Professa.

Midlerne til byggeriet kom fra Kardinal Odoardo Farnese (et oldebarn af Pave Paul III). De små, gamle bygninger på stedet blev nu revet ned og i stedet tegnede arkitekten Girolamo Rainaldi et stort, nyt hus med 4 facader i teglsten ud mod de omgivende gader: Via di San Marco, Via degli Astalli, Via del Plebiscito, Piazza del Gesù ved siden af Kirken, og Via dell'Aracoeli. Facadestykket mod Via del Plebiscito er nu kun ganske kort, da resten af muren er sidemur til Kirken.

På bygningshjørnet ved Via degli Astalli / Via di San Marco ses en indskriftssten for Kardinalen. Teksten lyder: "Supremo - imposito lapide - Odoardus - Farnesius. Card. Episc. Sabin." : "Den sidste sten lagt. Odoardo Farnese, Kardinal-Biskop af Sabina".

Nedenunder var der i sin tid opsat et ur, men det blev senere erstattet af det lille gadealter med et billede af Jomfru Maria med Jesusbarnet. Det kaldes Madonna della Strada efter det undergørende Madonna-billede, som nu opbevares i Kirken Il Gesù, men tidligere havde sin plads i den gamle Kirke Santa Maria della Strada.

 

Via di San Marco med Palazzetto Venezia og Casa Professa. cop.Leif Larsson
Cop. Leif Larsson

 

Via di San Marco med Palazzetto Venezia og Casa Professa. cop.Leif Larsson

Casa Professa: indsskriftssten ved Via di San Marco. cop.Leif Larsson.. Casa Professa: hjørne med Maria-billede ved Via di San Marco. cop.Leif Larsson.. Casa Professa: hjørne med Maria-billede ved Via di San Marco. cop.Leif Larsson
Cop. Leif Larsson

Den høje, kompakte bygning har 5 etager, en lidt høj stueetage med ret smalle rektangulære, høje vinduer i travertinrammer og derover en lav førstesal med kvadratiske vinduer i samme materiale. En bred travertinliste løber vandret henover facaden og lidt højere oppe, under andensalens vinduer, løber en smal liste. Heroppe er vinduerne også høje og smalle med samme slags rammer som nedenfor, men kronet af fremspringende, pagodetags-agtige overliggere. Endnu en smal liste løber under 3-salens vinduer, som ligner de øvrige, men her er i enkle stukrammer. Øverst på taget gemmer der sig en taghave og en tilbagetrukket fjerdesal.

Ud til Via degli Astalli har ejendommen flere indgange. Nogle er almindelige døre i enkle rektangulære karme, mens gadens nr.14 er en dobbeltport med særligt dekoreret portal. Den ses på fotoet øverst, med et våbenskjold i toppen af buen. Heri er der et relief af en lilje, Farnese-familiens våben. Ovenover er der en rundel af laurbærblade og englehoveder, som omgiver Jesu navnetræk.

Det sidste stykke ned mod Via del Plebiscito og Kirken har bygningen kun 2 etager og facaden er meget enkel.Til denne gade har Casa Professa kun 3 fag i 2 etager, hvorefter den lange Kirkeside udgør resten af karréen ned til Piazza del Gesù. Her knejser Kirkens majestætiske facade og først efter denne findes den næste del af Casa Professa.

I Pladsens sydøsthjørne går der en skrå vej ned til Via di San Marco. Det er Via dell'Aracoeli, som faktisk fortsætter helt ned til trappen, der fører op til Campidoglio. Casa Professa's facade laver et knæk ved overgangen til gaden, en mindre del på 5-6 fag ligger ud til Pladsen, også her med 5 etager i teglsten og samme vandrette travertinbånd som på de andre sider. Hovedportalen findes her med en kraftig karm og en bred vandret overligger, som krones af et kvadratisk gavlfelt med buet, brudt ramme foroven. Også her finder vi Farnese-familiens liljer og Jesu navnetræk.

På det skråt afskårne hjørne sidder en større mindesten med teksten "Odoardus Farnesius - S.R.E. Diac. Card. - Societati Jesu - qua pietate maiores sui - nascentem exceperunt - crescentem foverunt - adultae ac propagatae - domum hanc - primo lapide facto - extruxit - anno Iubilei M.D.C. - aetatis suae XXVII" : "Odoardo Farnese, Kardinal-Diakon og Jesuit, lod bygge denne bolig, med den samme veneration som hans forfædre havde vist ved den første begyndelse og siden fastholdt, forstærket og udvidet. Den første sten blev lagt i Jubelåret 1600, da han var 27 år gammel". (Det var Odoardo's onkel, Kardinal Alessandro Farnese, Paul III's barnebarn, som havde bekostet opførelsen af Kirken). Ovenover indskriften er der en ramme, hvori der engang var indsat Farnese-familiens våben, men det er senere forsvundet.

Casa Professa's facade ud mod den smalle Via dell'Aracoeli er udsmykket på samme måde som de andre facader med nogle indgangsdøre i karme og portaler af samme type som dem i Via degli Astalli. Og det samme gør sig gældende for facaden ud mod Via di San Marco. Denne er dog komplet genopbygget i 1932, da hele bygningen blev gjort flere fag kortere for at give plads til udvidelsen af Via di San Marco.

Jesuiterne beholdt deres hovedsæde her indtil 1873, da den nye lovgivning konfiskerede de forskellige kirkelige ejendomme. Senere har Ordenen dog generhvervet bygningen. Den huser idag Collegio Internazionale del Gesù.

I Casa Professa findes Kardinal Odoardo's private Kapel ("Cappellina Farnese"), som dog normalt ikke er åbent for besøgende. Det er derimod muligt at få adgang til de såkaldte "Camere di Sant'Ignazio" eller "Stanzette di Sant'Ignazio", en række rum, hvori helgenen levede sine sidste år. Denne del af bygningen er hvad der er tilbage af det oprindelige gamle hus fra før 1556, da Sant'Ignazio døde. Da man valgte at opføre den nye bygning, sørgede man først for at bygge nogle hvælvinger under den etage, hvor helgenens værelser lå, så disse kunne understøttes, da omgivelserne blev revet ned og det nye komples opført udenom.

 

 

Litteratur om Casa Professa dei Gesuiti:
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1980.
--- Rione IX Pigna, Parte 1 / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione. ----- side 52-57.
Roma Sacra : guida alle chiese della città eterna. - Elio de Rosa editore, 1999.
--- Itinerario 9: side 63.
Collegio del Gesù.
Info.roma: Casa Professa dei Gesuiti.
Romeartlover: Casa Professa.
Vasi: stik af Kirken Il Gesù og Casa Professa dei Gesuiti (venstre del af billedet).

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson (tekst) og Leif Larsson (fotos) - siden er oprettet d. 28.8.2013 og sidst opdateret d. 30.8.2013