ANNAS ROM GUIDE

Hecatostylum

(også kaldet Hecatostylon / Porticus Lentulorum / muligvis også: Porticus ad Nationes)

- ved Area Sacra di Largo Argentina -

Se nr. 21 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

Ordet Hecatostylum stammer fra det græske Hecatostylon, men er her i latiniseret form brugt af San Gerolamo (Den Hellige Hieronymus) i hans skrift Chronicon under omtalen af en brand, som i år 247 skal have ødelagt en bygning ved dette navn. Desuden kendes det fra et indskriftsfragment, hvor kun den sidste del dog forekommer (-tostylum) fra marmorbyplanen Forma Urbis. Ud fra denne sidste har man kunnet fastlægge beliggenheden med sikkerhed som værende langs nordsiden af området ved Pompejus' Teater i vest og Area Sacra (det nuværende Largo Argentina) i øst.

Navnet betyder "De Hundrede Søjler" og beskriver meget præcist, hvilken bygning vi her står over for: En meget lang - ca. 200 meter - søjlegang med 2 rækker søjler og forsynet med nicher, hvori der var opstillet statuer. Disse er også omtalt hos digteren Martial, som beretter om den overdækkede søjlegang med de 100 søjler og dens udsmykning af statuer af vilddyr, som tilsyneladende var udført i bronze. Man mener, at der har været tale om en dobbelt række søjler med udgang mod nordsiden og muligvis helt lukket af på sydsiden ind mod Teatrets egen søjlegang, den såkaldte Porticus Pompeianae, hvor der voksede den række af platantræer, som Martial også nævne "(platanona"). Det var i denne sydvæg, at statuenicherne var indrettet: 3 brede, halvcirkelformede nicher "gemtt" bag 4 søjler, der fulgte væglinien.

Søjlegangen omtaltes altså som Hecatostylum i det 3. århundrede og af Martial, som publicerede sine digte fra omkring år 80 eft.Kristus. Men komplekset blev bygget meget tidligere og har dengang haft et andet og mere officielt navn. Man mener at dette var Porticus Lentulorum, som er omtalt beliggende ved Theatrum Pompeianum på en indskrift fundet i Volusiernes Villa i Lucus Feroniae. Indskriften var hæftet til et portræt af L. Volusius Saturninus, der var konsul i år 3 efter Kristus, og fortæller om de forskellige statuer og momunenter, som var viet ham i Rom. Blandt andet en "sella curuli ... in Porticu Lentulorum".

Denne Porticus skal være blevet opført af enten P. Cornelius Lentulus Spinther, der var konsul i år 57 før Kristus, og L. Cornelius Lentulus Crus, som var konsul i år 49 før Kristus, eller af de 2 medlemmer af Lentulus-familien, som var konsuler i år 18 før Kristus.

Rester af Hecatostylum kan idag ses i den yderste nordlige del af Area Sacra di Largo Argentina (se nr. 5 på planen nedenfor). Det er muligvis den samme bygning, som også omtaltes som Porticus ad Nationes.

Plan over Area Sacra di Largo ArgentinaLitteratur om Hecatostylum:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 1 : Testi e immagini.
--- 2 : Tavole e indici. --- Tav. 220, 221, 223.
Coarelli, Filippo: Roma. (Guide archeologiche Laterza). Roma-Bari, Edizioni Laterza, 3.edizione, 2003.
- side 335, 338, 344.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 317, 318.
Lexicon topographicum Urbis Romae / a cura di Eva Margareta Steinby. Roma, Edizioni Quasar, 1996-1999.
--- Volume Terzo : H-O. 1996. ------ Side 9-10.
--- Volume Quarto : P-S. 1999. ------ Side 125-126, 138-139.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 185, 316.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 22.1.2014