ANNAS ROM GUIDE

Largo Argentina = Largo di Torre Argentina

Se nr. 21-25 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

Idag er det, der i daglig tale kaldes Largo Argentina, en meget stor og trafikeret plads i Roms bymidte mellem gaderne Corso di Vittorio Emanuele II i nord, Via di Torre Argentina i vest, Via Florida i syd og Via di San Nicola dei Cesarini i øst. På grund af størrelsen snarere en Piazza end en Largo (en lille plads eller et torv), men sådan var det ikke indtil 1870'erne og 1920'erne.

Dengang afgrænsedes Largo Argentina af nogle mindre gader og bygningskomplekser, som er forsvundet efterhånden som de store, nye gader Corso Vittorio Emanuele II og Via Arenula blev anlagt. I 1870'erne åbnedes den nye Corso Vittorio og dermed forsvandt både gaden Via della Pellicciaria, pladsen Largo degli Strozzi, og den lille Vicolo Strozzi, som tidligere afgrænsede Largo Argentina mod nord. Syd for den lille plads lå imidlertid stadig den samling af forskellige bygninger, kirker, klostre og klosterhaver, som udgjorde området Contrada dei Calcarari, kaldet således fordi der her var adskillige kalkbrænderier, som omdannede de antikke marmorrester til kalk.

Det er dette område, som idag er udgravet og står med ruinerne af antikke templer fra Republikkens tid. Denne midterste del af den udvidede plads går under betegnelsen Area Sacra di Largo Argentina: Det hellige område ved Largo Argentina.

I perioden 1926-1929 blev hele området mellem Via Florida, Via di San Nicola dei Cesarini, Via di Torre Argentina og Largo di Torre Argentina saneret og alle bygninger, heriblandt Kirken San Nicola som var bygget over Templet til højre, det tilhørende Kloster som var bygget over det runde Tempel til venstre herfor, og ejendommene Palazzo Baccelli Acquari, Palazzo Rossi, samt Palazzo Chiassi-Cesarini, revet ned for at skabe plads til gadeudvidelser og nyt boligbyggeri. Under arbejdet fandt man imidlertid så mange rester af interessante templer fra Republikkens tid, at nybyggeriet blev udskudt for derpå helt at blive opgivet.

Pladsens navn:
Torre Argentina
- har intet at gøre med landet Argentina, som man måske kunne tro. Tårnets (torre) oprindelige navn var "Argentoratina", dannet af det latinske navn for Strasbourg, Argentoratum. Fra denne by kom nemlig Johannes Burckhard, der på italiensk kaldes Giovanni Burcardo. Han var pavelig cermonimester i slutningen af 1400-tallet, blandt andet for Borgia-Paven Alexander VI, og lod opføre et palæ med et tårn, hvorpå navnet Argentoratina var skrevet.

Tårnet er idag mere eller mindre forsvundet, men huset kan ses i Via del Sudario, lidt vest for Largo Argentina, og i dets indre gård kan også findes nogle få rester fra den gamle tårnbygning. - Men navnet lever videre i gaden Via di Torre Argentina og i pladsen Largo Argentina.

RUNDT OM LARGO ARGENTINA:

For Area Sacra, udgravningerne midt på pladsen, --- se siden Area Sacra di Largo Argentina

For pladsens østside --- se siderne om Via delle Botteghe Oscure, Piazza dei Calcarari, Via di San Nicola dei Cesarini, Vicolo di San Nicola dei Cesarini og Corso Vittorio Emanuele II (østlig del).

For pladsens nordside --- se siderne om Via dei Cestari, Largo delle Stimmate og Via di Torre Argentina (nordlig del).

For pladsens vestside --- se siderne om Corso Vittorio Emanuele II (vestlig del), Via di Torre Argentina (sydlig del), Via del Sudario og Via dei Barbieri.

For pladsens sydside --- se siderne om Largo Arenula, Via Arenula, Via Florida, Piazza dell'Enciclopedia Italiana og Via Paganica.

 

Litteratur om Largo di Torre Argentina:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 14.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 840-842.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1980.
--- Rione IX Pigna, Parte 1 / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione. ------- side 11-26.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 327-328.
Lozzi Bonaventura, M. Antonietta: A piedi nella Roma Antica: Passeggiate entro le mura. (Guide Iter, A piedi... 2). Edizioni Iter, 1993.
- side 35-38.
RomArcheologica : Guida alle Antichità della Città Eterna. - Roma : Elio de Rosa editore, 1999.
--- 4. Itinerario. ----- Side 9-15.
Simoncini, Giorgio: Roma : le trasformazioni urbane nel Cinquecento. Vol. I : Topografia e urbanistica da Giulio II a Clemente VIII. Leo S. Olschki Editore, 2008. (L'ambiente storico : Studi di storia urbana e del territorio, XII).
- side 257-258, 495.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.10.2013 og sidst opdateret d. 2.12.2017