ANNAS ROM GUIDE

Porticus ad Nationes

(også kaldet Hecatostylun / Hecatostylon / Porticus Lentulorum)

- ved Area Sacra di Largo Argentina -

Se nr. 21 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

Denne søjlegang kendes fra flere antikke kilder, bl.a. omtaler Plinius den i sin Naturhistorie (36.39) og de 14 Nationer, som han nævner i samme værk 36.41, menes at være 14 statuer af de lande eller provinser, som administreredes af romerske guvernører. Måske denne bygning brugtes som mødeplads, når provinserne sendte gesandter til Rom, således som man tidligere havde brugt den nærliggende Villa Publica.

Flere steder nævnes disse statuer som stående i nærheden af Pompejus' Teater og man mener derfor, at de kan have være opstillet i den søjlegang, som Lentulus-familien i de sidste år før vor tidsregning lod opføre nord for Teatret og dettes nordlige søjlegang Porticus Pompeianae. Den nye søjlegang fik navnet Porticus Lentulorum og senere kaldtes den Hecatostylum ("De 100 Søjler") på grund af dens mængder af søjler i 2 rækker og lange udstrækning (200 meter: den løb helt frem langs Area Sacra ved den nuværende Largo Argentina).

På området, hvor Hecatostylum har stået (og her har man kunnet fastlægge beliggenheden med sikkerhed efter fundet af et fragment af marmorbyplanen Forma Urbis), samt i området omkring Largo Argentina, har man fundet adskillige fragmenter med indskrifter, flere forfattet på 2 sprog og indeholdende referencer til forskellige guvernører og ambassadører fra Romerrigets provinser. Disse fund synes at bekræfte teorien om Porticus ad Nationes som mødested for udsendinge fra provinserne; det er dog ikke alle historikere, der er enige i denne tolkning.

I år 247 efter Kristus nedbrændte Hecatostylum og området begyndte herefter langsomt at skifte karakter. Flere rige familier opkøbte arealer og indrettede store og luksuriøse domus her, bland andre Anicii-familien i det østlige del af Largo Argentina, men man har også fundet rester af andre store ejendomme i kvarteret.

Rester af Hecatostylum kan idag ses i den yderste nordlige del af Area Sacra di Largo Argentina (se nr. 5 på planen nedenfor).

Plan over Area Sacra di Largo Argentina

 

Litteratur om Porticus ad Nationes:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 1 : Testi e immagini.
--- 2 : Tavole e indici. --- Tav. 220, 221, 223.
Coarelli, Filippo: Roma. (Guide archeologiche Laterza). Roma-Bari, Edizioni Laterza, 3.edizione, 2003.
- side 335, 338, 344.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 317, 318.
Lexicon topographicum Urbis Romae / a cura di Eva Margareta Steinby. Roma, Edizioni Quasar, 1996-1999.
--- Volume Terzo : H-O. 1996. ------ Side 9-10.
--- Volume Quarto : P-S. 1999. ------ Side 125-126, 138-139.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 185, 316.


Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 22.1.2014